PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatika v překladu - AAA111015
Anglický název: Grammar in Translation
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA131015
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230050
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.01.2009)
Seminár je zameren na kontrastivní analýzu a procvicování gramatických
jevu a lexikálních prostredku (typy vedlejších vet, nefinitní
konstrukce, slovosled, vyjadrování casových vztahu, syntaktické
konstantnosti, lexikálních vztahu, aj.) v prekladu z ceštiny do
anglictiny a z anglictiny do ceštiny. Úcelem semináre je poskytnout
studentum cvicení v porovnávání a uvedomelé volbe jazykových
prostredku pri prekladu a ve vlastním vyjadrování.
Metody výuky -
Poslední úprava: UAAMALAM (27.01.2009)

seminá?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK