PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CDHBAK3Dentální hygienistka - bakalářská práce [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0DiplHT0doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CDHIN3Infekce [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní40/0ZHS2prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.12-INF11120
CDHOP3Odborná praxe v semestru III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/280Z0/280Z+ZkHS18Mgr. Petra Křížová, DiS., MUDr. Alena Hronová12-STOM11120
CDHPD3Preventivní stomatologie a dentální hygiena [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní30/50Z30/40Z+ZkHS10doc. MUDr. Eva Gojišová, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHPL3Preventivní lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/10ZHS3prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CDHUS3Základy klinické medicíny a urgentní stavy [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní50/0ZHS3prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., MUDr. Tomáš Novák, Ph.D., Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDH001P3Ekonomika, management a řízení [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/10Z+ZkHS3Ing. Jindra Ševčíková, Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDH002P3Epidemiologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/0Z+ZkHS2doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.12-EPID11120
CDH003P3Legislativa a veřejné zdravotnictví [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/0ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D., Mgr. Michaela Povolná12-KVZ11120
CDH004P3Parodontologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní40/30Z30/30Z+ZkHS10MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D., MUDr. Alena Hronová, Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDH005P3Seminář k bakalářské práci II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní20/0Z10/0Z+ZkHS3MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D., Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CSZZ3DH01Preventivní stomatologie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CSZZ3DH02Dentální hygiena [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CSZZ3DH2Parodontologie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Eva Gojišová, MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D., Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHTV3Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT15H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CDHZK1Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Josef Fontana12-UFYN11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0166Letní sportovní kurz III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK