PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
E0201020Biofyzika [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT7doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.14-2011140
E0201097Základy první pomoci [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
oba1/1ZHT2doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.14-43011140
E0201920Informatika v zubním lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT2Mgr. Martin Navrátil14-17211140
E0201970Chemie [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z+ZkHT7prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140
E0202001Anatomie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní4/3Z4/3Z+ZkHT18doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
E0202004Histologie a embryologie I. [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní2/1ZHT3prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0202009Tělesná výchova I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0202030Biologie a genetika I. [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní2/2ZHT3doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.14-3011140
E0202071Biochemie I. [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní28/21ZHS3prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140
E0202970Preklinické zubní lékařství I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní2/4Z2/4ZHT9MUDr. Hana Hecová, Ph.D.14-47011140
E0203004Histologie a embryologie II. [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní1/2Z+ZkHT3prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0203010Biochemie II [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT6prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140
E0203030Biologie a genetika II. [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT5doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.14-3011140
E0203390Lékařská psychologie a etika [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT1doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
E0203470Preventivní zubní lékařství a kariologie [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/1ZHT1MUDr. Jan Netolický, Ph.D.14-47011140
E0204009Tělesná výchova II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0204010Topografická anatomie hlavy a krku [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní1/2Z+ZkHT3doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
E0204011Fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní3/3Z3/3Z+ZkHT16doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-8011140
E0204013Patologie I. [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní2/2ZHT3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.14-50011140
E0204045Protetická technologie [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní1/5Z+ZkHT2MUDr. Eduard Cimbura, CSc.14-47011140
E0204052Prázdninová praxe I. [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/0ZTS1T1MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.14-47011140
E0204471Klinické zubní lékařství I. [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT2MUDr. Hana Hecová, Ph.D.14-47011140
E0204477Preklinické zubní lékařství II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z2/1Z+ZkHT11MUDr. Hana Hecová, Ph.D.14-47011140
E0205009Tělesná výchova III. [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0205084Mikrobiologie [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT3RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.14-51011140
E0205390Psychiatrie [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT3doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
E0205472Dentální RTG [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT3MUDr. Robert Houba, Ph.D.14-47011140
E0205500Patologie II. [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT9prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.14-50011140
E0206014Patologická fyziologie [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní2/2Z+ZkHT7doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.14-9011140
E0206015Farmakologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní2/1Z2/1Z+ZkHT5doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.14-10011140
E0206085Imunologie [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní0/1Z+ZkHT3prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.14-52011140
E0206096Orální biologie [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní0/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.14-47011140
E0206120Prázdninová praxe II. [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní0/0ZTS2T2MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.14-47011140
E0206470Klinické zubní lékařství II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní0/3Z0/3ZHT10MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.14-47011140
E0206473Protetické zubní lékařství I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1ZHT1MUDr. Eduard Cimbura, CSc.14-47011140
E0206474Orální a maxilofaciální chirurgie I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1ZHT1MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.14-47011140
E0206475Konzervační zubní lékařství a endodoncie I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1ZHT1doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0207025Infekce a epidemiologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.14-33011140
E0207036Oftalmologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.14-45011140
E0207370Dermatovenerologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT3prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.14-37011140
E0207380Neurologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT3MUDr. Jiří Polívka, CSc.14-38011140
E0207471Dětské zubní lékařství I. [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní2/1ZHT28H1doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.14-47011140
E0207473Konzervační zubní lékařství a endodoncie II. [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní0/1Z+ZkHT14H8doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0208029Pediatrie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/1Z+ZkHT4prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
E0208033Chirurgie I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z2/2ZHT4prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0208038Porodnictví a gynekologie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
E0208250Prázdninová praxe III. [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/0ZTS42MUDr. Jan Netolický, Ph.D.14-47011140
E0208472Klinické zubní lékařství III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/10Z0/18ZHT7doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0208473Parodontologie I. [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/0Z+ZkHT14H3doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.14-47011140
E0208474Orální a maxillofaciální chirurgie II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/1---0/1Z+ZkHT14H7MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.14-47011140
E0208476Ortodoncie I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní1/0---1/1ZHT28H1MUDr. Ladislav Bernát, Ph.D.14-47011140
E0208477Protetika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/1---0/1Z+ZkHT13H3MUDr. Eduard Cimbura, CSc.14-47011140
E0209017Forenzní zubní lékařství [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní7/7Z+ZkHS7H1MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, doc. MUDr. Helena Kvapilová14-12011140
E0209019Veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.14-14011140
E0209033Chirurgie II. [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní1/2Z+ZkHT6prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0209034Anesteziologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT4doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.14-43011140
E0209460ORL [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní2/1Z+ZkHT4MUDr. David Slouka, Ph.D.14-46011140
E0209470Management [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT15H1MUDr. Robert Houba, Ph.D.14-47011140
E0209475Orální medicína [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní1/1ZHT2doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.14-47011140
E0210360Dětské zubní lékařství II. [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT5doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.14-47011140
E0210361Dětské zubní lékařství SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.14-47011140
E0210475Klinické zubní lékařství IV. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
zimní2/18Z2/6ZHT10MUDr. Hana Hecová, Ph.D.14-47011140
E0210476Konzervační zubní lékařství [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT5doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0210477Konzervační zubní lékařství SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.14-47011140
E0210478Orální a maxillofaciální chirurgie III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
zimní3/0---0/2ZHT14H5doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.14-47011140
E0210479Orální a maxillofaciální chirurgie SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT14H0doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.14-47011140
E0210480Ortodoncie II. [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT28H5doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0210481Ortodoncie SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0210482Parodontologie II. [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT14H5doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.14-47011140
E0210483Parodontologie SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0H0doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.14-47011140
E0210484Protetické zubní lékařství II. [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT5doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0210485Protetické zubní lékařství SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0202124Lékařská terminologie pro zubní lékařství v angličtině [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, Katja Kulhánková14-5011140
E0202125Lékařská terminologie pro zubní lékařství ve francouzštině [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Hana Potměšilová14-5011140
E0202126Lékařská terminologie pro zubní lékařství v němčině [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Eva Formánková14-5011140
E0202127Lékařská terminologie pro zubní lékařství ve španělštině [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, Mgr. Jana Volková14-5011140
EAV010X03Corrosion casts in anatomy [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/4ZHS2MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.14-1011140EA0103013
EAV040X02Blood, Blood Components [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H2MUDr. Věra Křížková, Ph.D.14-4011140EA0104043
EAV040X04Histological slides [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.14-4011140EA0103042
EAV040X05News in Reproductive Medicine [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140EA0307001
EAV080X01Selected Topics in Medical Physiology [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-8011140EA0103080, EV080X01
EV010X01Klinická anatomie – kazuistiky [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1MUDr. Lada Eberlová, Ph.D., MUDr. Markéta Kottová, MUDr. David Štěpánek, Ph.D.14-1011140E0103012
EV010X02Speciální anatomická pitva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H9doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140E0103110
EV020X01Lékařská přístrojová technika [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/12ZHS4Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.14-2011140EV020V001
EV030X05Nemoci přenášené klíšťaty [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Alena Kučerová14-3011140E0103031
EV030X06Nemoci přenášené komáry [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2RNDr. Alena Kučerová14-3011140E0103033
EV030X09Využití nanotechnologií v současné medicíně. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D., doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.14-3011140E0104034
EV040X07Vrozené a vývojové vady [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní3/0ZHS2doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.14-4011140E0103044
EV040X08Etické problémy současné embryologie a způsoby jejich řešení [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.14-4011140E0103040
EV040X09Kvantitativní histologie v medicínském výzkumu [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140E0103041
EV040X10Evoluční vývoj a rozmanitost lidských populací [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní3/0ZHS3H2doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., RNDr. Vladimír Blažek, CSc., Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.14-4011140E0103046
EV050P01Pohled do dějin lékařství prostřednictvím překladu latinských textů [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Jiřina Plašilová, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104129
EV050P02Španělština pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Jana Volková, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104130
EV050X01Němčina - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Eva Formánková, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104132
EV050X02Němčina pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Eva Formánková, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104128
EV050X03Angličtina pro lékařskou praxi 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Alena Holá14-5011140E0104125
EV050X04Angličtina pro lékařskou praxi 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Alena Holá14-5011140E0104126
EV050X05Francouzština - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Hana Potměšilová, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104131
EV050X06Francouzština pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Hana Potměšilová, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104127
EV050X07Španělština - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Jana Volková, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104134
EV060X04Zimní základní kurs [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/5ZDS5D4Mgr. Martin Červený14-6011140E0103558
EV060X05Letní základní kurs [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/8ZDS8D4Mgr. Martin Červený14-6011140E0104559
EV070P01Metody stanovení genové exprese [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/16ZHS16H5doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.14-7011140E0104070
EV070X01Kmenové buňky a jejich potenciál [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H1Ing. Václav Babuška, Ph.D.14-7011140E0104901
EV070X02Úvod do chemie alkaloidů [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS20H5Mgr. Jan Michálek14-7011140E0104511
EV140X02Dějiny lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní12/0ZHS12H4MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.14-14011140E0103741
EV140X03Komplexní péče o chronicky nemocné [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/20ZHS20H6MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.14-14011140E0103141
EV170P02Formy elektronické prezentace [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/0ZHT14H6Mgr. Martin Navrátil, Ing. Bc. Milan Dvořák14-17211140E0157817
EV172P01Základy informačních systémů a med.zdroje na Inter. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/0ZHT14H6Mgr. Martin Navrátil, Ing. Bc. Milan Dvořák14-17211140E0157815
EV172P03Práce s digitálním fotoaparátem, postprodukce v Adobe Photoshop [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/14ZHS14H5Mgr. Martin Navrátil, Ing. Bc. Milan Dvořák14-17211140E0106996
EV250X01Studentská vědecko odborná činnost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30---0/30ZHS30H8školitel Vedoucí práce SVOČ14-25011140EV500X01, E0103500
EV250X03Zdravotnické právo [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní18/0ZHS18H10JUDr. Jaroslava Nováková14-25011140E0105905
EV250X04Filozoficko-teologický pohled na bioetické problémy [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní15/0ZHS15H4Ing. Ondřej Soudský14-25011140E0103145
EV390X01Lékařská sexuologie a psychiatrie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní14/0ZHS14H5doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140E0103390
EV540X01Studentská, pedagogická a publicitní činnost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS8MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.14-54011140E0105540
EAV090X02Brain - mechanisms and pathophysiology of its higher functions [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní8/4---8/4ZHS20H5MUDr. Karel Ježek, Ph.D.14-9011140EA0107090
EAV500X02Molecular Aspects of Selected Diseases of Gastrointestinal tract [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS3doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.14-50011140EA0106500
EAV500X04Significance of Early Detection of Precursor Lesions and in Situ Breast Carcinoma [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140EA0106003
EV060X01Kurz sportovní masáže - ZS [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní26/62ZHS88H5Mgr. Martin Červený, Mgr. Věra Knappová14-6011140E0103060
EV060X02Kurz sportovní masáže - LS [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní26/62ZHS88H5Mgr. Martin Červený, Mgr. Věra Knappová14-6011140E0104060
EV090X01Mozek - mechanismy a patofyziologie jeho vyšších funkcí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní8/0---8/0ZHS5MUDr. Karel Ježek, Ph.D.14-9011140E0107090
EV321X01Hormony jako manažeři naší osobnosti a chování [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní16/0ZHS16H4RNDr. Marie Karlíková, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.14-32111140E0105321
EV500X03Molekulární podklady vybraných onemocnění gastrointestinálního traktu [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.14-50011140E0106510
EV500X05Screening karcinomu děložního čípku: kvalita cytologických laboratoří [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Michal Michal14-50011140E0106506
EV500X06Vybrané geneticky podmíněné vady z pohledu patologa [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3MUDr. Magdaléna Dubová, Ph.D.14-50011140E0106509
EV500X07Význam detekce premaligních lézí prsu a klasifikace in situ karcinomu prsu. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140E0106992
EV500X08Zrůdy a malformace [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3MUDr. Šárka Hadravská14-50011140E0106722
EV530X01Uplatnění lékaře v prevenci HIV infekce ovliv. znalost., post. ml. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/14---0/14ZHS28H8prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., MUDr. Miroslava Šteklová14-53011140E0107530
EV560X01Pacientský simulátor I. – nácvik lékařských dovedností a diagnosticko-terapeutické rozvahy [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/24ZHT24H5doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-56011140E0105560
EV560X02Pacientský simulátor II. – nácvik lékařských dovedností a diagnosticko-terapeutické rozvahy [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/24ZHT24H5doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-56011140E0106560
EAV470X01Moderní chirurgické postupy a dentální implantologie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní6/0ZHS63MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.14-47011140EA0907900, EV470X01

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
Dětské zubní lékařství SRZ
Konzervační zubní lékařství SRZ
Protetické zubní lékařství SRZ
Ortodoncie SRZ
Parodontologie SRZ
Orální a maxillofaciální chirurgie SRZ
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK