PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CPHKAN1Anatomie + histologie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní15/30Z+ZkHS9MUDr. Alena Doubková, CSc.12-ANAT11120
CPHKBF1Biofyzika a informatika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní10/20Z+ZkHS6prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA12-ULBI11120
CPHKBG1Biologie a genetika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní10/15Z+ZkHS3RNDr. Zdeňka Polívková, RNDr. Hana Zoubková, Ph.D.12-GEN11120
CPHKBM1Buněčná a molekulární biologie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní10/15Z+ZkHS3prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.12-BIOC11120
CPHKBS1Biostatistika [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní10/15Z+ZkHS4RNDr. Marek Petráš, Ph.D.12-EPID11120
CPHKEP1První pomoc [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní10/15Z+ZkHS3doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.12-ARO11120
CPHKET1Základy etiky [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní10/20Z+ZkHS3MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D., Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CPHKCH1Chemie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní10/15Z+ZkHS4prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D., Mgr. Martin Jaček12-BIOC11120
CPHKMI1Mikrobiologie a imunologie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní10/15Z+ZkHS4doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-ULD11120
CPHKPA1Pohybové aktivity v primární prevenci [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní5/10Z5/10ZHS2Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CPHKPH1Fyziologie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní15/30Z+ZkHS8doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc.12-UFYN11120
CPHKSP1Sociální péče [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní10/15ZHS2MUDr. Eva Vaníčková, CSc.12-HYG11120
CPHKZB1Biochemie a metabolismus [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní10/20Z+ZkHS6prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D., Mgr. Martin Jaček12-BIOC11120
CPHSP1Tělesná výchova 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CPHWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLZV1Odborné semináře dle výběru I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0039Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0041Zdravý životní styl [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZTS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0164Letní sportovní kurz I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK