PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CDHDE2Dermatologie a onemocnění ústní sliznice [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní20/0Z0/20Z+ZkHS2prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, MUDr. Markéta Libánská, MUDr. Radka Čermáková12-DERM11120
CDHFA2Farmakologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní10/20Z+ZkHS2MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.12-FARM11120
CDHFV2Fyziologie výživy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní20/0Z0/20Z+ZkHS3doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CDHLE2Lékařská etika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní20/0Z20/0Z+ZkHS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CDHMI2Mikrobiologie, imunologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní20/10Z+ZkHS2doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Daniela Plánská12-ULD11120
CDHOP2Odborná praxe prázdninová II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/240ZHS6T8Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHOS2Odborná praxe v semestru II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/160Z0/160ZHS8T8MDDr. Soňa Rampová, Mgr. Petra Křížová, DiS., MDDr. Mgr. Aleš Leger12-STOM11120
CDHPA2Patologická anatomie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní20/20Z+ZkHS2MUDr. Josef Heřman12-PATO11120
CDHPD2Parodontologie a dentální hygiena [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní40/20Z20/40Z+ZkHS7MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D., Mgr. Markéta Pavlovičová, DiS., Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHPF2Patologická fyziologie [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní20/10Z+ZkHS2MUDr. Otakar Raška, Ph.D.12-UFYP11120
CDHPS2Preventivní stomatologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní30/30Z20/40Z+ZkHS7MDDr. Mgr. Aleš Leger, MDDr. Soňa Rampová, Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHSB2Seminář k bakalářské práci I. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D., Mgr. Petra Křížová, DiS., Ing. Jindra Ševčíková12-STOM11120
CDHZL2Zubní lékařství II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní40/20Z40/20Z+ZkHS6MUDr. Pavel Hájek, Mgr. Petra Křížová, DiS., MUDr. Jiří Borovec12-STOM11120
CDH001P2Edukační proces [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní10/10Z0/20ZHS2Mgr. Petra Křížová, DiS., Mgr. Markéta Pavlovičová, DiS.12-STOM11120
CDH002P2Zobrazovací metody a radiační ochrana II. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní20/30Z+ZkHS2doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MUDr. Zdeněk Novák, MUDr. Michal Holešta12-RADK11120
CDHTV2Tělesná výchova 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CDHZK1Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Josef Fontana12-UFYN11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0165Letní sportovní kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK