PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
CRHBAN1Anatomie a histologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní45/45Z45/30Z+ZkHS10RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D., MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D., MUDr. Tomáš Boráň12-ANAT11120
CRHBBF1Biofyzika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní20/10Z+ZkHS2prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, MUDr. Jan Vacek, Ph.D., Mgr. Pavla Honců12-ULBI11120
CRHBBI1Biologie a genetika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní30/15Z+ZkHS3prof. MUDr. Marie Černá, DrSc., RNDr. Zdeňka Polívková12-GEN11120
CRHBEM1První pomoc [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní15/15Z+ZkHS1MUDr. Jan Šturma, CSc., doc. MUDr. František Duška, Ph.D.12-ARO11120
CRHBEN1Odborná angličtina I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS2doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc., Mgr. Iveta Čermáková12-UCJA11120
CRHBET1Lékařská etika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní30/0Z+ZkHS1Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CRHBFM1Fyzikální léčebné metody [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní15/30Z+ZkHS3doc. MUDr. Dobroslava Jandová, MUDr. Jan Vacek, Ph.D., Mgr. Pavla Honců12-REHA11120
CRHBCH1Základy lékařské chemie a biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní15/0Z15/0ZHS2prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D., Mgr. Martin Jaček12-BIOC11120
CRHBKI1Kineziologie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní30/15Z+ZkHS3doc. MUDr. Dobroslava Jandová, MUDr. Jan Vacek, Ph.D.12-REHA11120
CRHBLP1Legislativa a zdravotní péče. Medicínské právo [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní15/0ZHS1JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Mgr. Marek Hrnčíř12-KVZ11120
CRHBMT1Lékařská terminologie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z+ZkHS1doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc., Mgr. Aleš Beran, Ph.D.12-UCJA11120
CRHBPC1Odborná letní praxe [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/160ZHS4T6PhDr. Alena Herbenová12-REHA11120
CRHBPH1Fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní30/15Z30/15Z+ZkHS5doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc.12-UFYN11120
CRHBPP1Fyzioterapie I. Vyšetřovací metody [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní30/90Z+ZkHS5doc. MUDr. Dobroslava Jandová, PhDr. Karel Mende, Ph.D., PhDr. Alena Herbenová12-REHA11120
CRHBPR1Rehabilitační propedeutika. Základy fyzioterapie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní30/45Z+ZkHS3doc. MUDr. Dobroslava Jandová, PhDr. Alena Herbenová, PhDr. Karel Mende, Ph.D.12-REHA11120
CRHBST1Masáž. Měkké techniky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30Z+ZkHS4Mgr. Pavla Honců12-REHA11120
CRHBZB1Základy biomechaniky [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní15/0Z+ZkHS1PhDr. Karel Mende, Ph.D.12-REHA11120
CRHB003P1Základy pedagogiky a speciální pedagogika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní30/0ZHS1PhDr. Alena Herbenová, Mgr. Kateřina Miškovská12-REHA11120
CCOCB0040Klinické vyšetření ve fyzioterapii - kasuistiky [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3doc. MUDr. Dobroslava Jandová12-REHA11120
CCOCB0041Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3PhDr. Karel Mende, Ph.D.12-REHA11120
CCOCB0042Úvod do Feldenkraisovy metody [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3PhDr. Alena Herbenová12-REHA11120
CRHBSC1NLetní sportovní kurz [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZDS8T3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CRHBSP1Tělesná výchova 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CRHBWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLWS1Working with stress I. [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0071Včasná neurorehabilitace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/12ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK