PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SOCDEV Sociologie deviantního jednání 1
detail SOCEXT Předměty širšího základu 3
detail SOCGEN Předměty obecného základu 8
detail SOCMET Metodologie a techniky výzkumu 1
detail SOCSTR Stratifikace, sociologie rodiny 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK