PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
EA0901002Biofyzika [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT8doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.14-2011140
EA0901010Chemie [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z+ZkHT8doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140
EA0901097Základy první pomoci [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní1/1ZHT2MUDr. Richard Pradl, Ph.D.14-43011140
EA0901109Informatika v zubním lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT2Mgr. Martin Navrátil, Ing. Tomáš Junek14-17211140
EA0902001Anatomie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní4/3Z4/3Z+ZkHT18doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
EA0902003Biologie a genetika I [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní2/2ZHT3doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.14-3011140
EA0902004Histologie a embryologie I [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní2/1ZHT3prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
EA0902045Preklinické zubní lékařství I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní2/4Z2/4ZHT9MUDr. Hana Hecová, Ph.D., MUDr. Jaroslava Stehlíková14-47011140
EA0902048Čeština pro cizince I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/4Z0/4Z+ZkHT3Mgr. Dita Macháčková, Mgr. Alena Holá14-5011140
EA0902400Biochemie I [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní2/2ZHT4doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140
EA0903003Biologie a genetika II [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT5doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.14-3011140
EA0903010Biochemie II [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní28/21Z+ZkHS6doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140
EA0903015Histologie a embrylologie II [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní1/2Z+ZkHT3prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
EA0903050Preventivní zubní lékařství a kariologie [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/1ZHT1MUDr. Jaroslava Stehlíková, MUDr. Jan Netolický, Ph.D.14-47011140
EA0903060Lékařská psychologie a etika [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT1doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
EA0904010Topografická anatomie hlavy a krku [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní1/2Z+ZkHT3doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
EA0904011Fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní3/3Z3/3Z+ZkHT16doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-8011140
EA0904050Čeština pro cizince II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní0/4Z0/4ZHT1Mgr. Dita Macháčková, Mgr. Alena Holá14-5011140
EA0904250Prázdninová praxe I. [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/1ZTS1T1doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Hana Hecová, Ph.D.14-47011140
EA0904470Protetická technologie [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní1/5Z+ZkHT2doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Marie Šafářová, Ph.D.14-47011140
EA0904471Preklinické zubní lékařství II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z2/0Z+ZkHT11doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., MUDr. Jana Oulická14-47011140
EA0904472Patologická anatomie a orální patologie I [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní2/2ZHT3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.14-50011140
EA0904473Klinické zubní lékařství I [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT2MUDr. Jaroslava Stehlíková14-47011140
EA0905390Psychiatrie [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT3doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
EA0905471Dentální rtg [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT3doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D.14-47011140
EA0905500Patologická anatomie a orální patologie II [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT9prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.14-50011140
EA0905510Mikrobiologie [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT3RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.14-51011140
EA0906090Patologická fyziologie [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní2/2Z+ZkHT7doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.14-9011140
EA0906100Farmakologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní2/1Z2/1Z+ZkHT6doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.14-10011140
EA0906470Orální biologie [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní0/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
EA0906471Klinické zubní lékařství II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní0/3Z0/3ZHT9doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Jaroslava Stehlíková14-47011140
EA0906472Protetické zubní lékařství I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1ZHT1doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Eduard Cimbura, CSc.14-47011140
EA0906473Orální a maxilofaciální chirurgie I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1ZHT1doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.14-47011140
EA0906474Konzervační zubní lékařství a endodoncie I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1ZHT1doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.14-47011140
EA0906475Prázdninová praxe II. [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní0/0ZTS2T1doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Hana Hecová, Ph.D.14-47011140
EA0906520Imunologie [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní0/1Z+ZkHT3prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.14-52011140
EA0907330Infekce a epidemiologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.14-33011140
EA0907380Neurologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT3MUDr. Jiří Polívka, CSc.14-38011140
EA0907450Oftalmologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.14-45011140
EA0907473Konzervační zubní lékařství a endodoncie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní0/1Z+ZkHT14H8doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc., MUDr. Hana Hecová, Ph.D.14-47011140
EA0907475Dětské zubní lékařství [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní2/1ZHT28H1doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.14-47011140
EA0908046Stomatologická praktika [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/4ZTS2doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
EA0908360Pediatrie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/1Z+ZkHT4prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
EA0908400Chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z2/2ZHT4prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
EA0908470Klinické zubní lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/10Z0/18ZHT7doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
EA0908471Protetika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/1---0/1Z+ZkHT13H3MUDr. Eduard Cimbura, CSc.14-47011140
EA0908472Orální a maxillofaciální chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/1---0/1Z+ZkHT14H7MUDr. Lubor Hostička, Ph.D., MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.14-47011140
EA0908473Ortodoncie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní1/0---1/1ZHT28H1MUDr. Jan Tichý, MUDr. Jana Oulická, MUDr. Hana Böhmová14-47011140
EA0908474Parodontologie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/0Z+ZkHT14H3doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.14-47011140
EA0908480Porodnictví a gynekologie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
EA0909018Forenzní zubní lékařství [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní7/7Z+ZkHS1MUDr. Miroslav Dvořák, MUDr. Jitka Mottlová14-12011140
EA0909019Veřejné zdravotnictví a hygiena [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.14-14011140
EA0909033Chirurgie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní1/2Z+ZkHT6prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
EA0909034Anesteziologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT4doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.14-43011140
EA0909460ORL [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní2/1Z+ZkHT4MUDr. David Slouka, Ph.D.14-46011140
EA0909470Management [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT15H1doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D.14-47011140
EA0909475Orální medicína [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní1/1ZHT2doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.14-47011140
EA0910360Dětské zubní lékařství [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT5doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.14-47011140
EA0910361Dětské zubní lékařství SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.14-47011140
EA0910475Klinické zubní lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
zimní0/18Z2/6ZHT10doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Jaroslava Stehlíková14-47011140
EA0910476Konzervační zubní lékařství [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT5doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.14-47011140
EA0910477Konzervační zubní lékařství SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.14-47011140
EA0910478Orální a maxillofaciální chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
zimní semestr
zimní3/0---0/2ZHT14H5doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Lubor Hostička, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.14-47011140
EA0910479Orální a maxillofaciální chirurgie SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT14H0doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Lubor Hostička, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.14-47011140
EA0910480Ortodoncie [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT28H5doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Jan Tichý, MUDr. Jana Oulická14-47011140
EA0910481Ortodoncie SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Jan Tichý, MUDr. Jana Oulická14-47011140
EA0910482Parodontologie [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT14H5doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.14-47011140
EA0910483Parodontologie SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0H0doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Helena Houbová, CSc., doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.14-47011140
EA0910484Protetické zubní lékařství [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní1/2ZHT5doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Eduard Cimbura, CSc.14-47011140
EA0910485Protetické zubní lékařství SRZ [rozvrh LS]5 ročník
zimní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Eduard Cimbura, CSc.14-47011140
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK