PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CVSE4P0022Kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, pneumologie (KPZM III) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/114ZkHS6prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.12-3INK11120
CVSE4P0023Nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie (KPZM V) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/116Z+ZkHS7prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.12-1INK11120
CVSE4P0024Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství IV. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba14/56ZHS1doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-KPL11120
CVSE4P0025Pediatrie, gynekologie a porodnictví (KPZM VI) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/120Z+ZkHS7doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.12-KDD11120
CVSE4P0026Diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a břišní chirurgie (KPZM IV) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/114Z+ZkHS7doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.12-2INK11120
CVSE4P0027Ortopedie, traumatologie, anesteziologie a resuscitace (KPZM VII) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/106Z+ZkHS7prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVSE4P0028Neurobehaviorální vědy I. (KPZM VIII) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba22/118Z+ZkHS7prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.12-PCHI11120
CVSE4P0029Etika a humanitní základy medicíny IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní10/10ZHS1Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE4P0037Lékařská psychologie [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní14/0ZHT1prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHO11120
CVSE4P0038Prázdninová praxe - vnitřní lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/80ZHS2doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-HYG11120
CVSE4P0039Prázdninová praxe - klinické oddělení dle výběru [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/80ZHS2doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-HYG11120
CVSE4P0043Preklinické obory (KPZM III) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/0ZHT1doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.12-PATO11120
CVSE4P0044Klinické obory (KPZM III) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/0ZHT1doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.12-3INK11120
CVSE4P0046Metodologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní4/6Z0/6ZHS1MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CCOCA0035Advanced Czech Communication for Medical Purposes [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS2Mgr. Iveta Čermáková12-UCJA11120
CCOCA0043Onkologie hlavy a krku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS1doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.12-ORL11120
CCOCA0074Malignancies of B and T lymphocytes [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.12-IMUN11120
CCOCA0077Urgent procedures in burn medicine [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/45ZHT45H3MUDr. Hubert Šuca12-POP11120
CCOCA0089Léky v těhotenství - co by měl absolvent medicíny vědět o jejich riziku (s úvodem do jejich testování) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS2MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.12-HIST11120
CCOCA0098Základní a pokročilé metody optické mikroskopie v medicíně a biologii [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS2RNDr. Jan Pala, Ph.D.12-UFYP11120
CCOCA0099Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS2MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CCOCA0101Surgical treatment of middle ear pathologies and hearing loss [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1MUDr. Oliver Profant, Ph.D.12-ORL11120
CCOCA0118Practical intership in National reference laboratory for diagnostics of tropical parazitological infections [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS1RNDr. Lenka Richterová, Ph.D.12-ULD11120
CCOCA1001Operative treatment in orthopaedics [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT151doc. MUDr. Pavel Douša, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOCA1007Communication Skills for Clinical Practice [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CCOCA1011Practice in dissection anatomy I. [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1012Practice in dissection anatomy II. [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1013Practice in dissection anatomy III. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1014Practice in dissection anatomy IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOC010WMethods of nuclear cardiology in clinical practice [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2MUDr. Otto Lang, Ph.D.12-NUKM11120
CCOC126Treatment of spinal disorders and deformities [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOC128Psychopathology in (moving) pictures: film and mental illness [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.12-PCHI11120
CCOC69SHaematopoietic stem/progenitor cell transplant and post-transplant complications [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CCOC6961Academic Communication in English [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC6962Academic Communication in English [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC7WSEndoscopic, laparoscopic and Robotic Urology [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H2doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.12-URO11120
CCOC70SNon-invasive Prenatal Diagnosis [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CPHTXX64Tělesná výchova 4 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/12ZHT12H3Ing. Tomáš Steinberger12-NUKM11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0076Human Rights and Medicine [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0167Letní sportovní kurz IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0169Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK