PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
CPHBP3Bakalářská práce III. a IV. - konzultace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/45Z0/105ZHS9doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-EPID11120
CPHBS3Počítačová statistická šetření [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS1Mgr. Viktor Hynčica12-EPID11120
CPHCM3Základy klinické medicíny [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní30/30Z+ZkHS2MUDr. Jan Švanda12-2INK11120
CPHCP3Vybrané kapitoly z klinické prevence [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS2prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-KPL11120
CPHDIP3Intervenční programy, poradny podpory zdraví [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní15/30ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CPHEP3Epidemiologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní15/30Z0/30Z+ZkHS7doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.12-EPID11120
CPHIF3Infekce [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní15/30Z+ZkHS4prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.12-INF11120
CPHIR3Identifikace a hodnocení rizika [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní15/15Z+ZkHS3prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CPHLR3Legislativa a řízení zdravotnictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní15/0Z15/0Z+ZkHS3JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Mgr. Marek Hrnčíř12-KVZ11120
CPHPN3Preventivní a klinická výživa [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní30/30Z+ZkHS5prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CPHPT3Základy potravinářských technologií [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní15/15ZHS1doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-HYG11120
CPHZU3Praxe na Zdravotním ústavu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/120ZHS9doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-HYG11120
CPH001P3Pracovní lékařství [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní15/15ZHS3doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CPH001S3Preventivní lékařství [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.12-HYG11120
CPH002P3Tělovýchovné lékařství [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS2prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.12-TELL11120
CPH003P3Zdraví dětí a mládeže [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní15/30Z+ZkHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CSZPHBP3Veřejné zdravotnictví - bakalářská práce [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0DiplHT0doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CPHSC1NLetní sportovní kurz [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CPHSP3Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT15H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CPHWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLOZ2Ochrana zdraví při práci [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H3doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CVOLPC0Problematika cestovní medicíny [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H3MUDr. Jana Malinová12-PRAC11120
CVOLVZ0Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H3doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CVOLWS1Working with stress I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLZR0Zdravotní rizika v pracovním prostředí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H3doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/40ZHT403PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace I [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H3doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0111Zdravotnické a humanitární organizace II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS153doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.12-UFYN11120
CVOL0134Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0135Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u studentů a zdravotníků [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL1029Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H3doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CVOL55Zdravotnická problematika potápění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS15H3doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK