PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
CCIRXX46RChirurgické obory [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.12-CHIR11120
CGYOXX36RGynekologie a porodnictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CINTXX46RObory vnitřního lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.12-2INK11120
CPADXX36RDětské lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.12-KDD11120
CSRZKDLDětské lékařství II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/240ZHS8doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.12-KDD11120
CSRZKGPGynekologie a porodnictví - II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/240ZHT8doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CSRZKCHOChirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/440ZHS11T17prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.12-CHIR11120
CSZNXX6Souhrnný znalostní test [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/5ZHS1doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.12-ULD11120
CVSE6P0003Vnitřní lékařství - II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/520ZHS23prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.12-2INK11120CINTXX46
CPHTXX66Tělesná výchova 6 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CSTCXX11Letní sportovní kurz [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0001Praktická ortopedie a traumatologie pohybového aparátu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/90ZHS90H3prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVOL0006Komplexní péče o popáleninové trauma [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/45ZHS3MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.12-POP11120
CVOL0033Diagnostika a léčba dyslipoproteinemií [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0034Základy vědecké práce v laboratorní medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/15ZHT15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0036Practice in dissection anatomy I. [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0036IIPractice in dissection anatomy II. [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0055Principy indikace a interpretace laboratorních testů [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0059Novinky v nefrologii [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H3MUDr. Martin Havrda12-1INK11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0062Practice in dissection anatomy III. [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0063Practice in dissection anatomy IV. [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0071Včasná neurorehabilitace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/12ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0081Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D.12-CHIR11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0102Buněčná a genová terapie: teorie a praxe [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3RNDr. Michal Koc, Ph.D.12-TELL11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0113Základy myoskeletální medicíny [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Jan Vacek, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL0115Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Miloš Matouš12-TELL11120
CVOL0117Spánková medicína [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS3MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.12-PCHI11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0129Vztah mezi mozkem a chováním (Základy sociální, kognitivní a efektivní neurovědy) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H3MUDr. František Koukolík, DrSc.12-PCHI11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.12-UFYN11120
CVOL0133Domluv se rukama [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/28ZHS3prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.12-VNORL11120
CVOL0134Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0137Základy klinické auxologie [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0138Auxologická diagnostika [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0139International Medical Students Core Knowledge (Orthopedics) Part II [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVOL0142Přednemocniční neodkladná péče v praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/60ZHS3MUDr. Bc. Katarína Veselá, DiS.12-ARO11120
CVOL0144Anesteziologický kroužek: ochutnávka praktické anesteziologie pro zájemce [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. Jan Šturma, CSc., MUDr. Michael Stern12-ARO11120
CVOL1002Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé [rozvrh LS]6 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CVOL7937Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
6 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.12-FARM11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]6 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK