PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
CVSE3P0009Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní26/46---36/38Z+ZkHS124H8doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-ULD11120
CVSE3P0010Hematologie a onkologie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní38/86Z+ZkHS124H9prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.12-IHK11120
CVSE3P0011Obecné základy patologie a patofyziologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní90/108Z+ZkHS13prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.12-PATO11120
CVSE3P0012Obecná farmakologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní30/30Z+ZkHS60H4MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.12-FARM11120
CVSE3P0013Zobrazovací metody [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní18/14Z+ZkHS3doc. MUDr. Václav Janík, CSc., MUDr. Otto Lang, Ph.D.12-RADK11120
CVSE3P0015Angličtina pro lékaře [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/15Z+ZkHS45H2doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.12-UCJA11120
CVSE3P0016Etika a humanitní základy medicíny [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní8/26ZHS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE3P0017Veřejné zdravotnictví, právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z2/8ZHS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVSE3P0018Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní8/26ZHS34H2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.12-KPL11120
CVSE3P0019Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - MIKROBIOLOGIE [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní8/28Jiné6/24JinéHS0H2doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-ULD11120
CVSE3P0020Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - IMUNOLOGIE [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní18/18JinéHS0H1doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.12-IMUN11120
CVSE3P0021Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - OBECNÁ INFEKTOLOGIE [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní16/12JinéHS0H1doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-INF11120
CVSE3P0030Úvod do klinické medicíny III - Interní propedeutika [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní12/30Z+ZkHS2doc. MUDr. Jana Málková, CSc., doc. MUDr. Pavel Těšínský, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.12-3INK11120
CVSE3P0031Úvod do klinické medicíny IV - Chirurgická propedeutika [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., doc. MUDr. Miroslav Tvrdek, prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.12-CHIR11120
CCOCA0005Zdravotnická problematika potápění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOCA0009Psoriasis vulgaris [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1MUDr. Iva Obstová12-DERM11120
CCOCA0011Drogy a drogové závislosti [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.12-FARM11120
CCOCA0030Sexuální zneužívání dětí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H2MUDr. Eva Vaníčková, CSc.12-HYG11120
CCOCA0045Molekulární biologie obezity, inzulinové resistence a metabolického syndromu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.12-TELL11120
CCOCA0047Paliativní péče [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2PhDr. Martin Loučka, Ph.D.12-PCHO11120
CCOCA0048Sociální péče o děti se zvláštními potřebami [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS2Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.12-HYG11120
CCOCA0054Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.12-BIOL11120
CCOCA0061Osteoporóza I - obecná část [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H1doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ANAT11120
CCOCA0062Osteoporóza II - traumatologická část [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H1prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOCA0070Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS1doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CCOCA0079Vztah mezi mozkem a chováním (Základy sociální, kognitivní a efektivní neurovědy) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H4MUDr. František Koukolík, DrSc.12-PCHI11120
CCOCA0083Buněčná a genová terapie: teorie a praxe [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1RNDr. Michal Koc, Ph.D.12-TELL11120
CCOCA0084Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1MUDr. Miloš Matouš12-TELL11120
CCOCA0086Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOL11120
CCOCA0087Patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění a jejich chirurgická léčba [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS2MUDr. Peter Ivák, Ph.D.12-IKEM11120
CCOCA0090Pokročilé mikroskopické metody [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS1MUDr. Zdeňka Zemanová, CSc.12-HIST11120
CCOCA1009Topographical anatomy for new rehabilitations methods I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS01MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1010Topographical anatomy for new rehabilitations methods II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1011Practice in dissection anatomy I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1012Practice in dissection anatomy II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1013Practice in dissection anatomy III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1014Practice in dissection anatomy IV. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOC0056Ochrana zdraví při práci [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CCOC5813Zdravotní rizika v pracovním prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CCOC5815Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOC5817Komunikační dovednosti v praxi lékaře [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CCOC5818Dítě a dospívající s handicapem [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2MUDr. Daniela Palyzová, CSc.12-KDD11120
CCOC5834Academic Communication in English [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC5837Clinical Anatomy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H2MUDr. Jakub Miletín12-ANAT11120
CCOC5844Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u mediků a lékařů [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CCOC5922Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CCOC5929Molekulární podklady apoptosy, jejich poruchy a klinické dopady [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.12-PNEU11120
CCOC6422Poradenství v oblasti podpory zdraví [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CCOC6806Základy pohybového tréninku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CCOC6879Dg. a komplexní léčba plicní rakoviny [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1MUDr. Jana Krejčí12-PNEU11120
CCOC6911Patofyziologie nervového systému v kazuistikách [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1MUDr. Iveta Matějovská, CSc.12-UFYP11120
CCOC6925Operační léčba onemocnění pohybového aparátu [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.12-ORTO11120
CCOC6945Neinvazivní prenatální diagnostika [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CCOC6946Transplantace hematopoetických kmenových/progenitorových buněk a její komplikace [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CCOC6956Léčba onemocnění a deformit páteře [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.12-ORTO11120
CCOC6960Academic Communication in English [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC7834Funkční vyšetření plic a poruchy dýchání ve spánku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1MUDr. Igor Jurikovič12-PNEU11120
CCOC7836Násilí na dětech [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H4MUDr. Eva Vaníčková, CSc.12-HYG11120
CCOC7838Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOC7855Funkční endonazální chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1MUDr. Petr Schalek, Ph.D.12-ORL11120
CCOC7937Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.12-FARM11120
CCOC8921Patologická fyziologie v kazuistikách [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2MUDr. Klára Bernášková, CSc., MUDr. Marie Pometlová, CSc., MUDr. Iveta Matějovská, CSc.12-UFYP11120
CCOC8959Maligní onemocnění B a T lymfocytů [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.12-IMUN11120
CPHTXX63Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CSTCXX11Letní sportovní kurz [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOLMBL1Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOLWS1Working with stress I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOL0008Urogynekologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H3doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.12-UPMD11120
CVOL0013Neinvazivní prenatální diagnostika [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H3prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CVOL0019Drogy a drogové závislosti [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.12-FARM11120
CVOL0027Molekulární biologie obezity, inzulinové resistence a metabolického syndromu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.12-TELL11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/40ZHT403PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/12ZHT12H3Ing. Tomáš Steinberger12-NUKM11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0067Zážitkový kurz první pomoci [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Martin Kolář12-ARO11120
CVOL0071Včasná neurorehabilitace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/12ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace I [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H3doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0102Buněčná a genová terapie: teorie a praxe [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3RNDr. Michal Koc, Ph.D.12-TELL11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0105Radiofarmaka [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3PharmDr. Miloš Matějů12-NUKM11120
CVOL0111Zdravotnické a humanitární organizace II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS153doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0113Základy myoskeletální medicíny [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Jan Vacek, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0131Simulační medicína a maskování [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Martin Kolář, doc. MUDr. František Duška, Ph.D.12-ARO11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.12-UFYN11120
CVOL0133Domluv se rukama [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/28ZHS3prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.12-VNORL11120
CVOL0139International Medical Students Core Knowledge (Orthopedics) Part II [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVOL0140Násilí na dětech [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H3MUDr. Eva Vaníčková, CSc.12-HYG11120
CVOL1002Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK