PředmětyPředměty(verze: 850)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
HP0071Dějiny práva a státu evropských zemí a USA [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní4/0ZkHT6doc. JUDr. Radim Seltenreich22-KPD11220
HP0401Římské právo a základy novodobého práva soukromého I [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HP0402Římské právo a základy novodobého práva soukromého II [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/1ZkHT6prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HP0591Teorie národního hospodářství I [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.22-KNH11220
HP0631Politologie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/1ZkHT6prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220HHP0631
HP0681Teorie práva I [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HP0682Teorie práva II [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/2Z+ZkHT6prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HP0891České a československé právní dějiny I [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP0892České a československé právní dějiny II [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/1ZkHT6prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP1161Státověda [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/2ZkHT6doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.22-KUP11220
HP1171Ústavní právo I [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/2KZHT5prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KUP11220HHP1171
HP0271Občanské právo hmotné I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.22-KOP11220
HP0272Občanské právo hmotné II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/1ZkHT6doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.22-KOP11220
HP0281Občanské právo procesní I [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KOP11220HHP0281
HP0291Obchodní právo I [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHT1doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0592Teorie národního hospodářství II [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/2Z+ZkHT6doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP0641Pracovní právo I [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/2ZHT4prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220HHP0641
HP0851Mezinárodní právo veřejné I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP0852Mezinárodní právo veřejné II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP1172Ústavní právo II [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/2Z+ZkHT6prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KUP11220
HP1322Evropské právo I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220
HP1323Evropské právo II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220HP1312
HP0273Občanské právo hmotné III [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.22-KOP11220
HP0277Občanské právo hmotné IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.22-KOP11220HP0274
HP0282Občanské právo procesní II [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KOP11220HHP0282
HP0285Občanské právo procesní III [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.22-KOP11220HP0283, HHP0283
HP0292Obchodní právo II [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HP0296Obchodní právo III [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.22-KOBCHP11220HP0293
HP0642Pracovní právo II [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2ZkHT6prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP0701Správní právo I [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.22-KSP11220
HP0702Správní právo II [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.22-KSP11220
HP0761Trestní právo I [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0762Trestní právo II [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/2ZHT4prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0131Finanční právo I [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/2ZHT4prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.22-KFP11220
HP0261Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.22-KOBCHP11220
HP0262Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/1ZkHT6doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0391Právo životního prostředí I [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/2ZHT4prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HP0703Správní právo III [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní2/1ZkHT6doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.22-KSP11220
HP0763Trestní právo III [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní2/2Z+ZkHT6prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0765Trestní právo IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní1/0KLPHT4prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220HP0764
HP0805Správní právo IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/2KLPHT4doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.22-KSP11220HP0704
HP1000Občanské právo hmotné a procesní - KLP [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/0KLPHT4prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.22-KOP11220HK0010
HP1151Právo sociálního zabezpečení I [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.22-KPP11220
HP3000Obchodní právo - KLP [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/0KLPHT4prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220HK0030
HP0021Bytové právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.22-KOP11220
HP0022Bankovní obchody [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0023Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance) [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HP0025Obchodně právní praktikum [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0026Soutěžní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0027International Commercial Arbitration Moot [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.22-KOBCHP11220
HP0031Církevní právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP0041Der deutsche Zivilprozess I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT4Dr. iur. Martin Paus, M.A.22-KJ11220
HP0061Dějiny právnického stavu a právnických profesí [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Vladimír Kindl22-KPD11220
HP0081Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT322-KNH11220
HP0091Ekonomika a řízení firmy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.22-KNH11220
HP0092Ekonomická teorie správy akciových společností [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.22-KNH11220
HP0101Etika v podnikání [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.22-KNH11220
HP0111Fallrepetitorium Europarecht I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT4Dr. iur. Martin Paus, M.A.22-KJ11220
HP0121Finanční hospodaření samosprávných územních celků [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Hana Marková, CSc.22-KFP11220
HP0143Právnická italština jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0144Právnická italština jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0161Právnická ruština jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4Mgr. Olena Rizak22-KJ11220
HP0162Právnická ruština jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4Mgr. Olena Rizak22-KJ11220
HP0163Právnická ruština jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4Mgr. Olena Rizak22-KJ11220
HP0164Právnická ruština jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4Mgr. Olena Rizak22-KJ11220
HP0173Introduction au droit français I. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.22-KOP11220
HP0174Introduction au droit français II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.22-KOP11220
HP0191Konfesní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP0201Kořeny římského práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HP0211Kriminalistika [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0222Kriminologie I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HP0223Kriminologie II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HP0231Manželské a procesní právo církevní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP0241Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0251Vybrané otázky politického myšlení [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HP0295Práce s obchodní judikaturou [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Ivanka Štenglová22-KOBCHP11220
HP0301Pojišťovací právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.22-KFP11220
HP0321Právní dějiny církví [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP0331Právní ochrana dítěte [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.22-KOP11220
HP0332Katastr nemovitostí [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.22-KOP11220
HP0351Právo cenných papírů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0411Harmonizace práva v EU [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.22-KEP11220
HP0421Sociální deviace [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3PhDr. Gabriela Munková, CSc.22-KPP11220
HP0431Sociální zabezpečení v evropských zemích [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.22-KPP11220
HP0441Sociální psychologie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220
HP0451Soudní lékařství [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0461Soudní psychiatrie a soudní sexuologie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0471Soudní psychologie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0491Evropské mezinárodní právo soukromé [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.22-KOBCHP11220
HP0521Účetnictví pro právníky [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.22-KFP11220
HP0522Účetní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3Mgr. Ing. Dana Bárková, Ph.D.22-KFP11220
HP0523Rozpočtové právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.22-KFP11220
HP0526Finanční věda a daňová teorie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.22-KFP11220
HP0527Daňové právo procesní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.22-KFP11220
HP0541Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP0551Vybrané otázky kapitálového trhu [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.22-KNH11220
HP0561Vybrané kapitoly z amerických právních dějin [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Radim Seltenreich22-KPD11220
HP0651Právní dějiny Univerzity Karlovy [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.22-KPD11220
HP0661Právní režimy mezinárodních prostorů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.22-KMP11220
HP0691Rozhodnutí ve věcech trestních [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0711Logika pro právníky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.22-KTPPU11220
HP0731Úvod do sociální politiky [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.22-KPP11220
HP0741Teorie interpretace práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HP0771Základy mezinárodního ekonomického práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP0781Politika zaměstnanosti a personální řízení [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.22-KPP11220
HP0801Zdravotnické právo II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Petr Šustek, Ph.D.22-CZP11220
HP0802Zdravotnické právo - případové studie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Petr Šustek, Ph.D.22-CZP11220
HP0821Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP0871Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Milan Beránek22-KMP11220
HP0961Mezinárodní řešení sporů [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.22-KMP11220
HP0971Základy právní informatiky I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT3doc. JUDr. František Cvrček, CSc.22-KTPPU11220
HP1081Správní a majetkové právo církevní [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP1111Právnická povolání v justici [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KOP11220
HP1121Insolvenční právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.22-KOP11220
HP1191Ústavní soudnictví [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.22-KUP11220
HP1201Ústavní systémy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Věra Jirásková, CSc.22-KUP11220
HP1211Vývoj československého ústavního a politického systému [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KUP11220
HP1221Legislativní funkce vlády a veřejné správy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3Mgr. František Korbel, Ph.D.22-KSP11220
HP1231Správní soudnictví v evropských zemích [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.22-KSP11220
HP1251Veřejnoprávní úprava podnikání [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.22-KSP11220
HP1271Pozemkové právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Martina Franková, Ph.D.22-KPZP11220
HP1282Environmentální politika a udržitelný rozvoj [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.22-KPZP11220
HP1291Zemědělské právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HP1301Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.22-KMP11220
HP1365Čeština v odborné komunikaci [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1366Lingvistika a právo [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1391Grundlagen des deutschen Rechts I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT4Dr. iur. Martin Paus, M.A.22-KJ11220
HP1392Grundlagen des deutschen Rechts III [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT4Dr. iur. Martin Paus, M.A.22-KJ11220
HP1401Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP1402Právnická angličtina v ekonomickém kontextu II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP1411Grundlagen des deutschen Rechts II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT4Dr. iur. Martin Paus, M.A.22-KJ11220
HP1412Grundlagen des deutschen Rechts IV [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT4Dr. iur. Martin Paus, M.A.22-KJ11220
HP1441Domácí násilí [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Marie Vanduchová, CSc.22-KTP11220
HP1462Essentials of Legal Writing [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1481Mezinárodní právo trestní [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP1491Právnická angličtina jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Renata Hrubá22-KJ11220
HP1492Právnická angličtina jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Renata Hrubá22-KJ11220
HP1493Právnická angličtina jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Renata Hrubá22-KJ11220
HP1494Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Renata Hrubá22-KJ11220
HP1501Právnická němčina jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Milena Horálková22-KJ11220
HP1502Právnická němčina jako další cizí jazyk II [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Milena Horálková22-KJ11220
HP1503Právnická němčina jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Milena Horálková22-KJ11220
HP1504Právnická němčina jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Milena Horálková22-KJ11220
HP1511Právnická španělština jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1512Právnická španělština jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1513Právnická francouzština jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP1514Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP1517Právnická francouzština jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP1518Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP1525Presentation Skills for Lawyers I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT4PhDr. Jana Dvořáková22-KJ11220
HP1530Právo a cestovní ruch [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.22-CMRS11220
HP1531Rodinná politika [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3PhDr. Gabriela Munková, CSc.22-KPP11220
HP1556Právnická španělština jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1557Právnická španělština jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1564Právní ochrana národnostních menšin [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.22-KEP11220
HP1582Právo a právní praxe [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.22-KTPPU11220
HP1611Azylové a uprchlické právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HP1691Latina pro právníky I [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3Mgr. Klára Žytková22-KJ11220
HP1692Latina pro právníky II [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3Mgr. Klára Žytková22-KJ11220
HP1693Latina pro právníky III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3Mgr. Klára Žytková22-KJ11220
HP1694Latina pro právníky IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3Mgr. Klára Žytková22-KJ11220
HP1741Ústavní právo EU [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.22-KPS11220
HP1742Evropská ochrana lidských práv [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.22-KMP11220
HP1801Mezinárodní právo životního prostředí [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.22-KPZP11220
HP1811Introduction to the English Legal System [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.22-KOP11220
HP1821Zdravotnické právo I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.22-CZP11220
HP1831Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda) [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.22-KSP11220
HP1841Bankovní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.22-KFP11220
HP1861Europeizace trestního práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.22-KTP11220
HP1881Právo a bezpečnost státu [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.22-KUP11220
HP1891Vývoj československého práva v letech 1948-1989 [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP1892Vývoj anglického práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP1901Hospodářská politika [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP1921Mezinárodní humanitární právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.22-KMP11220
HP1932Mediální příprava pro právníky [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HP2015Migrační právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. David Kryska, Ph.D.22-KSP11220
HP2017Mooting Skills (Moot court a dovednosti s ním spojené) [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CPD11220
HP2018Právo duševního vlastnictví I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.22-UPA11220
HP2019Právo duševního vlastnictví II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.22-UPA11220
HP2029Volební právo a volební systémy [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.22-KUP11220
HP2030Úvod do čínského práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220
HP2070Mediální právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.22-UPA11220
HP2080Praktická stylistika [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP2081Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Petr Novotný, Ph.D.22-KFP11220
HP2082Ochrana osobních údajů se zaměřením zejména na pracovněprávní vztahy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.22-KPP11220
HP2084Společnost a právo v muslimských zemích [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KZHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HP2085Právní praxe na středních školách I. (Street Law) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HP2086Politický kontext soudní moci II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KZHT3doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.22-KPS11220
HP2087Proměny české společnosti od listopadu 1989 do dneška I. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.22-KPS11220
HP2090Rozhodčí řízení [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CMRS11220
HP2091FDI moot court [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZHT4doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.22-KMP11220
HP2092Jessup I (moot court) [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZHT4JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.22-KMP11220
HP2093Lidskoprávní moot court [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZHT4JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.22-KMP11220
HP2094Kořeny evropské integrace [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP2819Politický kontext soudní moci I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HP3010Diskriminace a právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220
HP3011Equity and Trust: legal advisory skills [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4Charles Ross Bird, LL.M.22-KJ11220
HP3015Introduction to US Law [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.22-KPP11220
HP3016Legal Reasoning: First Amendment case law [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4Sean Davidson22-KJ11220
HP3017LW-Basics of commercial transactions [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP3018Anatomy of a Business Transaction - negotiation skills [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP3019Mezinárodní mediální právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.22-KOBCHP11220
HP3020Právní filozofie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.22-KTPPU11220
HP3021Právo mezinárodních organizací [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Milan Beránek22-KMP11220
HP3022Právo životního prostředí Evropské unie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.22-KPZP11220
HP3023Psychologie pro právníky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220HP1011
HP3024Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.22-KPP11220
HP3026Sociologie pro právníky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HP3027Statistika pro právníky [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.22-KNH11220
HP3030Podnikové a manažerské finance [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.22-KNH11220
HP3036Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4Sean Davidson22-KJ11220
HP3042Sportovní právo I. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. David Kohout, Ph.D.22-CMRS11220
HP3046Právo a literatura [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220
HP3056Regulace finančních trhů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.22-KNH11220
HP3057Pracovněprávní spory - případové studie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP3058Comparative constitutional law in relation to EU law [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.22-KEP11220
HP3059Policejní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.22-KSP11220
HP3060Rozhodovací procesy ve stavebním právu [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.22-KSP11220
HP3062Správní trestání [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.22-KSP11220
HP3064Organizace a činnost územní samosprávy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.22-KSP11220
HP3065Jaderné právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.22-KSP11220
HP3066Soutěžní právo EU [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.22-KEP11220
HP3070Evropské právo procesní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220
HP3071Právo na informace [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3Mgr. František Korbel, Ph.D.22-KSP11220
HP3073Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.22-KOBCHP11220
HP3079European Law moot Court Competition [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.22-KEP11220
HP3080Central and Eastern European Moot Court Competition [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4JUDr. Jan Exner22-KEP11220
HP3089Úloha kodifikace v právních dějinách [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP3601Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.22-KNH11220
HP3602Evropská dimenze legislativního procesu [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.22-KSP11220
HP3607Recepce římského práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. David Falada, Ph.D.22-KPD11220
HP3609Legislativní technika [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.22-KFP11220
HP3611Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století - Montesquieu [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HP3612Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století - B. Constant, A. de Tocqueville [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HP3613Právo a umění [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZHT3Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.22-KPS11220
HP3614Čtení sociologických textů [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HP3615Teorie a praxe simulovaných soudů [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HP3616Theory and practice of the European convention on human rights [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.22-KPS11220
HP3618Právní meze hazardních her [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.22-KSP11220
HP3619Diskriminace a sociální právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.22-KPP11220
HP3620Migrace a sociální právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.22-KPP11220
HP3621Proměny státnosti v procesu europeizace [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.22-KUP11220
HP3622Legal English for Commercial Practice I [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP3623Legal English for Commercial Practice II [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP3628Islam in Europe - ECHR Case Law [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4Sean Davidson22-KJ11220
HP3631Historické kořeny menšinové problematiky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-UPD11220
HP3632Právní praxe na středních školách II. (Street Law) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HP3702Ekonomická analýza hospodářské soutěže [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP3703Právo kosmu a telekomunikací [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.22-KMP11220
HP3706Římské právo - exegeze [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HP3709Profesní etika v právní teorii a praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZHT3Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.22-KPS11220
HP3711Komunální politika: teorie a praxe [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.22-KPS11220
HP3712Proměny české společnosti od listopadu 1989 do dneška II. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.22-KPS11220
HP3713Sociologie a aktuální problémy práva a politologie [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZHT3Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.22-KPS11220
HP3714Sociologie a interpretace velké transformace [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HP3716Parlament České republiky - teorie a praxe [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KUP11220
HP3721Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT3doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HP3722International Administrative Law [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.22-KSP11220
HP3724Akviziční financování v praxi [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.22-KFP11220
HP3725Jessup II (moot court) [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZHT4JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.22-KMP11220
HP3804Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZHT4prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.22-KOBCHP11220
HP3807Právo v kontextu [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZHT3Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.22-KPS11220
HP3808Právní informační systémy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.22-KTPPU11220
HP3812Pracovní právo v aplikační praxi [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP3813Specifické otázky kolektivního pracovního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní1/0ZHT3prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP4041Competition law and liberalization of network industries in Europe [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.22-CPK11220
HP4060Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP4420Praktika z českého jazyka [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP4979Teorie právnických osob [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.22-KTPPU11220
HP6070Translating Czech civil law into English [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP6071Translating Czech criminal law into English [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP0151Právnická francouzština I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0152Právnická francouzština II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0311Právnická angličtina I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP0312Právnická angličtina II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP0981Právnická němčina I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., PhDr. Hana Linhartová22-KJ11220
HP0982Právnická němčina II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., PhDr. Hana Linhartová22-KJ11220
HP1371Právnická španělština I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1372Právnická španělština II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1381Právnická ruština I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1382Právnická ruština II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP0156Právnická francouzština III [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT3PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0157Právnická francouzština IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0316Právnická angličtina III [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT3Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP0317Právnická angličtina IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP0986Právnická němčina III [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT3doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., PhDr. Hana Linhartová22-KJ11220
HP0987Právnická němčina IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., PhDr. Hana Linhartová22-KJ11220
HP1386Právnická ruština III [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT3doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1387Právnická ruština IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1396Právnická španělština III [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1397Právnická španělština IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP0002Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.22-KTPPU11220
HP0003Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.22-KPS11220
HP0004Diplomový seminář I. z tematického okruhu právní dějiny [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP0005Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo hmotné [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.22-KOP11220
HP0006Diplomový seminář I. z tematického okruhu trestní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0007Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HP0008Diplomový seminář I. z tematického okruhu římské právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HP0009Diplomový seminář I. z tematického okruhu ústavní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.22-KUP11220
HP0010Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (obchodní právo) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP0012Diplomový seminář I. z tematického okruhu správní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.22-KSP11220
HP0013Diplomový seminář I. z tematického okruhu finanční právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.22-KFP11220
HP0014Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HP0015Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP0016Diplomový seminář I. z tematického okruhu evropské právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.22-KEP11220
HP0017Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo sociálního zabezpečení [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.22-KPP11220
HP0018Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo procesní [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.22-KOP11220
HP0020Diplomový seminář I. z tematického okruhu pracovní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP0030Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.22-KOBCHP11220
HP0034Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční právo) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP0035Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.22-KUP11220
HV0001Diplomový seminář II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT6prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-SO11220
HV0213Vědecký seminář z trestního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HV0245Italština pro středně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HV0246Italština pro středně pokročilé II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT3PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HV0571Vybrané kapitoly z německých právních dějin [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3doc. JUDr. Radim Seltenreich22-KPD11220
HV0933Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.22-KMP11220
HV0934Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.22-KMP11220
HV1460Moot court – pracovní právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/1KvHT3JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.22-KPP11220
HV1470Vědecký seminář z církevního a konfesního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/1KvHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HV1480Ochrana lidských práv v teorii i praxi I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.22-CPD11220
HV1485Ochrana lidských práv v teorii i praxi II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.22-CPD11220
HV1490Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CPD11220
HV1499Mediace a další alternativní metody řešení sporů [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CMRS11220
HV1550Odborná praxe - praxe ve sportovních asociacích [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT4JUDr. David Kohout, Ph.D.22-CMRS11220
HV1570Čínština I [rozvrh ZS]zimní semestrzimní1/1KvHT4Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.22-KJ11220
HV1575Čínština II [rozvrh LS]zimní semestrletní1/1KvHT4Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.22-KJ11220
HV1585Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-CPD11220
HV1599Letní škola mediace [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT3JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CMRS11220
HV1600Soudní rozhodnutí v civilních věcech [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.22-KOP11220
HV1610Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CPD11220
HV1622Mediation as International Disputes Resolution [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CMRS11220
HV1623Negotiation as Dispute Resolution [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CMRS11220
HV1662Horní, energetické a atomové právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HV1664Mořské a vodní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.22-KPZP11220
HV1676Čtení k právnímu a politickému myšlení [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.22-KTPPU11220
HV1688Španělština pro pokročilé II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HV1689Španělština pro pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HV1710Introduction to English and European Union Law I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1720Introduction to English and European Union Law II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1730Introduction to English and European Union Law III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1740Introduction to English and European Union Law IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1790Veřejné zakázky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-KOBCHP11220
HV1851Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT4JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.22-KSP11220
HV1875Vědecký seminář Rekonstrukce politického procesu z 50. let [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HV1890Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CPD11220
HV1956Základy akademického psaní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HV1981Vědecký seminář z římského práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT3prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HV2001Tělesná výchova I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2002Tělesná výchova II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2003Tělesná výchova III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2004Tělesná výchova IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2005Tělovýchovný kurz - letní I [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2006Tělovýchovný kurz - zimní I [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2010Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.22-KPZP11220
HV2011Odborná praxe - praxe na soudech I. (civilní úsek) [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KOP11220
HV2014Odborná praxe - praxe na soudech II. (trestní úsek) [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HV2016Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HV2022Odborná praxe - praxe na soudech III. (obchodní úsek) [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-KOBCHP11220
HV2023Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.22-KPZP11220
HV2024Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze či Magistrátu HMP [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CPD11220
HV2026Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HV2027Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HV2029Odborná praxe - praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CPD11220
HV2033Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HV2034Odborná praxe - praxe na středních školách II. (Street Law) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV2035Korupce: fenomen, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.22-KPS11220
HV2037Odborná praxe - praxe na středních školách I. (Street Law) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV2040Odborná praxe - praxe v Kanceláři ombudsmana pro zdraví I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Petr Šustek, Ph.D.22-CPD11220
HV2042Odborná praxe - praxe v Kanceláři ombudsmana pro zdraví II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Petr Šustek, Ph.D.22-CPD11220
HV2043Odborná praxe - praxe na soudech IV. (Vrchní soud v Praze) [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CPD11220
HV2044Odborná praxe - praxe na středních školách III. (Street Law) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-CPD11220
HV2076Aktuální otázky ústavního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/1KvHT3prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.22-KUP11220
HV2077Academic writing [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4Mgr. Eva Dvořáková22-KJ11220
HV2078Anglická gramatika pro právníky I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4Mgr. Vladimíra Kvasničková22-KJ11220
HV2079Komunikační a presentační dovednosti [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-CPD11220
HV2080Anglická gramatika pro právníky II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4Mgr. Vladimíra Kvasničková22-KJ11220
HV2086Letní škola – Základy business mediace [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT3JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CMRS11220
HV2088Právo informačních a komunikačních technologií I [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CPD11220
HV2089Právo informačních a komunikačních technologií II [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT3JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CPD11220
HV2100Tělovýchovný kurz - zimní II [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2102Tělovýchovný kurz - letní II [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2201Zájmová tělesná výchova I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2202Zájmová tělesná výchova II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2901SVOČ: Právní teorie a právní filozofie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.22-KTPPU11220
HV2902SVOČ: Právní historie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.22-KPD11220
HV2903SVOČ: Církevní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.22-KPD11220
HV2904SVOČ: Ústavní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.22-KUP11220
HV2905SVOČ: Regulatorní a institucionální rámec tržní ekonomiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.22-KNH11220
HV2906SVOČ: Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.22-KMP11220
HV2907SVOČ: Právní dovednosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CPD11220
HV2908SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.22-UPA11220
HV2909SVOČ: Evropské právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.22-KEP11220
HV2910SVOČ: Pracovní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.22-KPP11220
HV2911SVOČ: Právo sociálního zabezpečení [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.22-KPP11220
HV2912SVOČ: Občanské právo hmotné [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Petr Šustek, Ph.D.22-KOP11220
HV2913SVOČ: Občanské právo procesní [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Petr Šustek, Ph.D.22-KOP11220
HV2914SVOČ: Obchodní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.22-KOBCHP11220
HV2915SVOČ: Trestní právo, kriminologie, kriminalistika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HV2916SVOČ: Správní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.22-KSP11220
HV2917SVOČ: Finanční právo fiskální - rozpočtové právo a daňové právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.22-KFP11220
HV2918SVOČ: Finanční právo nefiskální - bankovní právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.22-KFP11220
HV2919SVOČ: Právo a ekologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HV2920SVOČ: Zdravotnické právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.22-CZP11220
HV2921SVOČ: Lawyering Skills [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV2922SVOČ: Mezinárodní právo soukromé [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.22-KOBCHP11220
HV2923SVOČ: Politologie a sociologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.22-KPS11220
HV2924SVOČ: Podnikové finance a základy manažerského rozhodování [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.22-KNH11220
HV2927SVOČ: Migrační právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HV2928SVOČ: Římské právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.22-KPD11220
HV3019Psychologický seminář [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220
HV3020Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HV3021Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HV3025Letní praxe I. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CPD11220
HV3026Letní praxe II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CPD11220
HV3029Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HV3030Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.22-KOP11220
HV3031Předstátnicová výuka z obchodního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HV3032Předstátnicová výuka ze správního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.22-KSP11220
HV3033Předstátnicová výuka z trestního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HV3034Předstátnicová výuka z ústavního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KUP11220
HV3044Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HV3053Filosofie práva a státu starověku a středověku [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HV3054Filosofie práva a státu novověku [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HV3090Vědecký seminář katedry politologie a sociologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV3603Kritické úvahy o legislativě [rozvrh LS]zimní semestrletní0/1KvHT3JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.22-KSP11220
HV3604Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HV3605Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HV3606Vědecký seminář - Právo a Bible [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/1KvHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HV3608Odborná praxe - praxe v elektronické právní poradně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CPD11220
HV3610Vědecký seminář z české a československé právní historie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT3doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.22-UPD11220
HV3617Praktikum z pozemkového práva a zemědělského práva [rozvrh LS]zimní semestrletní0/1KvHT3JUDr. Martina Franková, Ph.D.22-KPZP11220
HV3624IELTS ACADEMIC I - PREP SEMINAR (International English Language Testing System) [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4PhDr. Martin Starý22-KJ11220
HV3625IELTS ACADEMIC II - PREP SEMINAR (International English Language Testing System) [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4PhDr. Martin Starý22-KJ11220
HV3629Nesporná řízení v právní praxi a teorii [rozvrh ZS]zimní semestrzimní1/0KvHT3doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KOP11220
HV3630Závazky z právních jednání (smlouvy) [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.22-KOP11220
HV3635Law in Technology Transactions [rozvrh LS]zimní semestrletní0/3KvHT4prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HV3636Holocaust and Law [rozvrh LS]zimní semestrletní0/4KvHT4prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HV3637US Competition Law [rozvrh ZS]zimní semestrzimní1/0KvHT4prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HV3638Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.22-KTPPU11220
HV3639European Centre for Career Education – Law Summer Program [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220
HV3701Působení základních práv a svobod v právním řádu [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.22-KTPPU11220
HV3704Azylové a uprchlické právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HV3705Odborná praxe - návštěvy soudních jednání [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-CPD11220
HV3707Dějiny daní a poplatků [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.22-KPD11220
HV3708Římskoprávní základy věcných práv [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT3JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.22-KPD11220
HV3710Úvod do společenskovědní metodologie pro právníky [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV3715Letní škola sportovního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT3JUDr. David Kohout, Ph.D.22-CMRS11220
HV3718Simulovaná rada Evropské unie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CPD11220
HV3719Obchodní právo v případových studiích [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HV3720Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HV3723Ochrana spotřebitele [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.22-KOP11220
HV3726Základy práva duševního vlastnictví [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.22-UPA11220
HV3727Čínština III [rozvrh ZS]zimní semestrzimní1/1KvHT4Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.22-KJ11220
HV3728Comparative Law of Religion [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/1KvHT3prof. Dr. Wolfgang Wieshaider22-KPD11220
HV3729Čínština IV [rozvrh LS]zimní semestrletní1/1KvHT4Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.22-KJ11220
HV3801International Commercial Arbitration [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CMRS11220
HV3811Pracovní právo pro neprávníky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.22-KPP11220
HV3814Náboženská svoboda v evropském kontextu [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HV3817Odborná praxe - praxe na legislativních útvarech [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.22-KSP11220
HV3818Právně historická témata ve filmu [rozvrh LS]zimní semestrletní0/3KvHT3JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.22-UPD11220
HV3819Odborná praxe - praktická stáž Erasmus [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT3prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-ZO11220
HV3820Aktuelle Rechtsprobleme im Vergleich: Deutschland - Tschechien [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4Dr. iur. Martin Paus, M.A.22-KJ11220
HV3821Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na migrační právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CPD11220
HV3822Odborná praxe – praxe v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CPD11220
HV3823Simulace v oblasti uprchlického a migračního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT3JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CPD11220
HV3824Odborná praxe – praxe v oblasti práva ICT [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.22-CPD11220
HV3825Právo nových technologií [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT3JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.22-CPD11220
HV3826Vývoj trestního práva v českých zemích od nejstarších počátků do 20. století [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.22-UPD11220
HV3827Research seminar: Early Jurisprudence of the European Court of Justice and Drafting of the Founding Treaties [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D.22-CPK11220
HV4040Právo a film [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV4050Právo mezinárodních smluv [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT3doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.22-KMP11220

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky
2. část státní závěrečné zkoušky
Diplomová práce
Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK