PředmětyPředměty(verze: 821)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
CNSBE3Základy ekonomiky a řízení [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/2Z+ZkHT2Mgr. Jana Nováková, MBA12-UOS11120
CNSBW3Seminář bakalářské práce II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/4Z0/4ZHT8PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNSMR3Zdravotnické právo [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/0Z+ZkHS2JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Mgr. Marek Hrnčíř12-USOL11120
CNSND3Pediatrické ošetřovatelství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/0Z+ZkHT2Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNSNG3Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/0Z+ZkHT2prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CNSNI3Ošetřovatelství v interních oborech II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0Z+ZkHT4doc. MUDr. Marie Valešová, CSc., doc. MUDr. Jana Málková, CSc.12-1INK11120
CNSNS3Ošetřovatelství v chirurgických oborech II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0Z+ZkHT4doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., MUDr. Filip Svatoš12-CHIR11120
CNSPG3Pedagogika v ošetřovatelství [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní1/2Z+ZkHT2Mgr. Jana Holubová12-UOS11120
CNS013P3Veřejné zdravotnictví [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní2/0ZHT2MUDr. David Marx, Ph.D., MUDr. František Vlček, Ph.D.12-KVZ11120
CNS014P3Ošetřovatelské postupy V. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/11ZHT4Mgr. Renata Vytejčková, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNS015P3Teorie ošetřovatelství III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní1/1Z1/1Z+ZkHT4PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNS016P3Odborná praxe v semestru V. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/5ZTS5T4Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNS017P3Odborná praxe v semestru VI. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/5Z+ZkTS5T6Mgr. Jana Holubová, Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CNS018P3Ošetřovatelská péče ve stomatologii [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/1ZHT1doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CNS019P3Ošetřovatelská péče v ORL [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/1ZHT1MUDr. Klára Hronková12-ORL11120
CNS020P3Ošetřovatelská péče v oftalmologii [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/1ZHT1MUDr. Jara Hornová, CSc.12-OFTK11120
CNS021P3Psychiatrické ošetřovatelství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní2/0Z+ZkHT2MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.12-PCHI11120
CNS023Z3Ošetřovatelství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/0SZHT0PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNS024Z3Humanitní vědy [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/0SZHT0PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CNS025Z3Ošetřovatelství v klinických oborech [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/0SZHT0PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVSBAK3PRBakalářská práce - obhajoba [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0DiplHT0PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CCOCB0011Problematika cestovní medicíny [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6MUDr. Jana Malinová12-PRAC11120
CCOCB0016Zdravotní rizika v pracovním prostředí (se zaměřením na ošetřovatelství) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CCOCB0027Ochrana zdraví při práci (se zaměřením na zdravotnictví) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CCOCB0032Edukace a psychosociální péče v pediatrii [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZTS30H6Mgr. Petra Sedlářová12-UOS11120
CCOCB0033Zdravotnická problematika potápění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOCB0034Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CCOCB0035Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H6doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CNSSC1NLetní sportovní kurz [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZTS7T3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CNSSP3Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZTS15H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CNSWC1NZimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZTS7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLWS1Working with stress I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/40ZHT403PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0068Základy léčby bolesti [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/10ZHS3doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.12-ARO11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0126Péče o osoby s míšním poškozením [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3Mgr. Iva Sedláčková, Bc. Alena Kyselová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0130Propouštění z akutních lůžek [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3Mgr. Ludmila Žatečková, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.12-UFYN11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK