PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CPHKBP3Bakalářská práce III. a IV. – konzultace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/85Z0/85ZHS9doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-EPID11120
CPHKIN3Infekce [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní15/6Z+ZkHS4prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.12-INF11120
CPHKIP3Intervenční programy - Poradny podpory zdraví [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní15/36ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CPHKKP3Základy klinické medicíny [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/30Z+ZkHS2MUDr. Jan Švanda12-2INK11120
CPHKPR3Praxe na Zdravotním ústavu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/120ZHS9doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CPHKPS3Počítačová statistická šetření [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní5/10ZHS1RNDr. Alena Fialová, Ph.D.12-EPID11120
CPHKPT3Základy potravinářských technologií [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní5/5ZHS1doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-HYG11120
CPHK001P3Legislativa a řízení zdravotnictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní8/12Z8/12Z+ZkHS3JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Mgr. Karolína Pavlová12-KVZ11120
CPHK002P3Epidemiologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní15/10Z20/14Z+ZkHS7doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.12-EPID11120
CPHK003P3Identifikace a hodnocení zdravotních rizik [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní6/13Z+ZkHS3prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CPHK004P3Pracovní lékařství [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní15/7ZHS3doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CPHK005P3Preventivní a klinická výživa [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní10/5Z+ZkHS5prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-HYG11120
CPHK006P3Tělovýchovné lékařství [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní5/5ZHS2doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.12-UFYP11120
CPHK007P3Vybrané kapitoly z klinické prevence [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní5/5ZHS2prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-KPL11120
CPHK008P3Zdraví dětí a mládeže [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní15/15Z+ZkHT3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CPH001S3Preventivní lékařství [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.12-HYG11120
CSZPHBP3Veřejné zdravotnictví - bakalářská práce [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0DiplHT0doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CPHSP3Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT15H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CPHWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLZV3Odborné semináře dle výběru III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0039Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0041Zdravý životní styl [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZTS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H3doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0166Letní sportovní kurz III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK