PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SPOACX 0
detail SPOBMS Předměty biomedicínského základu 81
detail SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené 4
detail SPOEXT Předměty širšího základu 102
detail SPOGEN Předměty obecného základu 56
detail SPOMNG Management 33
detail SPOREH Rehabilitace 55
detail SPOSOC Předměty společenského základu 48
detail SPOSPE Předměty odborného základu 171
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK