PředmětyPředměty(verze: 837)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CNSKBP3Seminář bakalářské práce II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z0/10ZHS8PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSKCO3Ošetřovatelství v chirurgických oborech II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z0/10Z+ZkHS4doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., MUDr. Filip Svatoš12-CHIR11120
CNSKIO3Ošetřovatelství v interních oborech II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z0/10Z+ZkHS4doc. MUDr. Marie Valešová, CSc.12-1INK11120
CNSKMP3Zdravotnické právo [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/20Z+ZkHS2JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Mgr. Karolína Pavlová12-KVZ11120
CNSKOG3Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CNSKPO3Pedagogika v ošetřovatelství [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/10Z+ZkHS2Mgr. Jana Holubová12-UOS11120
CNSKPS3Pediatrické ošetřovatelství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2Mgr. Petra Sedlářová12-KDD11120
CNSKZE3Základy ekonomiky a řízení [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/20Z+ZkHS2Mgr. Jana Nováková, MBA12-UOS11120
CNSK014P2Veřejné zdravotnictví [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní10/0ZHS2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CNSK015P2Ošetřovatelské postupy V. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS4Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSK016P2Teorie ošetřovatelství III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z0/10Z+ZkHS4PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSK017P2Odborná praxe v semestru V. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/5ZTS4Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSK018P2Odborná praxe v semestru VI. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/5Z+ZkTS6Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSK019P2Psychiatrické ošetřovatelství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.12-PCHI11120
CNSK020P2Ošetřovatelská péče ve stomatologii [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/4ZHS1doc. MUDr. Eva Gojišová, Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CNSK021P2Ošetřovatelská péče v ORL [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/4ZHS1doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.12-ORL11120
CNSK022P2Ošetřovatelská péče v oftalmologii [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/4ZHS1MUDr. Jara Hornová, CSc.12-OFTK11120
CNSK023Z3Ošetřovatelství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/0SZHT0PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSK024Z3Humanitní vědy [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/0SZHT0PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSK025Z3Ošetřovatelství v klinických oborech [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/0SZHT0PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVSBAK3PRBakalářská práce - obhajoba [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0DiplHT0PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CCOCB0030Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS6PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CCOCB0032Edukace a psychosociální péče v pediatrii [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZTS30H6Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CCOCB0052Emergentní ošetřovatelství III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS6Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0053Komunikace a humor ve zdravotnictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS6Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSSP3Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZTS15H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CNSWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZTS7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLZV3Odborné semináře dle výběru III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0039Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0041Zdravý životní styl [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZTS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0126Péče o osoby s míšním poškozením [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Iva Sedláčková, Bc. Alena Kyselová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0130Propouštění z akutních lůžek [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3Mgr. Ludmila Žatečková, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0154Zdravotní péče o osoby bez domova [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/20ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0166Letní sportovní kurz III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0173Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Irena Chládková12-UOS11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK