PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SPOACX 0
detail SPOBMS Předměty biomedicínského základu 114
detail SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené 4
detail SPOEXT Předměty širšího základu 132
detail SPOGEN Předměty obecného základu 87
detail SPOMNG Management 58
detail SPOREH Rehabilitace 69
detail SPOSOC Předměty společenského základu 68
detail SPOSPE Předměty odborného základu 229
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK