PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
CMCLXX22Český jazyk II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/46Z0/46Z+ZkHT120H3doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.12-UCJA11120
CVSE2P0031Úvod do klinické medicíny II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní6/20Z6/20ZHS5PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Těšínský12-UOS11120
CVSE2P0032Etika a humanitní základy medicíny II. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní8/4ZHS1Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE2P0033Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství II. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/10ZHS1MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-EPID11120
CVSE2P0035Úvod do klinické medicíny - praxe II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/80---0/80ZHS6PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Tereza Bakusová12-UOS11120
CVSE2P0036Biostatistika [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní8/12ZHS1RNDr. Alena Fialová, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Mgr. Tomáš Marek, Ph.D.12-EPID11120
CVSE2P0039Struktura a funkce lidského těla [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní100/156ZHS11doc. MUDr. Petr Zach, CSc., doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D., prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.12-ANAT11120
CVSE2P0040Struktura a funkce lidského těla [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní122/170ZHS11doc. MUDr. Petr Zach, CSc., doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D., prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.12-ANAT11120
CVSE2P0041Struktura a funkce lidského těla [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/0ZkHS21doc. MUDr. Petr Zach, CSc., doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D., prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.12-ANAT11120CVSE2P003I, CVSE2P0030, CSFBXX42L
CPHTXX62Tělesná výchova 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOLWS1Working with stress I. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/12ZHT12H3Ing. Tomáš Steinberger12-NUKM11120
CVOL0054Functional Biochemistry [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS0H3Ing. Hana Logerová12-BIOC11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0076Human Rights and Medicine [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0120Kurz Nordic walking [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS3PhDr. Markéta Kašparová Parkanová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0147Kurz balančích technik [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0155Providing health care to homeless people [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/20ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0161Mikroskopické metody [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Zdeňka Zemanová, CSc.12-HIST11120
CVOL0165Letní sportovní kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0169Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK