PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SPOACX 0
detail SPOBMS Předměty biomedicínského základu 83
detail SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené 4
detail SPOEXT Předměty širšího základu 101
detail SPOGEN Předměty obecného základu 56
detail SPOMNG Management 33
detail SPOREH Rehabilitace 55
detail SPOSOC Předměty společenského základu 47
detail SPOSPE Předměty odborného základu 173
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK