PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CPHAN1Anatomie + histologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní30/15Z30/15Z+ZkHS9prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D., MUDr. Eva Maňáková, Ph.D.12-ANAT11120
CPHBF1Biofyzika a informatika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní15/45Z+ZkHS6prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA12-ULBI11120
CPHBI1Biologie a genetika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní15/15Z+ZkHS3prof. MUDr. Marie Černá, DrSc., RNDr. Hana Zoubková, Ph.D.12-GEN11120
CPHBM1Biochemie a metabolismus [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní30/30Z+ZkHS6prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D., Mgr. Martin Jaček12-BIOC11120
CPHBM21Buněčná a molekulární biologie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní15/0Z+ZkHS3prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.12-BIOC11120
CPHBS1Biostatistika [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní30/15Z+ZkHS4RNDr. Marek Petráš, Ph.D.12-EPID11120
CPHEM1První pomoc [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní15/15Z+ZkHS3doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.12-ARO11120
CPHET1Základy etiky [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z+ZkHS3Mgr. Jiří Prokop, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CPHCH1Chemie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní15/30Z+ZkHS4prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D., Mgr. Martin Jaček12-BIOC11120
CPHMI1Mikrobiologie a imunologie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní15/30Z+ZkHS4doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-ULD11120
CPHPA1Pohybové aktivity v primární prevenci [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS2Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CPHPH1Fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní30/30Z15/15Z+ZkHS8doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.12-UFYN11120
CPHSC12Sociální péče [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Eva Vaníčková, CSc.12-HYG11120
CPHSP1Tělesná výchova 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CPHWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0134Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0135Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u studentů a zdravotníků [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0164Letní sportovní kurz I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK