PředmětyPředměty(verze: 849)
Vyučované předměty, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SOCAPP Aplikované sociologické discipliny 1
detail SOCDEV Sociologie deviantního jednání 1
detail SOCEXT Předměty širšího základu 1
detail SOCGEN Předměty obecného základu 8
detail SOCMET Metodologie a techniky výzkumu 2
detail SOCSTR Stratifikace, sociologie rodiny 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK