PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - AAA130001
Anglický název: BA Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=632
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (14.09.2023)
Studenti, kteří píšou práci na Ústavu anglického jazyka a didaktiky si zapisují paralelku s výukou ve středu od 14:10-15:40 a zároveň se zapisují do Moodlu (viz odkaz výše).
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i
na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné
shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně
prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce.


Studenti, kteří píšou práci na Ústavu anglofonních literatur a kultur si zapisují paralelku bez výuky. Seminář probíhá formou konzultací s vedoucí(m) práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK