PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CCIRXX46RChirurgické obory [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.12-CHIR11120
CGYOXX36RGynekologie a porodnictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CINTXX46RObory vnitřního lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.12-2INK11120
CPADXX36RDětské lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.12-KDD11120
CSRZKDLDětské lékařství II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/240ZHS8doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.12-KDD11120
CSRZKGPGynekologie a porodnictví - II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/240ZHT8doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CSRZKCHOChirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/440ZHS11T17prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.12-CHIR11120
CSZNXX6Souhrnný znalostní test [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/5ZHS1doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.12-ULD11120
CVSE6P0003Vnitřní lékařství - II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/520ZHS23prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.12-2INK11120CINTXX46
CPHTXX66Tělesná výchova 6 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0001Praktická ortopedie a traumatologie pohybového aparátu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/90ZHS90H3prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVOL0030Topografická anatomie pro nové rehabilitační metody II. [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0033Diagnostika a léčba dyslipoproteinemií [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0034Základy vědecké práce v laboratorní medicíně [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0055Principy indikace a interpretace laboratorních testů [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0059Novinky v nefrologii [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H3MUDr. Martin Havrda12-1INK11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0064Psychosomatická medicína [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Zina Hánová12-ORL11120
CVOL0071Včasná neurorehabilitace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0081Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D.12-CHIR11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0113Základy myoskeletální medicíny [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Jan Vacek, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOC11120
CVOL0115Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Miloš Matouš12-UFYP11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Josef Fontana12-UFYN11120
CVOL0133Domluv se rukama I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/28ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0134Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0137Růst dítěte a jeho poruchy [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0138Diagnostika růstových a vývojových poruch [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0142Přednemocniční neodkladná péče v praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/60ZHS3MUDr. Bc. Katarína Veselá, DiS.12-ARO11120
CVOL0144Anesteziologický kroužek: ochutnávka praktické anesteziologie pro zájemce [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. Jan Šturma, CSc., MUDr. Michael Stern12-ARO11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0154Zdravotní péče o osoby bez domova [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/20ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0156Současná témata lékařské etiky [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT3Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0169Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL0170Simulační medicína – kurz pro lektory [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Michael Stern12-ARO11120
CVOL0175Spasticita v rehabilitaci [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0179Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3MUDr. Filip Tylš, Ph.D.12-PCHI11120
CVOL0181Domluv se rukama II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/28ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0183Pitevní cvičení I. [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0184Pitevní cvičení II. [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0185Pitevní cvičení III. [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0186Pitevní cvičení IV. [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0188Antiinfektiva v teorii a praxi [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní24/0ZHS3prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.12-INF11120
CVOL0189Videokurz Traumatologie a ortopedie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.12-ORTO11120
CVOL0191Klinická morfologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.12-HIST11120
CVOL0192Komunikace závažných zpráv [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3PhDr. Martin Loučka, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL1013Topografická anatomie pro nové rehabilitační metody I. [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL1022Astma bronchiale + CHOPN [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.12-PNEU11120
CVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CVOL7937Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.12-FARM11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
Gynekologie a porodnictví
Chirurgické obory
Dětské lékařství
Obory vnitřního lékařství
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK