PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SPOACX 0
detail SPOBMS Předměty biomedicínského základu 81
detail SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené 4
detail SPOEXT Předměty širšího základu 102
detail SPOGEN Předměty obecného základu 55
detail SPOMNG Management 33
detail SPOREH Rehabilitace 55
detail SPOSOC Předměty společenského základu 47
detail SPOSPE Předměty odborného základu 168
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK