PředmětyPředměty(verze: 850)
akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
HP0071Dějiny práva a státu evropských zemí a USA [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní4/0ZkHT6doc. JUDr. Radim Seltenreich22-KPD11220
HP0401Římské právo a základy novodobého práva soukromého I [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HP0402Římské právo a základy novodobého práva soukromého II [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/1Z+ZkHT6prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HP0591Teorie národního hospodářství I [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.22-KNH11220
HP0631Politologie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/1ZkHT6doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220HHP0631
HP0681Teorie práva I [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HP0682Teorie práva II [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HP0891České a československé právní dějiny I [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP0892České a československé právní dějiny II [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/1Z+ZkHT6prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP1161Státověda [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/2ZkHT6doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.22-KUP11220
HP1171Ústavní právo a státověda I [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní2/2KZHT5prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c., prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. Věra Jirásková, CSc.22-KUP11220HHP1171
HP0271Občanské právo hmotné I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.22-KOP11220
HP0272Občanské právo hmotné II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/1ZkHT6doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.22-KOP11220
HP0281Občanské právo procesní I [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KOP11220HHP0281
HP0291Obchodní právo I [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHT1prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HP0592Teorie národního hospodářství II [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/1ZkHT6doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.22-KNH11220
HP0641Pracovní právo I [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/2ZHT4prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220HHP0641
HP0851Mezinárodní právo veřejné I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP0852Mezinárodní právo veřejné II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP1172Ústavní právo a státověda II [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/2ZkHT6prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KUP11220
HP1322Evropské právo I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220HP1312
HP1323Evropské právo II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220HP1312
HP0273Občanské právo hmotné III [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.22-KOP11220
HP0277Občanské právo hmotné IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.22-KOP11220HP0274
HP0282Občanské právo procesní II [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.22-KOP11220HHP0282
HP0285Občanské právo procesní III [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KOP11220HP0283, HHP0283
HP0292Obchodní právo II [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220HHP0292
HP0296Obchodní právo III [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/2ZkHT6prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220HP0293
HP0642Pracovní právo II [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2ZkHT6prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP0701Správní právo I [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.22-KSP11220
HP0702Správní právo II [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4doc. JUDr. Helena Prášková, CSc., prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.22-KSP11220
HP0761Trestní právo I [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2ZHT4prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0762Trestní právo II [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4prof. JUDr. Oto Novotný, CSc., prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0131Finanční právo I [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/2ZHT4prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., prof. JUDr. Hana Marková, CSc.22-KFP11220
HP0261Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní2/1ZHT4prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc., prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.22-KOBCHP11220
HP0262Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/1ZkHT6prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.22-KOBCHP11220
HP0391Právo životního prostředí I [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc., JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.22-KPZP11220
HP0703Správní právo III [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní2/1ZkHT6doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.22-KSP11220
HP0763Trestní právo III [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní2/2ZkHT6prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0765Trestní právo IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní1/0KLPHT4prof. JUDr. Oto Novotný, CSc., prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.22-KTP11220HP0764
HP0805Správní právo IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/2KLPHT4prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.22-KSP11220HP0704
HP1000Občanské právo hmotné a procesní - KLP [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/0KLPHT422-KOP11220HK0010
HP1151Právo sociálního zabezpečení I [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/1ZHT4prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.22-KPP11220
HP3000Obchodní právo - KLP [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/0KLPHT422-KOBCHP11220HP0293
HP0021Bytové právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.22-KOP11220
HP0022Bankovní obchody [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0023Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance) [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0024Obchodní právo v případových studiích [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HP0025Obchodně právní praktikum [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0026Soutěžní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0027International Commercial Arbitration Moot [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.22-KOBCHP11220
HP0031Církevní právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP0041Der deutsche Zivilprozess I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP0051Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Petr Novotný, Ph.D.22-KFP11220
HP0061Dějiny právnického stavu a právnických profesí [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., doc. JUDr. Vladimír Kindl22-KPD11220
HP0081Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP0091Ekonomika a řízení firmy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3Ing. Jan Pokorný22-KNH11220
HP0092Ekonomická teorie správy akciových společností [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.22-KNH11220
HP0101Etika v podnikání [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.22-KNH11220
HP0111Fallrepetitorium Europarecht I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP0121Finanční hospodaření samosprávných územních celků [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Hana Marková, CSc., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.22-KFP11220
HP0122Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.22-KFP11220
HP0141Právnická italština jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0142Právnická italština jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0149Problemas actuales del mundo hispano [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP0161Právnická ruština jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220
HP0162Právnická ruština jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220
HP0163Právnická ruština jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220
HP0164Právnická ruština jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220
HP0174Introduction au droit français IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220
HP0190Introduction au droit français III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZHT4prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220
HP0191Konfesní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP0201Kořeny římského práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HP0211Kriminalistika [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., prof. JUDr. Jan Musil, CSc.22-KTP11220
HP0222Kriminologie I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HP0223Kriminologie II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HP0231Manželské a procesní právo církevní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP0241Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., prof. JUDr. Jan Musil, CSc.22-KTP11220
HP0251Vybrané otázky politického myšlení [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.22-KPS11220
HP0295Práce s obchodní judikaturou [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Ivanka Štenglová22-KOBCHP11220
HP0301Pojišťovací právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.22-KFP11220
HP0321Právní dějiny církví [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP0331Právní ochrana dítěte [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.22-KOP11220
HP0332Katastr nemovitostí [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., JUDr. Iveta Bláhová22-KOP11220
HP0351Právo cenných papírů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0411Harmonizace práva v EU [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc., JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.22-KEP11220
HP0421Sociální deviace [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3PhDr. Gabriela Munková, CSc.22-KPP11220
HP0431Sociální zabezpečení v evropských zemích [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.22-KPP11220
HP0432Sociální zabezpečení migrujících osob v EU [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.22-KPP11220
HP0441Sociální psychologie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220
HP0451Soudní lékařství [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.22-KTP11220
HP0461Soudní psychiatrie a soudní sexuologie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.22-KTP11220
HP0471Soudní psychologie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.22-KTP11220
HP0491Evropské mezinárodní právo soukromé [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.22-KOBCHP11220
HP0521Účetnictví pro právníky I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.22-KFP11220
HP0522Účetnictví pro právníky II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.22-KFP11220
HP0523Rozpočtové právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Hana Marková, CSc., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.22-KFP11220
HP0526Finanční věda a daňová teorie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.22-KFP11220
HP0527Daňové právo procesní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.22-KFP11220
HP0541Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP0551Vybrané otázky kapitálového trhu [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.22-KNH11220
HP0561Vybrané kapitoly z amerických právních dějin [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Radim Seltenreich22-KPD11220
HP0651Právní dějiny Univerzity Karlovy [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.22-KPD11220
HP0661Právní režimy mezinárodních prostorů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.22-KMP11220
HP0691Rozhodnutí ve věcech trestních [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP0711Logika pro právníky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Tomáš Sobek22-KTPPU11220
HP0731Úvod do sociální politiky [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., JUDr. Jan Kotous22-KPP11220
HP0741Teorie interpretace práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HP0771Základy mezinárodního ekonomického práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.22-KMP11220
HP0781Politika zaměstnanosti a personální řízení [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.22-KPP11220
HP0801Zdravotnické právo II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.22-CZP11220
HP0802Zdravotnické právo - případové studie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D.22-CZP11220
HP0821Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HP0871Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Milan Beránek22-KMP11220
HP0931Mezinárodní vztahy po roce 1945 [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.22-KMP11220
HP0961Mezinárodní řešení sporů [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.22-KMP11220
HP0971Základy právní informatiky I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., doc. JUDr. František Cvrček, CSc., JUDr. František Novák, CSc.22-KTPPU11220
HP1081Správní a majetkové právo církevní [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HP1111Právnická povolání v justici [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KOP11220
HP1121Insolvenční právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Tomáš Pohl, doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.22-KOP11220
HP1181Ochrana občanských a lidských práv [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c., doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.22-KUP11220
HP1191Ústavní soudnictví [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.22-KUP11220
HP1201Ústavní systémy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Věra Jirásková, CSc.22-KUP11220
HP1211Vývoj československého ústavního a politického systému [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.22-KUP11220
HP1221Legislativní funkce vlády a veřejné správy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3Mgr. František Korbel, Ph.D.22-KSP11220
HP1231Správní soudnictví v evropských zemích [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.22-KSP11220
HP1251Veřejnoprávní úprava podnikání [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.22-KSP11220
HP1271Pozemkové právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Martina Franková, Ph.D.22-KPZP11220
HP1282Environmentální politika a udržitelný rozvoj [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.22-KPZP11220
HP1291Zemědělské právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HP1301Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.22-KMP11220
HP1365Čeština v odborné komunikaci [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1366Lingvistika a právo [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1380Español práctico [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1391Grundlagen des deutschen Rechts I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1392Grundlagen des deutschen Rechts III [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1401Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP1402Právnická angličtina v ekonomickém kontextu II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP1411Grundlagen des deutschen Rechts II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1412Grundlagen des deutschen Rechts IV [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1441Domácí násilí [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Marie Vanduchová, CSc.22-KTP11220
HP1462Essentials of Legal Writing [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1481Mezinárodní právo trestní [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.22-KMP11220
HP1491Právnická angličtina jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PhDr. Renata Hrubá22-KJ11220HP0311
HP1492Právnická angličtina jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4PhDr. Renata Hrubá22-KJ11220HP0312
HP1493Právnická angličtina jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PhDr. Renata Hrubá22-KJ11220
HP1494Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4PhDr. Renata Hrubá22-KJ11220
HP1501Právnická němčina jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PhDr. Milena Horálková22-KJ11220
HP1502Právnická němčina jako další cizí jazyk II [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Milena Horálková22-KJ11220
HP1503Právnická němčina jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PhDr. Milena Horálková22-KJ11220
HP1504Právnická němčina jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Milena Horálková22-KJ11220
HP1511Právnická španělština jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1512Právnická španělština jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1513Právnická francouzština jako další cizí jazyk I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1514Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1516Právnická francouzština v ekonomickém kontextu II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP1517Právnická francouzština jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1518Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1525Presentation Skills for Lawyers I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZkHT4PhDr. Jana Dvořáková22-KJ11220
HP1526La libre circulation des personnes au sein de ľ Union Européenne [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1527Libre circulation des personnes dans l’UE - II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP1531Rodinná politika [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3PhDr. Gabriela Munková, CSc.22-KPP11220
HP1536Právnická francouzština v ekonomickém kontextu IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP1556Právnická španělština jako další cizí jazyk III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1557Právnická španělština jako další cizí jazyk IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1562Mezinárodněprávní ochrana lidských práv [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.22-KMP11220
HP1563Mezinárodní právo v transformačních zemích [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.22-KMP11220
HP1564Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.22-KEP11220
HP1582Právo a právní praxe [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.22-KTPPU11220
HP1601Sociální politika v evropských zemích [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3PhDr. Gabriela Munková, CSc.22-KPP11220
HP1611Teorie a praxe azylu a uprchlictví [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HP1652Dějiny daní a poplatků [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.22-KPD11220
HP1691Latina pro právníky I [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Klára Žytková22-KJ11220
HP1692Latina pro právníky II [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Klára Žytková22-KJ11220
HP1693Latina pro právníky III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Klára Žytková22-KJ11220
HP1694Latina pro právníky IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Klára Žytková22-KJ11220
HP1741Ústavní právo EU [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.22-KEP11220
HP1742Evropská ochrana lidských práv [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HP1771Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP1772Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP1791Sociologie vědění a jazyk práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.22-KPS11220
HP1801Mezinárodní právo životního prostředí [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.22-KPZP11220
HP1811Introduction to the English Legal System [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.22-KOP11220
HP1812Občanskoprávní vztahy v přepravě [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.22-KOP11220
HP1821Zdravotnické právo I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.22-CZP11220
HP1831Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda) [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.22-KSP11220
HP1841Bankovní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Petr Kotáb, Ph.D., Ing. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.22-KFP11220
HP1861Europeizace trestního práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.22-KTP11220
HP1881Právo a bezpečnost státu [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c., JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.22-KUP11220
HP1891Vývoj československého práva v letech 1948-1989 [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP1892Vývoj anglického práva [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP1901Hospodářská politika [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP1921Mezinárodní humanitární právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.22-KMP11220
HP1924Právnická ruština – specializační kurz I [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0ZkHT4PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220HV1924
HP1925Právnická ruština – specializační kurz II [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220
HP1932Mediální příprava pro právníky [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HP2014Mooting Skills – příprava na moot courts v evropském právu [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.22-KEP11220
HP2015Migrační právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. David Kryska, Ph.D., JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KSP11220
HP2016Ochrana lidských práv v postkomunistických zemích s přihlédnutím k judikatuře ESLP [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.22-KMP11220
HP2017Mooting Skills (Moot court a dovednosti s ním spojené) [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CRPD11220
HP2018Právo duševního vlastnictví I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.22-UPA11220HP0581
HP2019Právo duševního vlastnictví II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.22-UPA11220HP0011
HP2028Comparative Constitutional Law [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.22-KUP11220
HP2029Volební právo a volební systémy [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT3JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., JUDr. Věra Jirásková, CSc.22-KUP11220
HP2030Úvod do čínského práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220
HP2070Mediální právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.22-UPA11220
HP2819Politický kontext soudní moci I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT3prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HP3010Diskriminace a právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220
HP3012Intensivkurs Business Transactions in the EU I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HP3013International Legal English ZS [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4PhDr. Renata Hrubá, Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP3015Introduction to US Law [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.22-KPP11220
HP3016Legal Reasoning: First Amendment case law [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Sean Davidson22-KJ11220
HP3017Legal Writing [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP3018Legal Writing - Anatomy of Business Transaction [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP3019Mezinárodní mediální právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.22-KOBCHP11220
HP3020Právní filozofie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.22-KTPPU11220
HP3021Právo mezinárodních organizací [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Milan Beránek22-KMP11220
HP3022Právo životního prostředí Evropské unie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.22-KPZP11220
HP3023Psychologie pro právníky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220HP1011
HP3024Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.22-KPP11220
HP3025Sociologické teorie společnosti [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.22-KPS11220
HP3026Sociologie pro právníky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.22-KPS11220
HP3027Statistika pro právníky [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.22-KNH11220
HP3030Podnikové a manažerské finance [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP3036Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Sean Davidson22-KJ11220
HP3042Sportovní právo I. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CRPD11220
HP3046Právo a literatura [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220
HP3056Regulace finančních trhů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP3057Pracovněprávní spory - případové studie [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.22-KPP11220
HP3058Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.22-KEP11220
HP3059Policejní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.22-KSP11220
HP3060Rozhodovací procesy ve stavebním právu [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.22-KSP11220
HP3062Správní trestání [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.22-KSP11220
HP3064Organizace a činnost územní samosprávy [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.22-KSP11220
HP3065Právní problemy využití jaderné energie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.22-KSP11220
HP3066Soutěžní právo EU [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.22-KEP11220
HP3070Evropské právo procesní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.22-KEP11220
HP3071Právo na informace [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3Mgr. František Korbel, Ph.D.22-KSP11220
HP3073Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.22-KOBCHP11220
HP3079European Law moot Court Competition [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT4JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.22-KEP11220
HP3080Central and Eastern European Moot Court Competition [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT4JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.22-KEP11220
HP3089Úloha kodifikace v právních dějinách [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HP3114International Legal English LS [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4PhDr. Renata Hrubá, Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.22-KJ11220
HP4041Soutěžní právo a liberalizace síťových sektorů v Evropě [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT3prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.22-CPK11220
HP4042Regulace telekomunikací [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.22-KSP11220
HP4060Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HP6070Translating Czech civil law into English [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP6071Translating Czech criminal law into English [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP8866Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT3prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HP0151Právnická francouzština I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0152Právnická francouzština II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0181Právnická italština I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0182Právnická italština II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HP0311Právnická angličtina I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP0312Právnická angličtina II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HP0981Právnická němčina I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2PhDr. Milena Horálková, PhDr. Hana Linhartová22-KJ11220
HP0982Právnická němčina II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3PhDr. Milena Horálková, PhDr. Hana Linhartová22-KJ11220
HP1371Právnická španělština I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1372Právnická španělština II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HP1381Právnická ruština I [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2KZHT2PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220
HP1382Právnická ruština II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/2KZHT3PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220
HP0155Právnická francouzština IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220HP0154
HP0185Právnická italština IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220HP0184
HP0315Právnická angličtina IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220HP0314
HP0985Právnická němčina IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4PhDr. Milena Horálková, PhDr. Hana Linhartová22-KJ11220HP0984
HP1385Právnická ruština IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220HP1384
HP1395Právnická španělština IV [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/2ZkHT4PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220HP1374
HP0002Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KTPPU11220
HP0003Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HP0004Diplomový seminář I. z tematického okruhu právní dějiny [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KPD11220
HP0005Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo hmotné [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KOP11220
HP0006Diplomový seminář I. z tematického okruhu trestní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KTP11220
HP0007Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KOBCHP11220
HP0008Diplomový seminář I. z tematického okruhu římské právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KPD11220
HP0009Diplomový seminář I. z tematického okruhu ústavní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KUP11220
HP0010Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (obchodní právo) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP0012Diplomový seminář I. z tematického okruhu správní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KSP11220
HP0013Diplomový seminář I. z tematického okruhu finanční právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KFP11220
HP0014Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KPZP11220
HP0015Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KMP11220
HP0016Diplomový seminář I. z tematického okruhu evropské právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KEP11220
HP0017Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo sociálního zabezpečení [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KPP11220
HP0018Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo procesní [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KOP11220
HP0020Diplomový seminář I. z tematického okruhu pracovní právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KPP11220
HP0030Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KOBCHP11220
HP0034Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční právo) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT6doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.22-KNH11220
HP0035Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
oba0/0KvHT622-KUP11220
HV0001Diplomový seminář II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT622-SO11220
HV0153Právnická francouzština III [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HV0183Právnická italština III [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.22-KJ11220
HV0213Vědecký seminář z trestního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT2prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HV0313Právnická angličtina III [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV0571Vybrané kapitoly z německých právních dějin [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2doc. JUDr. Radim Seltenreich22-KPD11220
HV0742Parlament ČR: teorie a praxe [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KUP11220
HV0933Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.22-KMP11220
HV0934Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.22-KMP11220
HV0983Právnická němčina III [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2PhDr. Milena Horálková, PhDr. Hana Linhartová22-KJ11220
HV1101Právní systémy zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT2prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HV1373Právnická španělština III [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HV1383Právnická ruština III [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2PaedDr. Jaroslava Rezková22-KJ11220
HV1420Akviziční financování v praxi [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT2doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.22-KFP11220HP0283
HV1430Společnost a právo v muslimských zemích [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV1440Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.22-KTPPU11220
HV1450Právnický akademický blog I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.22-KTPPU11220
HV1455Právnický akademický blog II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.22-KTPPU11220
HV1460Moot court – pracovní právo [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/1KvHT2JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.22-KPP11220
HV1470Vědecký seminář z církevního a konfesního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0KvHT2prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.22-KPD11220
HV1480Ochrana lidských práv v teorii i praxi I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT2doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CRPD11220
HV1485Ochrana lidských práv v teorii i praxi II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CRPD11220
HV1490Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CRPD11220
HV1499Mediace a další alternativní metody řešení sporů [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CRPD11220
HV1500Rozhodčí řízení [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT2JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CRPD11220
HV1509Španělština pro středně pokročilé II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Klára Sýkorová22-KJ11220
HV1510Španělština pro začátečníky II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Klára Sýkorová22-KJ11220
HV1511Španělština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Klára Sýkorová22-KJ11220
HV1513Španělština pro středně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Klára Sýkorová22-KJ11220
HV1530Právo a cestovní ruch [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT2JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CRPD11220
HV1541Římské právo - exegeze [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HV1550Sportovní právo II. – odborné stáže [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT4prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CRPD11220
HV1560Úvod do práva informačních a komunikačních technologií [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CRPD11220
HV1570Čínština I [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1575Čínština II [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1580Praktika z českého jazyka [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HV1585Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-CRPD11220
HV1595Praktická stylistika [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.22-KJ11220
HV1599Letní škola mediace [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT2JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CRPD11220
HV1600Soudní rozhodnutí v civilních věcech [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT2prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.22-KOP11220
HV1610Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CRPD11220
HV1622Mediation as Dispute Resolution [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CRPD11220
HV1623Negotiation as Dispute Resolution [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT4JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.22-CRPD11220
HV1640Gender a právo [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT2prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV1651Kořeny evropské integrace [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HV1662Horní, energetické a atomové právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HV1663Das Umweltrecht der EU und Umsetzung in Österreich [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HV1664Mořské a vodní právo [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.22-KPZP11220
HV1676Čtení k právnímu a politickému myšlení [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.22-KTPPU11220
HV1710Introduction to English and European Union Law I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1720Introduction to English and European Union Law II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1730Introduction to English and European Union Law III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1740Introduction to English and European Union Law IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.22-KJ11220
HV1790Veřejné zakázky [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., JUDr. Vít Horáček, Ph.D.22-KOBCHP11220
HV1851Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.22-KSP11220
HV1875Vědecký seminář Rekonstrukce politického procesu z 50. let [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT2prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-KPD11220
HV1890Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-CRPD11220
HV1919Politický kontext soudní moci II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.22-KPS11220
HV1929Vědecký seminář Přechody k demokracii [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0KvHT2doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.22-KPS11220
HV1956Základy akademického psaní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.22-KMP11220
HV1981Vědecký seminář z římského práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0KvHT2prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.22-KPD11220
HV2005Tělovýchovný kurz - letní I [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2006Tělovýchovný kurz - zimní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2008Studentská vědecká a odborná činnost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.22-KMP11220
HV2010Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.22-KPZP11220
HV2011Odborná praxe - praxe na soudech I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KOP11220
HV2014Odborná praxe - praxe na soudech II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.22-KTP11220
HV2016Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HV2022Odborná praxe - praxe na soudech III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KOBCHP11220
HV2023Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.22-KPZP11220
HV2024Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-CRPD11220
HV2026Odborná praxe - praxe ve státní správě I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0KvHT4prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HV2027Odborná praxe - praxe ve státní správě II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT4prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Věra Honusková, Ph.D.22-KMP11220
HV2033Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT4doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.22-KTP11220
HV2034Odborná praxe - praxe na středních školách II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV2035Korupce: fenomen, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV2037Odborná praxe - praxe na středních školách I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV2044Odborná praxe - praxe na středních školách III [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT4JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-CRPD11220
HV2075Aktuální otázky ústavního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/1KvHT2prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.22-KUP11220
HV2224Srovnávání v právu [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT2prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV2234Právo v kontextu I. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV2235Právo v kontextu II. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV2240Vědecký seminář Ústava mezi právem a politikou [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV3010Intensivkurs Business Transactions in the EU II. [rozvrh LS]zimní semestrletní4/0KvHT2prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HV3015Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KvHT2prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., PhDr. Olga Martincová, CSc.22-KTPPU11220HV1677
HV3016Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů II. [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2PhDr. Olga Martincová, CSc., doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.22-KTPPU11220
HV3017Právní praxe na středních školách I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0KvHT2JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV3018Právní praxe na středních školách II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0KvHT2JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV3019Psychologický seminář [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2JUDr. Jan Kosek, Ph.D.22-KPS11220
HV3022Sociologický seminář [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.22-KPS11220
HV3025Letní praxe I. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT2prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CRPD11220
HV3026Letní praxe II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/0KvHT2prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.22-CRPD11220
HV3029Vědecký seminář z teorie práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0KvHT2prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.22-KTPPU11220
HV3030Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.22-KOP11220
HV3031Předstátnicová výuka z obchodního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.22-KOBCHP11220
HV3032Předstátnicová výuka ze správního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.22-KSP11220
HV3033Předstátnicová výuka z trestního práva [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.22-KTP11220
HV3040Profesní etika v právní teorii a praxi [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV3044Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KvHT3prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.22-KMP11220
HV3050Právní psaní [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.22-KTPPU11220
HV3053Filosofie práva a státu starověku a středověku [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. Jan Pinz, Ph.D.22-KTPPU11220
HV3054Filosofie práva a státu novověku [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. Jan Pinz, Ph.D.22-KTPPU11220
HV3090Vědecký seminář katedry politologie a sociologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KvHT2prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.22-KPS11220
HV4040Právo a film [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.22-KPS11220
HV4041Proměny státnosti v procesu europeizace [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0KvHT2doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.22-KUP11220
HV4050Právo mezinárodních smluv [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.22-KMP11220
HV5070Právní informační systémy [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.22-KTPPU11220
HV2001Tělesná výchova I. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2002Tělesná výchova II. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2003Tělesná výchova III. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2004Tělesná výchova IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2051Tělesná výchova V. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2052Tělesná výchova VI. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2053Tělesná výchova VII. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220
HV2054Tělesná výchova VIII. [rozvrh LS]zimní semestrletní0/2KvHT2Mgr. Růžena Kosová22-KTV11220

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3.část státní závěrečné zkoušky
Diplomová práce
Trestní právo,správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK