PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CPHKBP2Bakalářská práce I. a II. - konzultace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/85Z0/85ZHS6doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-EPID11120
CPHKHO2Hygiena obecná [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní20/20Z25/20Z+ZkHS6prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CPHKHV2Hygiena výživy [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní15/20Z+ZkHS6prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CPHKZE2Základy ekologie / Ochrana životního prostředí [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní10/10Z+ZkHS5RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CPHKZT2Základy toxikologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní8/20Z+ZkHS4prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CPHK002P2Pohybové aktivity v sekundární prevenci [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní5/10ZHS2PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CPHK003P2Veřejné zdravotnictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní20/20Z15/12Z+ZkHS5MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CPHK004P2Základy patologické anatomie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní15/25Z+ZkHS5MUDr. Josef Heřman12-PATO11120
CPHK005P2Základy patologické fyziologie [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní15/20Z+ZkHS5MUDr. Iveta Matějovská, CSc.12-UFYP11120
CPHK006P2Sociologie medicíny a zdravotnictví [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní6/10ZHS1PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CPHK007P2Základy psychologie a patopsychologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní8/10Z+ZkHS3PhDr. Karolína Dvorská, prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHO11120
CHKPK2Praxe na KHS [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/120ZHS9doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CPHSP2Tělesná výchova 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CPHWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLZV2Odborné semináře dle výběru II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/0ZHS30H3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0039Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0041Zdravý životní styl [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZTS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H3doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0165Letní sportovní kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK