PředmětyPředměty(verze: 837)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
  • Operace nelze provést bez přihlášení!
CDHBAK3Dentální hygienistka - bakalářská práce [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0DiplHT0doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CDHEP3Epidemiologie [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/0Z+ZkHS1doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.12-EPID11120
CDHIN3Infekce [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní40/0ZHS2prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.12-INF11120
CDHLV3Legislativa a veřejné zdravotnictví [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/0ZHS2MUDr. David Marx, Ph.D., Mgr. Michaela Povolná12-KVZ11120
CDHOP3Odborná praxe v semestru III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/280Z0/280Z+ZkHS18Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHPA3Parodontologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní40/30Z30/30Z+ZkHS8Mgr. Markéta Pavlovičová, DiS.12-STOM11120
CDHPD3Preventivní stomatologie a dentální hygiena [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní30/50Z30/40Z+ZkHS10doc. MUDr. Eva Gojišová, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDHPL3Preventivní lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/10ZHS3prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CDHPS3Komunikace a psychologie II. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/0Z+ZkHS5prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., PhDr. Miroslava Kolínová, Ph.D.12-PCHO11120
CDHSB3Seminář k bakalářské práci II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní20/0Z10/0Z+ZkHS2MUDr. Iva Lekešová, CSc.12-STOM11120
CDHUS3Základy klinické medicíny a urgentní stavy [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní50/0ZHS3prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., MUDr. Tomáš Novák, Ph.D., Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CDH001P3Ekonomika, management a řízení [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní20/10Z+ZkHS3Mgr. Petra Křížová, DiS.12-STOM11120
CSZZ3DH01Preventivní stomatologie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CSZZ3DH02Dentální hygiena [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CSZZ3DH2Parodontologie [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/0SZHT0doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CDHLK1Letní sportovní kurz [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CDHTV3Tělesná výchova 3 [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT15H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CDHZK1Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOLWS1Working with stress I. [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOLWS3Working with stress II. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3doc. MUDr. Petr Zach, CSc.12-ANAT11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/40ZHT403PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.12-UFYN11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK