PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
CVSE1M0001Buněčné základy medicíny [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní00/0ZkHS0H14prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.12-BIOC11120
CVSE1M0002Buněčné základy medicíny - zápočet zimní semestr [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní134/95ZHS10prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.12-BIOC11120
CVSE1M0003Buněčné základy medicíny - zápočet letní semestr [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní154/82ZHS10prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.12-BIOC11120
CVSE1P0002Lékařská biofyzika a informatika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní14/34Z+ZkHS48H3prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA12-ULBI11120
CVSE1P0003Lékařská terminologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30Z+ZkHS60H3doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc., PhDr. Petr Honč, Ph.D., Mgr. Aleš Beran, Ph.D.12-UCJA11120
CVSE1P0004Úvod do klinické medicíny I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní6/20Z6/28ZHS60H4PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Těšínský12-UOS11120
CVSE1P0005Etika a humanitní základy medicíny I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní10/16ZHS26H2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE1P0006Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní8/8---0/8ZHS24H2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-KPL11120
CVSE1P0007Veřejné zdravotnictví, právo I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní4/2---6/2ZHS12H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVSE1P0008Úvod do klinické medicíny - praxe I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/120ZHS3T3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., PhDr. Marie Zvoníčková12-UOS11120
CVSE1P0022První pomoc [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní14/10Z+ZkHT30H4doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.12-ARO11120
CPHTXX61Tělesná výchova 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CSTCXX11Letní sportovní kurz [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOLKD1Komunikační dovednosti v praxi lékaře [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOLKZ1Kurs pro zdravotníky zotavovacích akcí pro děti a dorost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOLMBL1Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOLWS1Working with stress I. [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOL0015Metabolismus krok za krokem [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Vladimíra Kvasnicová12-BIOC11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/40ZHT403PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0057Základy využití biochemických metod v medicíně [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS153Ing. Hana Logerová12-BIOC11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0067Zážitkový kurz první pomoci [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Martin Kolář12-ARO11120
CVOL0072Úvod do akutní medicíny [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS3doc. MUDr. František Duška, Ph.D., MUDr. Jiří Karásek12-ARO11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0105Radiofarmaka [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3PharmDr. Miloš Matějů12-NUKM11120
CVOL0109Lékařská chemie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT3doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.12-BIOC11120
CVOL0110Praktická cvičení z lékařské chemie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.12-BIOC11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0125Sanitářský kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/180ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0131Simulační medicína a maskování [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Martin Kolář, doc. MUDr. František Duška, Ph.D.12-ARO11120
CVOL0133Domluv se rukama [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/28ZHS3prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.12-VNORL11120
CVOL0134Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0135Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u studentů a zdravotníků [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK