PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CRHBEG2Základy ergoterapie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní15/15Z+ZkHS2prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CRHBEN2Odborná angličtina II. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z+ZkHS2Mgr. Eva Šilhánová12-UCJA11120
CRHBHY2Hygiena a epidemiologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní15/0ZHS2doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-EPID11120
CRHBIM2Interní obory I. Obecná část [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní30/15ZHS3doc. MUDr. Marie Valešová, CSc., doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., doc. MUDr. Ladislav Mertl, CSc.12-1INK11120
CRHBNE2Neurologie I. Obecná část [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní30/15ZHS3prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc., prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA12-NEUR11120
CRHBPA2Základy patologické anatomie [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní30/15ZHS3MUDr. Josef Heřman12-PATO11120
CRHBPC2Odborná letní praxe II [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/160ZHS4T6Bc. Michaela Maxová, DiS.12-REHA11120
CRHBPH2Základy patologické fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní20/25Z20/25Z+ZkHS7MUDr. Otakar Raška, Ph.D., MUDr. Marie Pometlová, CSc.12-UFYP11120
CRHBPM2Základy farmakologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní15/0Z+ZkHS1prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.12-FARM11120
CRHBPY2Fyzioterapie II. - metody a koncepty kineziterapie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní60/180Z60/180Z+ZkHS16doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., Bc. Michaela Maxová, DiS.12-REHA11120
CRHBZM2Zobrazovací metody [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní15/15Z+ZkHS2doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc., MUDr. Michal Holešta12-RADK11120
CRHB003P2Základy biostatistiky a metodologie vědecké práce [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní20/10ZHS2doc. Ing. Jana Vránová, CSc.12-ULBI11120
CRH001P2Klinická neurofyziologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní45/0Z+ZkHS3MUDr. Jan Vacek, Ph.D.12-REHA11120
CRH002P2Psychologie pro fyzioterapeuty [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní20/0Z0/20Z+ZkHS2prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., PhDr. Karolína Dvorská12-PCHO11120
CCOCB0048Topografická anatomie pro nové rehabilitační metody I. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCB0049Topografická anatomie pro nové rehabilitační metody II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCB0050Metodologie bakalářské práce [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Markéta Pavlíková12-REHA11120
CCOCB0055Vybrané aspekty z biomechaniky [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., Mgr. Josef Zeman, Ph.D.12-REHA11120
CRHBSP2Tělesná výchova 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CRHBWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLPC2Interdisciplinary course on palliative and end of life care [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/54ZHT3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0071Včasná neurorehabilitace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Josef Fontana12-UFYN11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0165Letní sportovní kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0175Spasticita v rehabilitaci [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK