PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
EA0101010Lékařská chemie [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní3/3Z+ZkHT8doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140
EA0101097Základy první pomoci [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní1/1ZHT3MUDr. Richard Pradl, Ph.D.14-43011140
EA0101501Výpočetní technika [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT1Ing. Tomáš Junek, Mgr. Martin Navrátil14-17211140
EA0102001Anatomie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní4/3Z4/3Z+ZkHT20doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
EA0102002Biofyzika [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní3/4Z+ZkHT8doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.14-2011140
EA0102003Obecná biologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z2/3Z+ZkHT120H9doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.14-3011140
EA0102004Histologie a embryologie I [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní2/3ZHT7prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
EA0102048Čeština pro cizince I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/4Z0/4Z+ZkHT4PhDr. Tamara Kopřivová, Mgr. Dita Macháčková, Mgr. Alena Holá14-5011140
EA0103001Topografická anatomie [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/4Z+ZkHT6doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
EA0103012Histologie a embryologie II [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z+ZkHT6prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
EA0104011Fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní4/4Z6/5Z+ZkHT22doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-8011140
EA0104048Čeština pro cizince II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní0/4Z0/4Z+ZkHT3PhDr. Tamara Kopřivová, Mgr. Alena Holá14-5011140
EA0104049Praxe - Péče o nemocné [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/0ZHT3T314-011140
EA0104137Lékařská biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní2/4Z4/4Z+ZkHT14prof. MUDr. Radim Černý, CSc.14-7011140
EA0104510Mikrobiologie I [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT214-51011140
EA0105084Mikrobiologie II [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní3/2Z+ZkHT5RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.14-51011140
EA0105085Imunologie [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní2/0Z+ZkHT3prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.14-52011140
EA0106013Patologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní5/3Z4/3Z+ZkHT17prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140
EA0106014Patofyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z3/4Z+ZkHT13doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.14-9011140
EA0106015Farmakologie I [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní2/2ZHT3doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.14-10011140
EA0106113Lékařská psychologie a etika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/2Z+ZkHT5doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
EA0107015Farmakologie II [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní3/2Z+ZkHT9doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc., doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.14-10011140
EA0107033Chirurgická propedeutika [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT4prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
EA0107041Stomatologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.14-47011140
EA0108030Dermatovenerologie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/3Z+ZkHS45H5prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.14-37011140
EA0108031Neurologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní1/2Z1/2Z+ZkHS30H9MUDr. Jiří Polívka, CSc.14-38011140
EA0108033Chirurgie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní2/3ZHS45H3prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
EA0108035Radiologie a nukleární medicína [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1Z+ZkHS15H3prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.14-44011140
EA0108050Praxe - Chirurgie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní2/0ZTS2T3prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-011140
EA0108051Praxe - Interna [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní2/0ZTS2T3prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.14-011140
EA0108089Tělovýchovné lékařství [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHS25H1doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.14-11011140
EA0108120Soudní lékařství [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/1Z+ZkDS14H3MUDr. Miroslav Dvořák14-12011140
EA0108420Urologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/1Z1/1Z+ZkHT3prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D.14-42011140
EA0110018Hygiena [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní25/0ZHT5D1doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.14-13011140
EA0110019Veřejné zdravotnictví [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS6D1doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.14-14011140
EA0110020Epidemiologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0Z+ZkHS6D2prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.14-53011140
EA0110025Infekce [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS9D4MUDr. Věra Štruncová, doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.14-33011140
EA0110026Interna specializovaných oborů [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS6D2prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.14-34011140
EA0110029Pediatrie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní50/0ZHS10D5prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
EA0110030Neonatologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní25/0ZHS5D2doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., MUDr. Eva Dortová14-36111140
EA0110032Psychiatrie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní60/0Z+ZkHS12D4doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
EA0110036Oftalmologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS9D4MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.14-45011140
EA0110037ORL [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS9D4MUDr. David Slouka, Ph.D.14-46011140
EA0110038Gynekologie a porodnictví [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní90/0ZHS12D6doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
EA0110039Klinická genetika [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní10/0ZHS2D1MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.14-55011140
EA0110057Klinická onkologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS6D4prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.14-40111140
EA0110116Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní60/0Z+ZkHS12D5doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.14-41011140
EA0110126Klinická biochemie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0Z+ZkHS6D2prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.14-54011140
EA011040Chirurgie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS30H2prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
EA0110432Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS4doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.14-43011140
EA0112019Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.14-14011140
EA0112029Pediatrie - SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
EA0112033Chirurgie - SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
EA0112038Gynekologie a porodnictví - SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
EA0112119Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0ZHT3T8doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.14-14011140
EA0112129Pediatrie [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0ZHT2T10prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
EA0112133Chirurgie [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0ZHT9T16prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
EA0112138Gynekologie a porodnictví [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0ZHT4T10doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
EAV010X03Corrosion casts in anatomy [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/4ZHS2MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.14-1011140EA0103013
EAV030X01Cytogenetics – View from Laboratory Practice [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.14-3011140EA0104030
EAV030X02Methods in Tissue Culture and Microscopy [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., Ing. Michaela Kripnerová14-3011140EA0104041
EAV030X03Molecular Oncology [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní8/0ZHS8H2doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.14-3011140EA0308321
EAV030X04Molecules of Life & Mutations [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/12ZHT4doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., RNDr. Karel Drbal, Ph.D.14-3011140EA0103031
EAV030X07Nové aspekty patobiologie nádorů [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní8/0ZHS8H4doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D., doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.14-3011140EA0106030
EAV030X08Targeted therapy in oncology - a theoretical overview [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS3doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D., MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.14-3011140EA0106321
EAV040X04Histological slides [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.14-4011140EA0103042
EAV040X05News in Reproductive Medicine [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140EA0307001
EAV070X03Pathobiochemistry [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní30/0ZHS30H10prof. MUDr. Radim Černý, CSc., doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140EA0308056
EAV080X01Selected Topics in Medical Physiology [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-8011140EA0103080, EV080X01
EAV172P01Výpočetní technika pro pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/14ZHS14H4Ing. Tomáš Junek, Mgr. Martin Navrátil14-17211140EA0110109
EAV205X02Studentská vědecko odborná činnost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30---0/30ZHS30H8školitel Vedoucí práce SVOČ14-25011140EA0103500
EAV050X09Czech for Medical Practice in Hospital [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/20ZHS20H3PhDr. Tamara Kopřivová, Mgr. Alena Holá14-5011140EA0306002
EAV090X02Brain - mechanisms and pathophysiology of its higher functions [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní8/4---8/4ZHS20H5MUDr. Karel Ježek, Ph.D.14-9011140EA0107090
EAV500X01Clinical, histopathological and molecular genetic features of selected inherited syndromes [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Dmitry Kazakov, CSc.14-50011140EA0306001
EAV500X02Molecular Aspects of Selected Diseases of Gastrointestinal tract [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS3doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.14-50011140EA0106500
EAV500X04Significance of Early Detection of Precursor Lesions and in Situ Breast Carcinoma [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140EA0106003
EAV560X03Patient simulator – train medical skills and diagnostic and therapeutic thinking [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/24ZHT24H5doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-56011140EA0106560
EAV320X01The ABC of Preventive Cardiology [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní12/0ZHS4prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.14-32011140EA0308320
EAV370X01Photodermatology [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.14-37011140EA0308100
EAV370X02Modern Trends in Aesthetic Dermatology [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS1prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.14-37011140EA0308371
EAV370X03Dermatology and Internal Medicine [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS1prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.14-37011140EA0308370
EAV440X01Basics of ultrasonography in practice [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/8ZHS5doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.14-44011140
EAV520X01Allergology [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.14-52011140EA0110593
EAV520X02Selected chapters of immunopathological conditions [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS2MUDr. Martin Liška, Ph.D.14-52011140EA0108701
EA0110592Klinická farmakologie. Léky používané v revmatologii [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2MUDr. David Suchý14-57011140

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - SZ
Interna - SZ (1)
Gynekologie a porodnictví - SZ
Pediatrie - SZ
Chirurgie - SZ
Interna - SZ (2)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK