PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
CVSE4P0022Kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, pneumologie (KPZM III) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/114ZkHS6prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.12-3INK11120
CVSE4P0023Nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie (KPZM V) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/116Z+ZkHS7prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.12-1INK11120
CVSE4P0024Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství IV. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba14/56ZHS1doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-KPL11120
CVSE4P0025Pediatrie, gynekologie a porodnictví (KPZM VI) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/120Z+ZkHS7doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-KDD11120
CVSE4P0026Diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a břišní chirurgie (KPZM IV) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/114Z+ZkHS7doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, MUDr. Jan Hajer, Ph.D.12-2INK11120
CVSE4P0027Ortopedie, traumatologie, anesteziologie a resuscitace (KPZM VII) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba20/106Z+ZkHS7prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., doc. MUDr. František Duška, Ph.D.12-ORTO11120
CVSE4P0028Neurobehaviorální vědy I. (KPZM VIII) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba22/118Z+ZkHS7prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHI11120
CVSE4P0029Etika a humanitní základy medicíny IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní10/10ZHS1Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE4P0037Lékařská psychologie [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní14/0ZHT1prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHO11120
CVSE4P0038Prázdninová praxe - vnitřní lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/80ZHS2doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-HYG11120
CVSE4P0039Prázdninová praxe - klinické oddělení dle výběru [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/80ZHS2doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-HYG11120
CVSE4P0043Preklinické obory (KPZM III) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/0ZHT1doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.12-PATO11120
CVSE4P0044Klinické obory (KPZM III) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/0ZHT1doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.12-3INK11120
CVSE4P0046Metodologie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní20/0ZHT1prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.12-PCHI11120
CCOCA0001Onkogynekologie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.12-UPMD11120
CCOCA0005Zdravotnická problematika potápění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOCA0011Drogy a drogové závislosti [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.12-FARM11120
CCOCA0013Velké psychiatrické případy ze současného pohledu [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.12-PCHI11120
CCOCA0030Sexuální zneužívání dětí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H2MUDr. Eva Vaníčková, CSc.12-HYG11120
CCOCA0031Chirurgie středního ucha [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1MUDr. Lukáš Otruba12-ORL11120
CCOCA0034Statistika pro biomedicínské obory I. a II. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2doc. Ing. Jana Vránová, CSc.12-ULBI11120
CCOCA0043Onkologie hlavy a krku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS1doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.12-ORL11120
CCOCA0047Paliativní péče [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS2PhDr. Martin Loučka, Ph.D.12-PCHO11120
CCOCA0048Sociální péče o děti se zvláštními potřebami [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS2Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.12-HYG11120
CCOCA0049Spánková medicína [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.12-PCHI11120
CCOCA0053Pacient s nádorovým onemocněním trávicího ústrojí [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1MUDr. Kateřina Licková, MUDr. Klaudia Regináčová12-ONKO11120
CCOCA0054Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.12-BIOL11120
CCOCA0056Kraniocerebrální poranění z hlediska neurologa [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H1doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.12-NEUR11120
CCOCA0061Osteoporóza I - obecná část [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H1doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ANAT11120
CCOCA0062Osteoporóza II - traumatologická část [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H1prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOCA0066Hepatologie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2MUDr. Pavla Libicherová12-1INK11120
CCOCA0070Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS1doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CCOCA0078Komplexní popáleninová péče [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/45Z0/45ZHT90H6MUDr. Igor Pafčuga12-POP11120
CCOCA0082Interní nemoci v těhotenství [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1MUDr. Kateřina Andělová12-UPMD11120
CCOCA0084Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1MUDr. Miloš Matouš12-TELL11120
CCOCA0086Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOL11120
CCOCA0087Patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění a jejich chirurgická léčba [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS2MUDr. Peter Ivák, Ph.D.12-IKEM11120
CCOCA0089Léky v těhotenství - co by měl absolvent medicíny vědět o jejich riziku (s úvodem do jejich testování) [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.12-HIST11120
CCOCA0090Pokročilé mikroskopické metody [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Zdeňka Zemanová, CSc.12-HIST11120
CCOCA0092Růst dítěte a jeho poruchy [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS1doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.12-HYG11120
CCOCA0093Diagnostika růstových a vývojových poruch [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.12-HYG11120
CCOCA0094Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CCOCA0097Psychiatrie a společnost [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková, Ph.D.12-PCHO11120
CCOCA0098Základní a pokročilé metody optické mikroskopie v medicíně a biologii [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2RNDr. Jan Pala, Ph.D.12-TELL11120
CCOCA0099Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CCOCA1009Topographical anatomy for new rehabilitations methods I. [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS01MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1010Topographical anatomy for new rehabilitations methods II. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1011Practice in dissection anatomy I. [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1012Practice in dissection anatomy II. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1013Practice in dissection anatomy III. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1014Practice in dissection anatomy IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOC0056Ochrana zdraví při práci [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CCOC5805Vybrané kapitoly z otoneurologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.12-ORL11120
CCOC5813Zdravotní rizika v pracovním prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CCOC5815Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOC5817Komunikační dovednosti v praxi lékaře [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CCOC5820Urogynekologie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.12-UPMD11120
CCOC5821Neonatologická jednotka intenzivní péče [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA12-UPMD11120
CCOC5825Využití tvarové (Gestalt) terapie v poradenství [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CCOC5834Academic Communication in English [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC5837Clinical Anatomy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H2MUDr. Jakub Miletín12-ANAT11120
CCOC5844Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u mediků a lékařů [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CCOC5922Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOC6422Poradenství v oblasti podpory zdraví [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CCOC6806Základy pohybového tréninku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CCOC6872Prenatální diagnostika [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.12-UPMD11120
CCOC6911Patofyziologie nervového systému v kazuistikách [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1MUDr. Iveta Matějovská, CSc.12-UFYP11120
CCOC6925Operační léčba onemocnění pohybového aparátu [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOC6945Neinvazivní prenatální diagnostika [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CCOC6946Transplantace hematopoetických kmenových/progenitorových buněk a její komplikace [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CCOC6956Léčba onemocnění a deformit páteře [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOC6960Academic Communication in English [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC6966Akutní stavy v pneumologii [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1MUDr. Ladislav Lacina12-PNEU11120
CCOC7834Funkční vyšetření plic a poruchy dýchání ve spánku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1MUDr. Igor Jurikovič12-PNEU11120
CCOC7836Násilí na dětech [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H4MUDr. Eva Vaníčková, CSc.12-HYG11120
CCOC7838Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOC7840Pediatric ORL, možnosti vyšetření sluchu u dětí (Záněty středouší v dětském věku) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1MUDr. Klára Hronková12-ORL11120
CCOC7844Metody nukleární kardiologie v klinické praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS0H2MUDr. Otto Lang, Ph.D.12-NUKM11120
CCOC7847Kurz biologické psychiatrie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.12-PCHI11120
CCOC7850Endoskopická, laparoskopická a robotická urologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H2doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.12-URO11120
CCOC7855Funkční endonazální chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1MUDr. Petr Schalek, Ph.D.12-ORL11120
CCOC7906Praktická kardiologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1MUDr. František Bednář, Ph.D.12-3INK11120
CCOC7937Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.12-FARM11120
CCOC7945Pacient s nádorovým onemocněním [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., MUDr. Eva Kindlová, MUDr. Markéta Šejdová12-ONKO11120
CCOC7955Metody nukleární neurologie v klinické praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS0H1MUDr. Renata Píchová12-NUKM11120
CCOC8895Problematika cestovní medicíny [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1MUDr. Jana Malinová12-PRAC11120
CCOC8900Hodnocení psychopatologie [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHI11120
CCOC8941Roztroušená skleróza mozkomíšní [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.12-NEUR11120
CCOC8949Moderní trendy v onkologii [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1MUDr. Milan Brychta, MUDr. Ludmila Loukotková12-ONKO11120
CCOC8950Astma bronchiale + CHOPN [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.12-PNEU11120
CCOC8959Maligní onemocnění B a T lymfocytů [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.12-IMUN11120
CPHTXX64Tělesná výchova 4 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOLMBL1Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOLWS1Working with stress I. [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/12ZHT12H3Ing. Tomáš Steinberger12-NUKM11120
CVOL0059Novinky v nefrologii [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H3MUDr. Martin Havrda12-1INK11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0068Základy léčby bolesti [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS3doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.12-ARO11120
CVOL0071Včasná neurorehabilitace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/12ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace I [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H3doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0111Zdravotnické a humanitární organizace II. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS153doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0113Základy myoskeletální medicíny [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Jan Vacek, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL0115Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Miloš Matouš12-TELL11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0117Spánková medicína [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.12-PCHI11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0120Kurz Nordic walking [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS3PhDr. Markéta Kašparová Parkanová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0131Simulační medicína a maskování [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Martin Kolář, doc. MUDr. František Duška, Ph.D.12-ARO11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.12-UFYN11120
CVOL0133Domluv se rukama [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/28ZHS3prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.12-VNORL11120
CVOL0143Metody nukleární neurologie v klinické praxi [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS0H3MUDr. Renata Píchová12-NUKM11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0147Kurz balančích technik [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0153Odběry biologického materiálu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0154Zdravotní péče o osoby bez domova [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/20ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0156Současná témata lékařské etiky [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT3Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0160Patologie a soudní lékařství v praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/40ZHT3MUDr. MVDr. Tomáš Adámek12-KNL11120
CVOL0163Psychiatrie a společnost [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL0167Letní sportovní kurz IV. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0169Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL0170Simulační medicína – kurz pro lektory [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Michael Stern12-ARO11120
CVOL0189Videokurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.12-ORTO11120
CVOL1002Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL1023Kurz biologické psychiatrie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H3prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.12-PCHI11120
CVOL123Hodnocení psychopatologie [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHI11120
CVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CVOL256Velké psychiatrické případy ze současného pohledu [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.12-PCHI11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK