PředmětyPředměty(verze: 861)
akademický rok 2018/2019
  
  • Operace nelze provést bez přihlášení!
E0101097Základy první pomoci [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní1/1ZHT3MUDr. Richard Pradl, Ph.D.14-43011140
E0101109Výpočetní technika [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT1Mgr. Martin Navrátil14-17211140
E0101136Lékařská chemie [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní3/3Z+ZkHT7prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., Ing. Václav Babuška, Ph.D.14-7011140
E0102001Anatomie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní4/3Z4/3Z+ZkHT20doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
E0102002Biofyzika [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní3/4Z+ZkHT8doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.14-2011140
E0102003Biologie a genetika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z2/3Z+ZkHT9doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.14-3011140
E0102004Histologie a embryologie I. [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní2/3ZHT5prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0102009Tělesná výchova I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0103004Histologie a embryologie II. [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z+ZkHT6prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0103070Topografická anatomie [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/4Z+ZkHT6doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
E0104009Tělesná výchova II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0104011Fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní4/4Z6/5Z+ZkHT22prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-8011140
E0104049Praxe - péče o nemocné [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/0ZHT3T3prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.14-25011140
E0104084Mikrobiologie I. [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT4RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.14-51011140
E0104137Lékařská biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní2/4Z4/4Z+ZkHT14prof. MUDr. Radim Černý, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.14-7011140
E0105084Mikrobiologie II. [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní3/2Z+ZkHT5RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.14-51011140
E0105085Imunologie [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní2/1Z+ZkHT2prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.14-52011140
E0106009Tělesná výchova III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0106013Patologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní5/3Z4/3Z+ZkHT17prof. MUDr. Michal Michal, prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140
E0106014Patofyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z3/4Z+ZkHT13doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.14-9011140
E0106015Farmakologie I. [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní2/2ZHT3doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc., doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.14-10011140
E0106113Lékařská psychologie a etika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/2Z+ZkHT5doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
E0107015Farmakologie II. [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní3/2Z+ZkHT9doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc., doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.14-10011140
E0107033Chirurgická propedeutika [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT4prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0107041Stomatologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
E0107089Tělovýchovné lékařství [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní0/2ZHT1doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.14-11011140
E0108030Dermatovenerologie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/3Z+ZkHT5prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.14-37011140
E0108031Neurologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní1/2Z1/2Z+ZkHT30H9MUDr. Jiří Polívka, CSc.14-38011140
E0108033Chirurgie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní2/3ZHT45H3prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0108035Radiologie a nuklearní medicína [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1Z+ZkHT15H3prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.14-44011140
E0108050Praxe - chirurgie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/2ZTS2T3prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-011140
E0108051Praxe - interna [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/2ZTS2T3prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.14-011140
E0108120Soudní lékařství [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/1Z+ZkHT14H3MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, doc. MUDr. Helena Kvapilová14-12011140
E0108420Urologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/1Z1/1Z+ZkHT3prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D.14-42011140
E0110018Hygiena a preventivní medicína [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní25/0ZHS5D1prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.14-13011140
E0110019Veřejné zdravotnictví [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS30H1doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.14-14011140
E0110020Epidemiologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0Z+ZkHS30H2prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.14-53011140
E0110025Infekční lékařství [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., MUDr. Věra Štruncová14-33011140
E0110026Interna specializovaných oborů [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS30H2prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.14-34011140
E0110029Pediatrie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní50/0ZHS50H5prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
E0110030Neonatologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní25/0ZHS25H2doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.14-36111140
E0110032Psychiatrie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní60/0Z+ZkHS60H4doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
E0110033Chirurgie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS30H2prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0110036Oftalmologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.14-45011140
E0110037Otorinolaryngologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4MUDr. David Slouka, Ph.D.14-46011140
E0110038Gynekologie a porodnictví [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní90/0ZHS90H6doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
E0110039Klinická genetika [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní10/0ZHS2D1MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.14-55011140
E0110057Klinická onkologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA14-40111140
E0110120Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní60/0Z+ZkHS60H5doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.14-41011140
E0110126Klinická biochemie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0Z+ZkHS30H2prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.14-54011140
E0110431Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.14-43011140
E0112019Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZTS0T0prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.14-14011140
E0112029Pediatrie SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
E0112033Chirurgie SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0112038Gynekologie a porodnictví SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
E0112111Gynekologie a porodnictví [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní4/0ZTS4T10doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
E0112112Chirurgie [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní9/0ZTS9T16prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0112114Pediatrie [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní2/0ZTS2T10prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
E0112115Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní3/0ZTS3T8prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.14-14011140
E0102124Lékařská terminologie v angličtině [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Tamara Kopřivová14-5011140
E0102125Lékařská terminologie ve francouzštině [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Hana Potměšilová14-5011140
E0102126Lékařská terminologie v němčině [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Eva Formánková14-5011140
E0102128Lékařská terminologie ve španělštině [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, Mgr. Jana Volková14-5011140
E0102048Čeština pro cizince [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Tamara Kopřivová14-5011140
E0102047Latinská lékařská terminologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Jiřina Plašilová14-5011140
E0102049Latinská lékařská terminologie pro cizince [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Jiřina Plašilová14-5011140
EAV010X03Corrosion casts in anatomy [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/4ZHS2MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.14-1011140EA0103013
EAV040X02Blood, Blood Components [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H2MUDr. Věra Křížková, Ph.D.14-4011140EA0104043
EAV040X04Histological slides [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.14-4011140EA0103042
EAV040X05News in Reproductive Medicine [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140EA0307001
EAV080X01Selected Topics in Medical Physiology [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-8011140EA0103080, EV080X01
EV010X01Klinická anatomie – kazuistiky [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1MUDr. Lada Eberlová, Ph.D., MUDr. Markéta Kottová, MUDr. David Štěpánek, Ph.D.14-1011140E0103012
EV010X02Speciální anatomická pitva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H9doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140E0103110
EV020X01Lékařská přístrojová technika [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/12ZHS4Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.14-2011140EV020V001
EV030X05Nemoci přenášené klíšťaty [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Alena Kučerová14-3011140E0103031
EV030X06Nemoci přenášené komáry [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2RNDr. Alena Kučerová14-3011140E0103033
EV030X09Využití nanotechnologií v současné medicíně. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D., doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.14-3011140E0104034
EV040X07Vrozené a vývojové vady [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní3/0ZHS2prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.14-4011140E0103044
EV040X08Etické problémy současné embryologie a způsoby jejich řešení [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.14-4011140E0103040
EV040X09Kvantitativní histologie v medicínském výzkumu [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140E0103041
EV040X10Evoluční vývoj a rozmanitost lidských populací [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní3/0ZHS3H2prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., RNDr. Vladimír Blažek, CSc., Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.14-4011140E0103046
EV050P01Pohled do dějin lékařství prostřednictvím překladu latinských textů [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Jiřina Plašilová, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104129
EV050P02Španělština pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Jana Volková, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104130
EV050X01Němčina - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Eva Formánková, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104132
EV050X02Němčina pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Eva Formánková, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104128
EV050X03Angličtina pro lékařskou praxi 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Alena Holá14-5011140E0104125
EV050X04Angličtina pro lékařskou praxi 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Alena Holá14-5011140E0104126
EV050X05Francouzština - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Hana Potměšilová, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104131
EV050X06Francouzština pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Hana Potměšilová, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104127
EV050X07Španělština - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Jana Volková, Mgr. Alena Holá14-5011140E0104134
EV060X04Zimní základní kurs [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/5ZDS5D4Mgr. Martin Červený14-6011140E0103558
EV060X05Letní základní kurs [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/8ZDS8D4Mgr. Martin Červený14-6011140E0104559
EV070P01Metody stanovení genové exprese [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/16ZHS16H5doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.14-7011140E0104070
EV070X01Kmenové buňky a jejich potenciál [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H1Ing. Václav Babuška, Ph.D.14-7011140E0104901
EV070X02Úvod do chemie alkaloidů [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS20H5Mgr. Jan Michálek14-7011140E0104511
EV140X02Dějiny lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní12/0ZHS12H4MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.14-14011140E0103741
EV140X03Komplexní péče o chronicky nemocné [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/20ZHS20H6MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.14-14011140E0103141
EV170P02Formy elektronické prezentace [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/0ZHT14H6Mgr. Martin Navrátil, Ing. Bc. Milan Dvořák14-17211140E0157817
EV172P01Základy informačních systémů a med.zdroje na Inter. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/0ZHT14H6Mgr. Martin Navrátil, Ing. Bc. Milan Dvořák14-17211140E0157815
EV172P03Práce s digitálním fotoaparátem, postprodukce v Adobe Photoshop [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/14ZHS14H5Mgr. Martin Navrátil, Ing. Bc. Milan Dvořák14-17211140E0106996
EV250X01Studentská vědecko odborná činnost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30---0/30ZHS30H8školitel Vedoucí práce SVOČ14-25011140EV500X01, E0103500
EV250X03Zdravotnické právo [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní18/0ZHS18H10JUDr. Jaroslava Nováková14-25011140E0105905
EV250X04Filozoficko-teologický pohled na bioetické problémy [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní15/0ZHS15H4Ing. Ondřej Soudský14-25011140E0103145
EV390X01Lékařská sexuologie a psychiatrie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní14/0ZHS14H5doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140E0103390
EV540X01Studentská, pedagogická a publicitní činnost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS8MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.14-54011140E0105540
EAV090X02Brain - mechanisms and pathophysiology of its higher functions [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní8/4---8/4ZHS20H5MUDr. Karel Ježek, Ph.D.14-9011140EA0107090
EAV500X02Molecular Aspects of Selected Diseases of Gastrointestinal tract [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS3doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.14-50011140EA0106500
EAV500X04Significance of Early Detection of Precursor Lesions and in Situ Breast Carcinoma [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140EA0106003
EV060X01Kurz sportovní masáže - ZS [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní26/62ZHS88H5Mgr. Martin Červený, Mgr. Věra Knappová14-6011140E0103060
EV060X02Kurz sportovní masáže - LS [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní26/62ZHS88H5Mgr. Martin Červený, Mgr. Věra Knappová14-6011140E0104060
EV090X01Mozek - mechanismy a patofyziologie jeho vyšších funkcí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní8/0---8/0ZHS5MUDr. Karel Ježek, Ph.D.14-9011140E0107090
EV321X01Hormony jako manažeři naší osobnosti a chování [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní16/0ZHS16H4RNDr. Marie Karlíková, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.14-32111140E0105321
EV500X03Molekulární podklady vybraných onemocnění gastrointestinálního traktu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.14-50011140E0106510
EV500X05Screening karcinomu děložního čípku: kvalita cytologických laboratoří [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Michal Michal14-50011140E0106506
EV500X06Vybrané geneticky podmíněné vady z pohledu patologa [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3MUDr. Magdaléna Daumová, Ph.D.14-50011140E0106509
EV500X07Význam detekce premaligních lézí prsu a klasifikace in situ karcinomu prsu. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140E0106992
EV500X08Zrůdy a malformace [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3MUDr. Šárka Hadravská14-50011140E0106722
EV530X01Uplatnění lékaře v prevenci HIV infekce ovliv. znalost., post. ml. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/14---0/14ZHS28H8prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., MUDr. Miroslava Šteklová14-53011140E0107530
EV560X01Pacientský simulátor I. – nácvik lékařských dovedností a diagnosticko-terapeutické rozvahy [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/24ZHT24H5prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-56011140E0105560
EV560X02Pacientský simulátor II. – nácvik lékařských dovedností a diagnosticko-terapeutické rozvahy [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/24ZHT24H5prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-56011140E0106560

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - SZ
Interna SZ (1)
Gynekologie a porodnictví SZ
Pediatrie SZ
Chirurgie SZ
Interna SZ (2)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK