PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CNSKEO2Etika v ošetřovatelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/10Z0/10Z+ZkHS4Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNSKFA2Farmakologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.12-FARM11120
CNSKPA2Patologická anatomie a fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/20Z0/20Z+ZkHS4MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.12-PATO11120
CNSKPO2Psychologie v ošetřovatelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/20Z0/10Z+ZkHS4PhDr. Karolína Dvorská12-PCHO11120
CNSKVY2Výživa [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CNSK001P2Výzkum v ošetřovatelství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS2Mgr. Václava Otcová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSK002P2Bakalářská práce I. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS2PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSK003P2Ošetřovatelské postupy III. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS3Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Jana Holubová, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSK004P2Ošetřovatelské postupy IV. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS3Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Jana Holubová, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSK005P2Teorie ošetřovatelství II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/10Z0/10Z+ZkHS4PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNSK006P2Odborná praxe v semestru III. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/5ZTS4Mgr. Jana Holubová, PhDr. Marie Zvoníčková12-UOS11120
CNSK007P2Odborná praxe v semestru IV. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/5ZTS4Mgr. Jana Holubová, PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CNSK008P2Prázdninová praxe II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/4ZTS4PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Jana Holubová12-UOS11120
CNSK009P2Klinická propedeutika [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/10Z+ZkHS2doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc.12-1INK11120
CNSK010P2Ošetřovatelství v interních oborech I. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS2doc. MUDr. Marie Valešová, CSc., doc. MUDr. Jana Málková, CSc.12-1INK11120
CNSK011P2Ošetřovatelství v chirurgických oborech I. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS2doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc.12-CHIR11120
CNSK012P2Intenzivní péče [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Jan Šturma, CSc.12-ARO11120
CNSK013P2Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/4ZHS1prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA12-DERM11120
CCOCB0008Praktikum v nemocnici II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H6Mgr. Jana Holubová12-UOS11120
CCOCB0009Ošetřovatelské techniky II. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H6Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0021Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči II. (určeno pouze pro držitele certifikátu za základní kurz bazální stimulace) [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H6Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0030Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS6PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CCOCB0037Emergentní ošetřovatelství I. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS6Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0038Emergentní ošetřovatelství II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS6Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CNSPP2Paliativní péče [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHT3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNSSP2Tělesná výchova 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CNSWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZTS7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLZV2Odborné semináře dle výběru II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/0ZHS30H3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0039Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0041Zdravý životní styl [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZTS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0126Péče o osoby s míšním poškozením [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Iva Sedláčková, Bc. Alena Kyselová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0130Propouštění z akutních lůžek [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3Mgr. Ludmila Žatečková, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0154Zdravotní péče o osoby bez domova [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/20ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0165Letní sportovní kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0173Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Irena Chládková12-UOS11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK