PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CNSET2Etika v ošetřovatelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní1/1Z0/2Z+ZkHT4Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNSNT2Výživa [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0Z+ZkHT2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CNSPM2Farmakologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0Z+ZkHT2MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.12-FARM11120
CNSPS2Psychologie v ošetřovatelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní2/1Z1/1Z+ZkHT4PhDr. Karolína Dvorská12-PCHO11120
CNSPT2Patologická anatomie a fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0Z+ZkHT4MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.12-PATO11120
CNSPX2Prázdninová praxe II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/4ZTS4T4PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Jana Holubová12-UOS11120
CNS001P2Bakalářská práce I. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/2ZHT2PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNS002P2Ošetřovatelské postupy III. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/11ZHT3Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Jana Holubová, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNS003P2Ošetřovatelské postupy IV. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/11ZHT3Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Jana Holubová, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNS004P2Teorie ošetřovatelství II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní1/2Z1/1Z+ZkHT4PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNS005P2Odborná praxe v semestru III. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/5ZTS4Mgr. Jana Holubová, PhDr. Marie Zvoníčková12-UOS11120
CNS006P2Odborná praxe v semestru IV. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/5ZTS4Mgr. Renata Vytejčková, PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNS007P2Výzkum v ošetřovatelství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní1/1ZHT2PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., Mgr. Václava Otcová12-UOS11120
CNS008P2Klinická propedeutika [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/2Z+ZkHT2doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc.12-1INK11120
CNS009P2Ošetřovatelství v interních oborech I. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHT2doc. MUDr. Jana Málková, CSc., doc. MUDr. Marie Valešová, CSc.12-3INK11120
CNS010P2Ošetřovatelství v chirurgických oborech I. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHT2doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc.12-CHIR11120
CNS011P2Intenzivní péče [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0Z+ZkHT2doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Jan Šturma, CSc., MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.12-ARO11120
CNS012P2Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/1ZHT1prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA12-DERM11120
CCOCB0008Praktikum v nemocnici II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H6Mgr. Jana Holubová12-UOS11120
CCOCB0016Zdravotní rizika v pracovním prostředí (se zaměřením na ošetřovatelství) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CCOCB0021Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči II. (určeno pouze pro držitele certifikátu za základní kurz bazální stimulace) [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H6Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0027Ochrana zdraví při práci (se zaměřením na zdravotnictví) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CCOCB0033Zdravotnická problematika potápění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOCB0034Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOCB0035Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOCB0037Emergentní ošetřovatelství I. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS6Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0047Emergentní ošetřovatelství II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS6Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CNSPP2Paliativní péče [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHT3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNSSP2Tělesná výchova 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CNSWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZTS7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLPC2Interdisciplinary course on palliative and end of life care [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/54ZHT3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0126Péče o osoby s míšním poškozením [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Iva Sedláčková, Bc. Alena Kyselová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0130Propouštění z akutních lůžek [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3Mgr. Ludmila Žatečková, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Josef Fontana12-UFYN11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0154Zdravotní péče o osoby bez domova [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/20ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0165Letní sportovní kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0173Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Irena Chládková12-UOS11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK