PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail TEAART Výtvarná výchova 3
detail TEABIO Biologie 67
detail TEABOH Bohemistika 110
detail TEABSC Základy pedagogiky 4
detail TEADRA Dramatická výchova 35
detail TEAENG Angličtina 182
detail TEAFRA Francouzština 321
detail TEAGEN Předměty obecného základu 17
detail TEAGER Němčina 195
detail TEAHIS Dějepis 359
detail TEACHE Chemie 50
detail TEAMAT Matematika 46
detail TEAMUS Hudební výchova 114
detail TEAOVY Občanská výchova 201
detail TEAPED Pedagogika 99
detail TEAPHY Fyzika 23
detail TEAPSY Psychologie 8
detail TEARUS Ruština 49
detail TEARVY Rodinná výchova 98
detail TEASPO Tělesná výchova 51
detail TEATEC Základy techniky 51
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK