PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CNSKBI1Biologie a genetika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS2RNDr. Zdeňka Polívková12-GEN11120
CNSKFZ1Filosofické základy ošetřovatelství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CNSKIV1Lékařská informatika [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS1prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, doc. Ing. Jana Vránová, CSc.12-ULBI11120
CNSKKE1Komunitní péče [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CNSKLB1Lékařská biofyzika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA12-ULBI11120
CNSKLC1Základy lékařské a klinické biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/10Z0/10Z+ZkHS4prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.12-ULD11120
CNSKLT1Odborná terminologie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2PhDr. Petr Honč, Ph.D., Mgr. Aleš Beran, Ph.D.12-UCJA11120
CNSKMI1Mikrobiologie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/10Z+ZkHS2doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.12-ULD11120
CNSKOE1Odborná praxe v semestru I. [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/5ZTS5T4Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CNSKOM1Odborná praxe v semestru II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/5ZTS5T4Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CNSKOO1Ošetřovatelské postupy II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS3Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Petra Sedlářová, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNSKOS1Ošetřovatelské postupy I. [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS3Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Petra Sedlářová, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CNSKPP1První pomoc [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS2doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Jan Šturma, CSc.12-ARO11120
CNSKPR1Prázdninová praxe I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/4ZTS4PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CNSKRO1Rehabilitační ošetřování [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS2Mgr. Pavla Honců12-REHA11120
CNSKSC1Sociologie medicíny a zdravotnictví [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/10Z+ZkHS2PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CNSKSO1Somatologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/20Z0/20Z+ZkHS4doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., MUDr. Alena Doubková, CSc.12-UFYN11120
CNSKTO1Teorie ošetřovatelství I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/10Z0/10Z+ZkHS4PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSKVD1Ochrana veřejného zdraví [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-EPID11120
CNSKVZ1Zdravý životní styl [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/10Z+ZkHS2PhDr. Libuše Gavlasová, MBA, Mgr. Renáta Mertová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSKZK1Základy komunikace [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/10ZHS2PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D.12-PCHO11120
CCOCB0003Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/40ZDS40H2Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0004Ošetřovatelské techniky I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/20Z0/20ZHS40H2Mgr. Renata Vytejčková12-UOS11120
CCOCB0039Obecná teoretická východiska a základy oboru Ošetřovatelství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/40ZHS2doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.12-UOS11120
CCOCB0051Péče o osoby s míšním poškozením [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/40ZHS2Mgr. Iva Sedláčková, Bc. Alena Kyselová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSSP1Tělesná výchova 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CNSWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZTS7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLZV1Odborné semináře dle výběru I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0039Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0041Zdravý životní styl [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZTS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0125Sanitářský kurz [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/180ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0126Péče o osoby s míšním poškozením [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Iva Sedláčková, Bc. Alena Kyselová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0164Letní sportovní kurz I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0173Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Irena Chládková12-UOS11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK