PředmětyPředměty(verze: 837)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CDHBI1Biologie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní20/10Z+ZkHT2RNDr. Zdeňka Polívková12-GEN11120
CDHDH1Dentální hygiena [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní30/40Z20/50Z+ZkHS8MUDr. Olga Jiroutová, MDDr. Diana Sádovská12-STOM11120
CDHHP1Hygienický provoz zdravotnického zařízení [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní15/30Z20/25Z+ZkHT5doc. MUDr. Eva Gojišová, Mgr. Petra Křížová, DiS., MUDr. Olga Jiroutová12-STOM11120
CDHLC1Základy lékařské chemie a biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní20/0Z0/20Z+ZkHS2prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., Mgr. Martin Jaček12-BIOC11120
CDHOP1Odborná praxe v semestru I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/120Z0/120ZHT6T10Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHOR1Odborná praxe prázdninová I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/0ZHT4T8Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHPP1První pomoc [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní10/20Z+ZkHT2doc. MUDr. František Duška, Ph.D., MUDr. Pavel Hájek12-ARO11120
CDHPS1Komunikace a psychologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní20/0Z0/40Z+ZkHS2PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D., prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHO11120
CDHRF1Zobrazovací metody a radiační ochrana I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní15/40ZHT3doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MUDr. Zdeněk Novák, MUDr. Michal Holešta12-STOM11120
CDHSC1Sociologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní10/10Z0/15Z+ZkHS2doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc., Mgr. Petra Křížová, DiS.12-UOS11120
CDHSO1Somatologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní40/0Z40/0Z+ZkHS4prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.12-ANAT11120
CDHVT1Výpočetní technika a informatika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní15/0Z0/15ZHS2prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA12-ULBI11120
CDHZL1Zubní lékařství I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní40/20Z30/30Z+ZkHT7doc. MUDr. Eva Gojišová, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., MUDr. Tomáš Hlaďo12-STOM11120
CDHTV1Tělesná výchova 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CDHZK1Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0164Letní sportovní kurz I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK