PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CMCLXX23Český jazyk - komunikace s pacientem [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30Z+ZkHT60H2Mgr. Iveta Čermáková12-UCJA11120
CVSE3P0009Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní26/46---36/38Z+ZkHS124H8doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.12-ULD11120
CVSE3P0010Hematologie a onkologie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní38/86Z+ZkHS124H9prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.12-IHK11120
CVSE3P0011Obecné základy patologie a patofyziologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní90/108Z+ZkHS13prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.12-PATO11120
CVSE3P0012Obecná farmakologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní30/30Z+ZkHS60H4MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.12-FARM11120
CVSE3P0013Zobrazovací metody [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní18/14Z+ZkHS3doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MUDr. Otto Lang, Ph.D., MUDr. Michal Holešta12-RADK11120
CVSE3P0016Etika a humanitní základy medicíny III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní8/26ZHS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE3P0017Veřejné zdravotnictví, právo II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z2/8ZHS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVSE3P0018Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní8/26ZHS34H2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.12-KPL11120
CVSE3P0019Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - MIKROBIOLOGIE [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní8/28Jiné6/24JinéHS0H2doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.12-ULD11120
CVSE3P0020Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - IMUNOLOGIE [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní18/18JinéHS0H1doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-IMUN11120
CVSE3P0021Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - OBECNÁ INFEKTOLOGIE [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní16/12JinéHS0H1prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.12-INF11120
CVSE3P0030Úvod do klinické medicíny III - Interní propedeutika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní16/30Z0/10Z+ZkHS2prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA12-2INK11120
CVSE3P0031Úvod do klinické medicíny IV - Chirurgická propedeutika [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.12-CHIR11120
CCOCA0074Malignancies of B and T lymphocytes [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.12-IMUN11120
CCOCA0090Pokročilé mikroskopické metody [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS2MUDr. Zdeňka Zemanová, CSc.12-HIST11120
CCOCA0098Základní a pokročilé metody optické mikroskopie v medicíně a biologii [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS2RNDr. Jan Pala, Ph.D.12-UFYP11120
CCOCA0099Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS2MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CCOCA0118Practical intership in National reference laboratory for diagnostics of tropical parazitological infections [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS1RNDr. Lenka Richterová, Ph.D.12-ULD11120
CCOCA1001Operative treatment in orthopaedics [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT151doc. MUDr. Pavel Douša, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOCA1007Communication Skills for Clinical Practice [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CCOCA1011Practice in dissection anatomy I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1012Practice in dissection anatomy II. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1013Practice in dissection anatomy III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1014Practice in dissection anatomy IV. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOC126Treatment of spinal disorders and deformities [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOC69SHaematopoietic stem/progenitor cell transplant and post-transplant complications [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CCOC6961Academic Communication in English [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC6962Academic Communication in English [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC70SNon-invasive Prenatal Diagnosis [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CPHTXX63Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/12ZHT12H3Ing. Tomáš Steinberger12-NUKM11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0076Human Rights and Medicine [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0166Letní sportovní kurz III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0169Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK