PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CNSBF1Lékařská biofyzika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/0Z+ZkHT2prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA12-ULBI11120
CNSBI1Biologie a genetika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHT2RNDr. Zdeňka Polívková, RNDr. Hana Zoubková, Ph.D.12-GEN11120
CNSEH1Zdravý životní styl [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2PhDr. Libuše Gavlasová, MBA, Mgr. Renáta Mertová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSEM1První pomoc [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní1/1ZHT2doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Jan Šturma, CSc.12-ARO11120
CNSCH1Základy lékařské a klinické biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní2/0Z0/2Z+ZkHT4prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D., Mgr. Martin Jaček12-BIOC11120
CNSIC1Lékařská informatika [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní1/1ZHT1prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, doc. Ing. Jana Vránová, CSc.12-ULBI11120
CNSKP1Komunitní péče [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CNSLT1Odborná terminologie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/2Z+ZkHT2PhDr. Petr Honč, Ph.D., doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.12-UCJA11120
CNSMI1Mikrobiologie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.12-ULD11120
CNSNR1Rehabilitační ošetřování [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní1/1ZHT2Mgr. Pavla Honců12-REHA11120
CNSOE1Odborná praxe v semestru II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/5ZTS5T4Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CNSOO1Ošetřovatelské postupy II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/11ZHT3Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSOP1Ošetřovatelské postupy I. [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/11ZHT3Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNSOS1Odborná praxe v semestru I. [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/5ZTS5T4Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CNSPB1Filosofické základy ošetřovatelství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHT2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CNSPX1Prázdninová praxe I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/4ZTS4PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CNSSC1Sociologie medicíny a zdravotnictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní1/0Z1/0ZkHT2doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.12-UOS11120
CNSSO1Somatologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní2/2Z2/2Z+ZkHT4doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., MUDr. Alena Doubková, CSc.12-UFYN11120
CNSTO1Teorie ošetřovatelství I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní1/1Z1/1Z+ZkHT4Mgr. Jana Holubová12-UOS11120
CNSVZ1Ochrana veřejného zdraví [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní2/0Z+ZkHT2doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-EPID11120
CNSZK1Základy komunikace [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní1/10ZHT2Mgr. Miloš Mauer12-UET11120
CCOCB0003Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/40ZDS40H2Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0039Obecná teoretická východiska a základy oboru Ošetřovatelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/40ZHS2doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.12-UOS11120
CCOCB0051Péče o osoby s míšním poškozením [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/40ZHS2Mgr. Iva Sedláčková, Bc. Alena Kyselová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSSP1Tělesná výchova 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CNSWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZTS7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0125Sanitářský kurz [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/180ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0126Péče o osoby s míšním poškozením [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Iva Sedláčková, Bc. Alena Kyselová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0164Letní sportovní kurz I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0173Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Irena Chládková12-UOS11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK