PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CERA0P0018ERASMUS - Praxe - vnitřní lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT40T2prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., MUDr. Karolína Krátká, Ph.D., MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.12-1INK11120
CERA0P0019ERASMUS - Praxe - chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT40T2prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc., MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D.12-CHIR11120
CERA0P0020ERASMUS - Praxe - plastická chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT40T2prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc., prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.12-PLAS11120
CERA0P0021ERASMUS - Praxe - ošetřovatelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT40T2Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CERA0P0022ERASMUS - Praxe - dětské lékařství [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/40Z(+Zk)HT40T2doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., MUDr. Daniela Palyzová, CSc.12-KDD11120
CERA0P0023ERASMUS - Praxe - gynekologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT40T2prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CERA0P0024ERASMUS - Praxe - neurochirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT40T2prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc., MUDr. Lubomír Pekař12-NEUCH11120
CERA0P0025ERASMUS - Praxe - praktický lékař [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT40T2doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc., MUDr. Jana Malinová, MUDr. Nela Třmínková12-PRAC11120
CERA0P0026ERASMUS - Epidemiologie infekčních nemocí [rozvrh LS]zimní semestrletní0/40Z(+Zk)HT40T2MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.12-EPID11120
CERA0P0031ERASMUS - Urologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/15Z(+Zk)HT15H1doc. MUDr. Michael Urban, doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.12-URO11120
CERA0P0032ERASMUS - Praxe - Popáleninová medicína [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT40H2MUDr. Hubert Šuca12-POP11120
CERA0P0034ERASMUS - Výživa [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/15Z(+Zk)HT15H1prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CERA0P0035ERASMUS - Pracovní lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/15Z(+Zk)HT15H1doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CERA0P0037ERASMUS - Epidemiologie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/15Z(+Zk)HT15H1doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.12-EPID11120
CERA0P0039ERASMUS - Farmakologie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0Z(+Zk)HT4prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.12-FARM11120
CERA0P0040ERASMUS - Patologie a patologická fyziologie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0Z(+Zk)HT2prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.12-PATO11120
CERA0P0041ERASMUS - Czech for Foreigners - Beginners I [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/50Z(+Zk)HT5doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.12-UCJA11120
CERA0P0042ERASMUS - Czech for Foreigners - Beginners II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/50Z(+Zk)HT5doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.12-UCJA11120
CERA0P0043ERASMUS - Czech for Foreigners - Intermediate [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/50Z(+Zk)HT5doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.12-UCJA11120
CERA0P0047ERASMUS - Sportovní medicína [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/15Z(+Zk)HT15H1prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D., doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.12-UFYP11120
CERA0P0099ERASMUS - Pathologic anatomy/systemic pathology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/45Z(+Zk)HT13prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.12-PATO11120
CERA0P0100ERASMUS - Nuclear Medicine and Radiology [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/1Z(+Zk)HT5MUDr. Otto Lang, Ph.D., doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MUDr. Michal Holešta12-NUKM11120
CERA0P0101ERASMUS - praxe - dětská chirurgie a traumatologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT2prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D., MUDr. Martin Čepelík12-KDCH11120
CERA0P0102ERASMUS - Praxe - ortopedie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40ZHT2prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.12-ORTO11120
CERA0P0103ERASMUS - Praxe - dermatovenerologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT2doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA, Ph.D.12-DERM11120
CERA0P0104ERASMUS - Practice - Otorhinolaryngology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HS2doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc., MUDr. Jan Skutil, Ph.D.12-ORL11120
CERA0P0105ERASMUS - Practice - Urology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HS2doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.12-URO11120
CERA0P0106ERASMUS - Practice - Paediatrics/Neonatology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HS2prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.12-UPMD11120
CERA0P0107ERASMUS - Practice - Cardiac Surgery [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HS2MUDr. Jan Hlavička, Ph.D.12-KARD11120
CERA0P0108ERASMUS - Public Health and Medical Law I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní4/2---6/2Z(+Zk)HS12H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CERA0P0109ERASMUS - Public Health and Medical Law III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/22Z(+Zk)HS2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CERA0P0118ERASMUS - Public Health and Medical Law II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní0/10Z(+Zk)2/8Z(+Zk)HS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CERA0P0119ERASMUS - Practice - Radiology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT2doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MUDr. Michal Holešta12-RADK11120
CERA0P0120ERASMUS - Practice - Cardiology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT2prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.12-3INK11120
CERA0P0121ERASMUS - Practice - Gastroenterology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT2MUDr. Jan Hajer, Ph.D.12-2INK11120
CERA0P0122ERASMUS - Practice - Pneumology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HS2doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina12-PNEU11120
CERA0P0123ERASMUS - Practice - Endocrinology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HT2MUDr. Tereza Grimmichová, Ph.D.12-2INK11120
CERA0P0124ERASMUS - Practice - Nuclear Medicine [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)HS2MUDr. Otto Lang, Ph.D.12-NUKM11120
CERA0P1001ERASMUS - Praxe - anesteziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/40Z(+Zk)TS2doc. MUDr. František Duška, Ph.D.12-ARO11120
CERA1P0006ERASMUS - Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní8/8Z(+Zk)0/8Z(+Zk)HS24H2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-KPL11120
CERA2P0032ERASMUS - Medical Ethics and Humanities II. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní8/4Z(+Zk)HS1Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CERA2P0033ERASMUS - Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství II. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní4/10Z(+Zk)HS1MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-EPID11120
CERA2P0036ERASMUS - Biostatistika [rozvrh ZS]zimní semestrzimní8/12Z(+Zk)HS1doc. RNDr. Bohumír Procházka, CSc., RNDr. Marek Malý, CSc.12-HYG11120
CERA3P0013ERASMUS - Imaging Methods [rozvrh LS]zimní semestrletní18/14Z(+Zk)HS3doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MUDr. Otto Lang, Ph.D., MUDr. Michal Holešta12-RADK11120
CERA3P0018ERASMUS - Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství III. [rozvrh LS]zimní semestrletní8/26Z(+Zk)HS34H2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.12-HYG11120
CERA3P0019ERASMUS - Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - MIKROBIOLOGIE [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/0Z(+Zk)HS0H1doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.12-ULD11120
CERA3P0020ERASMUS - Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - IMUNOLOGIE [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0Z(+Zk)HS0H1doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-IMUN11120
CERA3P0021ERASMUS - Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - OBECNÁ INFEKTOLOGIE [rozvrh LS]zimní semestrletní16/12Z(+Zk)HS0H1prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.12-INF11120
CERA3P0047ERASMUS - Hematologie a onkologie [rozvrh LS]zimní semestrletní38/86Z(+Zk)HS124H9prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.12-IHK11120
CERA4P0044ERASMUS - Neurobehaviorální vědy I. (KMZM VIII) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba22/120Z(+Zk)HS7prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHI11120
CERA4P0048ERASMUS - Kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, pneumologie (KPZM III) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba20/150Z(+Zk)HS7prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.12-3INK11120
CERA4P0049ERASMUS - Nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie (KPZM V) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba20/116Z(+Zk)HS7prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.12-1INK11120
CERA4P0050ERASMUS - Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství IV. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba14/58Z(+Zk)HS2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-KPL11120
CERA4P0051ERASMUS - Pediatrie, gynekologie a porodnictví - letní [rozvrh LS]zimní semestrletní20/114Z(+Zk)HS7doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-KDD11120
CERA4P0052ERASMUS - Diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a břišní chirurgie (KPZM IV) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba20/114Z(+Zk)HS7doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.12-2INK11120
CERA4P0053ERASMUS - Ortopedie, traumatologie, anesteziologie a resuscitace (KPZM VII) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba20/110Z(+Zk)HS7prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CERA4P0054ERASMUS - Etika a humanitní základy medicíny IV. [rozvrh LS]zimní semestrletní10/10Z(+Zk)HS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CERA4P0055ERASMUS - Pediatrie, gynekologie a porodnictví - zimní [rozvrh ZS]zimní semestrzimní20/114Z(+Zk)HS7doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-KDD11120
CERA4P0070ERASMUS - Neurologie (NV I.) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba11/60Z(+Zk)HS4prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-NEUR11120
CERA4P0071ERASMUS - Psychiatrie (NV I.) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba11/60Z(+Zk)HS3prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHI11120
CERA5P0074ERASMUS - Etika a humanitní základy medicíny V. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba10/12Z(+Zk)HS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CERA5P0075ERASMUS - Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství V. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba48/0Z(+Zk)HS3doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-KPL11120
CERA5P0076ERASMUS - Dermatovenerologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/72Z(+Zk)HS5prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA12-DERM11120
CERA5P0077ERASMUS - Infekční a tropické lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/50Z(+Zk)HS2prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.12-INF11120
CERA5P0078ERASMUS - Chirurgické obory I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/60Z(+Zk)HT2prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.12-CHIR11120
CERA5P0079ERASMUS - Ortopedie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/45ZHS1prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CERA5P0080ERASMUS - Stomatologie - maxilofaciální chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/12Z(+Zk)HS1Mgr. Petra Křížová, DiS., MUDr. Jiří Borovec, MUDr. Pavel Hájek12-STOM11120
CERA5P0081ERASMUS - Dětské lékařství - I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/56Z(+Zk)HS56H2doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., MUDr. David Marx, Ph.D.12-KDD11120
CERA5P0082ERASMUS - Klinická genetika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/20Z(+Zk)HS1prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.12-GEN11120
CERA5P0083ERASMUS - Gynekologie a porodnictví - I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/22Z(+Zk)HS2doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CERA5P0084ERASMUS - Prázdninová praxe z gynekologie a porodnictví [rozvrh LS]zimní semestrletní0/80Z(+Zk)HS4prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CERA5P0085ERASMUS - Neurobehaviorální vědy - Neurologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/76Z(+Zk)HS4prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.12-NEUR11120
CERA5P0086ERASMUS - Neurobehaviorální vědy - Psychiatrie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/66Z(+Zk)HS4prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.12-PCHI11120
CERA5P0087ERASMUS - Klinická biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/20Z(+Zk)HS1prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.12-ULD11120
CERA5P0088ERASMUS - Vnitřní lékařství - I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/86Z(+Zk)HS4prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.12-2INK11120
CERA5P0089ERASMUS - Neodkladné stavy v resuscitační péči [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/10Z(+Zk)HS1doc. MUDr. František Duška, Ph.D., MUDr. Anne Le Roy12-ARO11120
CERA5P0090ERASMUS - Oftalmologie [rozvrh LS]zimní semestrletní0/52Z(+Zk)HS2prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D.12-OFTK11120
CERA5P0091ERASMUS - Otorinolaryngologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/50Z(+Zk)HS3prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.12-ORL11120
CERA5P0092ERASMUS - Prázdninová praxe z volitelného oboru [rozvrh LS]zimní semestrletní0/80Z(+Zk)HT4doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CERA5P0093ERASMUS - Soudní lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/24Z(+Zk)HT1MUDr. Jiří Hladík12-USOL11120
CERA5P0094ERASMUS - Neurobehaviorální vědy – Neurochirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/14Z(+Zk)HT3prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.12-NEUCH11120
CERA5P0095ERASMUS - Lékařská psychologie a komunikace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/30Z(+Zk)HS1prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHO11120
CERA5P0096ERASMUS - Prázdninová praxe z chirurgie [rozvrh LS]zimní semestrletní0/40Z(+Zk)HS2MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D., MUDr. David Jirava12-CHIR11120
CERA6P0055ERASMUS - Modul oborů vnitřního lékařství - Vnitřní lékařství - II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/520Z(+Zk)HT240H23prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.12-2INK11120
CERA6P0056ERASMUS - Modul dětské lékařství - Dětské lékařství II. [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/120Z(+Zk)HT4T6doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.12-KDD11120
CERA6P0057ERASMUS - Modul gynekologie a porodnictví - Gynekologie a porodnictví - II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/150Z(+Zk)HT9T9prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CERA6P0058ERASMUS - Modul chirurgických oborů [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/210Z(+Zk)HT7T12prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.12-CHIR11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK