PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
CMCLXX23Český jazyk - komunikace s pacientem [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30Z+ZkHT60H2doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.12-UCJA11120
CVSE3P0009Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní26/46---36/38Z+ZkHS124H8doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-ULD11120
CVSE3P0010Hematologie a onkologie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní38/86Z+ZkHS124H9prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.12-IHK11120
CVSE3P0011Obecné základy patologie a patofyziologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní90/108Z+ZkHS13prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.12-PATO11120
CVSE3P0012Obecná farmakologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní30/30Z+ZkHS60H4MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.12-FARM11120
CVSE3P0013Zobrazovací metody [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní18/14Z+ZkHS3doc. MUDr. Václav Janík, CSc., MUDr. Otto Lang, Ph.D.12-RADK11120
CVSE3P0016Etika a humanitní základy medicíny [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní8/26ZHS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE3P0017Veřejné zdravotnictví, právo [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/10Z2/8ZHS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVSE3P0018Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní8/26ZHS34H2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.12-KPL11120
CVSE3P0019Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - MIKROBIOLOGIE [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní8/28Jiné6/24JinéHS0H2doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-ULD11120
CVSE3P0020Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - IMUNOLOGIE [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní18/18JinéHS0H1doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.12-IMUN11120
CVSE3P0021Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - OBECNÁ INFEKTOLOGIE [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní16/12JinéHS0H1doc. MUDr. Marek Bednář, CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.12-INF11120
CVSE3P0030Úvod do klinické medicíny III - Interní propedeutika [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní12/30Z+ZkHS2doc. MUDr. Jana Málková, CSc., doc. MUDr. Pavel Těšínský, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.12-3INK11120
CVSE3P0031Úvod do klinické medicíny IV - Chirurgická propedeutika [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., doc. MUDr. Miroslav Tvrdek, prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.12-CHIR11120
CCOCA0026Patophysiology in case studies [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2MUDr. Klára Bernášková, CSc., MUDr. Iveta Matějovská, CSc., MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.12-UFYP11120
CCOCA0074Malignancies of B and T lymphocytes [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.12-IMUN11120
CCOCA0080Molecular basis of apoptosis, apoptosis dysfunctions and its clinical impacts [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H1doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.12-PNEU11120
CCOCA0091Advanced methods in microscopy [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS1MUDr. Zdeňka Zemanová, CSc.12-HIST11120
CCOCA1001Operative treatment in orthopaedics [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT151doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.12-ORTO11120
CCOCA1007Communication Skills for Clinical Practice [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CCOCA1009Topographical anatomy for new rehabilitations methods I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS01MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1010Topographical anatomy for new rehabilitations methods II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS1MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1011Practice in dissection anatomy I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1012Practice in dissection anatomy II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1013Practice in dissection anatomy III. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOCA1014Practice in dissection anatomy IV. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CCOC126Treatment of spinal disorders and deformities [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.12-ORTO11120
CCOC5803Clinical Anatomy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H2MUDr. Jakub Miletín12-ANAT11120
CCOC69SHaematopoietic stem/progenitor cell transplant and post-transplant complications [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CCOC6961Academic Communication in English [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC6962Academic Communication in English [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CCOC70SNon-invasive Prenatal Diagnosis [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H1prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.12-UPMD11120
CPHTXX63Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CSTCXX11Letní sportovní kurz [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/12ZHT12H3Ing. Tomáš Steinberger12-NUKM11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0076Human Rights and Medicine [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0139International Medical Students Core Knowledge (Orthopedics) Part II [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL68Detection methods of DNA, RNA and proteins in medicine [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.12-BIOL11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK