PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail D1301343 Anatomie zimní zimní s.:2/3 Z [HT]
letní s.:2/2 Z+Zk [HT]
13-320 11130
detail CPHAN1 Anatomie + histologie zimní zimní s.:30/15 Z [HS]
letní s.:30/15 Z+Zk [HS]
12-ANAT 11120
detail CPHKBP2 Bakalářská práce I. a II. - konzultace zimní zimní s.:0/85 Z [HS]
letní s.:0/85 Z [HS]
12-EPID 11120
detail CPHBP2 Bakalářská práce I. a II. - konzultace zimní zimní s.:0/45 Z [HS]
letní s.:0/45 Z [HS]
12-EPID 11120
detail CPHBP3 Bakalářská práce III. a IV. - konzultace zimní zimní s.:0/45 Z [HS]
letní s.:0/105 Z [HS]
12-EPID 11120
detail CRHBBF1 Biofyzika zimní zimní s.:20/10 Z+Zk [HS] 12-ULBI 11120
detail CPHBF1 Biofyzika a informatika zimní zimní s.:15/45 Z+Zk [HS] 12-ULBI 11120
detail CPHKBI2 Biofyzika a informatika zimní zimní s.:5/15 Z+Zk [HS] 12-ULBI 11120
detail CPHKBF1 Biofyzika a informatika zimní zimní s.:10/20 Z+Zk [HS] 12-ULBI 11120
detail CPHBF100 Biofyzika a informatika (2010-2011) zimní zimní s.:1/3 Z [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
12-ULBI 11120
detail FOP10013 Biofyzika, radiologie a informatika letní letní s.:21/30 Z+Zk [HS] 15-170 11150
detail FOP10004 Biochemie zimní zimní s.:21/9 Z+Zk [HS] 15-180 11150
detail CPHBM1 Biochemie a metabolismus letní letní s.:30/30 Z+Zk [HS] 12-HYG 11120
detail D1301035 Biologie zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-716 11130
detail CNSBI1 Biologie a genetika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 12-GEN 11120
detail CRHBBI1 Biologie a genetika zimní zimní s.:20/25 Z+Zk [HS] 12-GEN 11120
detail CPHBI1 Biologie a genetika zimní zimní s.:15/15 Z+Zk [HS] 12-GEN 11120
detail D0303307 Biomechanika a kineziologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D1303307 Biomechanika a kineziologie zimní zimní s.:14/14 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail CPHBS1 Biostatistika letní letní s.:30/15 Z+Zk [HS] 12-EPID 11120
detail CNSPN3 Bolest letní letní s.:0/15 Z [HS] 12-UOS 11120
detail CCOCB0005 Bolest letní letní s.:0/30 Z [HS] 12-UOS 11120
detail CDHBAK3 Dentální hygienistka - bakalářská práce letní letní s.:0/0 Dipl [HT] 12-STOM 11120
detail CPHDI3 Dietologie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 12-HYG 11120
detail CPHKEP2 Epidemiologie letní letní s.:5/29 Z+Zk [HS] 12-EPID 11120
detail CPHEP3 Epidemiologie zimní zimní s.:15/30 Z [HS]
letní s.:0/30 Z+Zk [HS]
12-EPID 11120
detail D0305201 Ergoterapie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail FOP10008 Etika a filozofie letní letní s.:15/15 Z [HS] 15-190 11150
detail CNSET2 Etika v ošetřovatelství zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:0/2 Z+Zk [HT]
12-UOS 11120
detail CNSPM2 Farmakologie zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 12-FARM 11120
detail D0701099 Farmakologie zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-311 11130
detail CHSPM2 Farmakologie letní letní s.:0/10 Z [HS] 12-FARM 11120
detail CNSPB1 Filosofické základy ošetřovatelství zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 12-UET 11120
detail CPHPH1 Fyziologie zimní zimní s.:30/30 Z [HS]
letní s.:15/15 Z+Zk [HS]
12-UFYN 11120
detail FOP10003 Fyziologie zimní zimní s.:24/12 Z+Zk [HS] 15-130 11150
detail D1301337 Fyziologie zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail CRHBPH1 Fyziologie zimní zimní s.:25/20 Z [HS]
letní s.:30/15 Z+Zk [HS]
12-UFYN 11120
detail CBFBAKPR Fyzioterapie - bakalářská práce zimní zimní s.:0/0 Dipl [HT] 12-REHA 11120
detail CBFSZZK2 Fyzioterapie - praktická zkouška zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 12-REHA 11120
detail CPHKHO2 Hygiena obecná zimní zimní s.:20/20 Z [HS]
letní s.:25/20 Z+Zk [HS]
12-HYG 11120
detail CPHHY2 Hygiena obecná zimní zimní s.:30/30 Z [HS]
letní s.:0/15 Z+Zk [HS]
12-HYG 11120
detail CVOLPHKHO2 Hygiena obecná I. zimní zimní s.:5/20 Z [HS]
letní s.:5/20 Z+Zk [HS]
12-HYG 11120
detail CPHHY3 Hygiena obecná II. zimní zimní s.:0/1 Z+Zk [HT] 12-HYG 11120
detail CPHHV2 Hygiena výživy letní letní s.:45/30 Z+Zk [HS] 12-HYG 11120
detail CPHKHV2 Hygiena výživy letní letní s.:15/20 Z+Zk [HS] 12-HYG 11120
detail CPHCH1 Chemie zimní zimní s.:15/30 Z+Zk [HS] 12-HYG 11120
detail CCPHCH1 Chemie (2009-2010) zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 12-BIOC 11120
detail CPHCH1S Chemie (2009-2010) zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 12-BIOC 11120
detail CPHIF3 Infekce letní letní s.:15/30 Z+Zk [HS] 12-INF 11120
detail CRHBKI1 Kineziologie letní letní s.:30/15 Z+Zk [HS] 12-REHA 11120
detail FOP10019 Klinická biochemie a hematologie letní letní s.:12/6 Z [HS] 15-620 11150
detail CHSCP2 Klinická propedeutika zimní zimní s.:0/10 Z [HS]
letní s.:0/15 Z [HS]
12-2INK 11120
detail CNSPR1 Klinická propedeutika letní letní s.:1/2 Z+Zk [HT] 12-2INK 11120
detail CCPHNU31 Klinická výživa zimní zimní s.:3/3 Z+Zk [HT] 12-HYG 11120
detail CPHNU3 Klinická výživa zimní zimní s.:3/3 Z+Zk [HT] 12-HYG 11120
detail CVOL100 Léčba bolesti letní letní s.:0/5 Z [HS] 12-UOS 11120
detail CPHLR3 Legislativa a řízení zdravotnictví zimní zimní s.:15/0 Z [HS]
letní s.:15/0 Z+Zk [HS]
12-KVZ 11120
detail CPHKLR2 Legislativa a řízení zdravotnictví letní letní s.:10/15 Z [HS] 12-KVZ 11120
detail CNSBF1 Lékařská biofyzika zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 12-ULBI 11120
detail CHSET2 Lékařská etika zimní zimní s.:0/10 Z [HS]
letní s.:0/10 Z+Zk [HS]
12-UET 11120
detail CHSMR2 Medicínské právo letní letní s.:0/10 Z+Zk [HS] 12-USOL 11120
detail CNSMT2 Metodologie výzkumu zimní zimní s.:0/2 Z [HS] 12-UOS 11120
detail CPHMI2 Mikrobiologie / Imunologie zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 12-MIK 11120
detail CNSMI2 Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 12-MIK 11120
detail CPHEV2 Nutriční ekonomie letní letní s.:1/0 Z+Zk [HT] 12-HYG 11120
detail FOP50003 Obecná pedagogika zimní zimní s.:9/12 Z [HS] 15-190 11150
detail D0704002 Patofyziologie a terapie bolesti letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail CNSPT2 Patologická anatomie a fyziologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Z+Zk [HT]
12-PATO 11120
detail CHSPF2 Patologická anatomie a fyziologie zimní zimní s.:0/20 Z [HS]
letní s.:0/20 Z+Zk [HS]
12-PATO 11120
detail FOP10015 Patologická fyziologie letní letní s.:15/3 Z [HS] 15-330 11150
detail D0303213 Patologická fyziologie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D1303213 Patologická fyziologie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail FOP10014 Patologie letní letní s.:15/9 Z+Zk [HS] 15-490 11150
detail D0304039 Patologie letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-321 11130
detail CNSPG3 Pedagogika v ošetřovatelství letní letní s.:1/2 Z+Zk [HT] 12-UOS 11120
detail FOP10022 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces I zimní zimní s.:21/30 Z [HS] 15-190 11150
detail FOP10023 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces II letní letní s.:9/15 Z+Zk [HS] 15-190 11150
detail CPHPN3 Preventivní a klinická výživa zimní zimní s.:30/30 Z+Zk [HS] 12-HYG 11120
detail CPHPL3 Preventivní lékařství zimní zimní s.:1/2 Z [HT]
letní s.:1/2 Z+Zk [HT]
12-HYG 11120
detail CPHKPV2 Preventivní výživa a nutriční diagnostika letní letní s.:5/10 Z+Zk [HS] 12-HYG 11120
detail CPHKSA2 Psychologie a sociologie medicíny a zdravotnictví zimní zimní s.:15/20 Z+Zk [HS] 12-PCHO 11120
detail CPHIS2 Psychologie a sociologie medicíny a zdravotnictví zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 12-PCHO 11120
detail FOP10007 Psychologie osobnosti zimní zimní s.:9/9 Z [HS] 15-190 11150
detail CNSPS2 Psychologie v ošetřovatelství zimní zimní s.:2/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
12-PCHO 11120
detail FOP50001 Psychologie zdraví zimní zimní s.:9/12 Z [HS] 15-190 11150
detail CVOL0042 Redukční a rekondiční kurz I. oba 0/30 Z [HS] 12-UTVY 11120
detail CVOL0043 Redukční a rekondiční kurz II. letní letní s.:0/30 Z [HS] 12-UTVY 11120
detail CNSBW3 Seminář bakalářské práce II./EBP zimní zimní s.:0/4 Z [HT]
letní s.:0/4 Z [HT]
12-UOS 11120
detail CPHKSP2 Sociální péče zimní zimní s.:0/10 Z [HS] 12-HYG 11120
detail CPHSC1 Sociální péče letní letní s.:0/2 Z [HT] 12-UOS 11120
detail FOP10012 Sociologie zimní zimní s.:6/6 Z [HS] 15-190 11150
detail CNSSC1 Sociologie medicíny a zdravotnictví zimní zimní s.:1/0 Z [HT]
letní s.:1/0 Zk [HT]
12-UOS 11120
detail CDH010P1 Somatologie zimní zimní s.:70/20 Z+Zk [HS] 12-ANAT 11120
detail CNSSO1 Somatologie zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Z+Zk [HT]
12-UFYN 11120
detail CDHSO1 Somatologie zimní zimní s.:40/0 Z+Zk [HS] 12-ANAT 11120
detail FOP50006 Speciální pedagogika letní letní s.:12/9 Z [HS] 15-190 11150
detail GB063 Správná laboratorní praxe zimní zimní s.:14/0 Z [HS] 16-16190 11160
detail CNSTN2 Teorie ošetřovatelství I. letní letní s.:3/0 Z [HT] 12-UOS 11120
detail CNSTN3 Teorie ošetřovatelství II. zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 12-UOS 11120
detail CNSPH1 Veřejné zdravotnictví letní letní s.:1/1 Z [HT] 12-KVZ 11120
detail CPHPM2 Veřejné zdravotnictví zimní zimní s.:12/15 Z [HS]
letní s.:15/15 Z+Zk [HS]
12-KVZ 11120
detail CSZPHBP3 Veřejné zdravotnictví - bakalářská práce letní letní s.:0/0 Dipl [HT] 12-HYG 11120
detail CPHCP3 Vybrané kapitoly z klinické prevence letní letní s.:0/30 Z [HS] 12-KPL 11120
detail CPHCP31 Vybrané kapitoly z klinické prevence letní letní s.:0/2 Z [HT] 12-HYG 11120
detail CNSNT2 Výživa zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 12-HYG 11120
detail D1302132 Základy biofyziky letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-714 11130
detail CNSBE3 Základy ekonomiky a řízení zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 12-UOS 11120
detail CPHET1 Základy etiky zimní zimní s.:0/30 Z+Zk [HS] 12-UET 11120
detail CRHBPM2 Základy farmakologie zimní zimní s.:15/0 Z+Zk [HS] 12-FARM 11120
detail CPHCM3 Základy klinické medicíny zimní zimní s.:30/30 Z+Zk [HS] 12-2INK 11120
detail CPHCM2 Základy klinické medicíny I. letní letní s.:2/2 Z [HT] 12-2INK 11120
detail CNSPS1 Základy komunikace. Psychologie v ošetřovatelství zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
12-PCHO 11120
detail CNSCH1 Základy lékařské a klinické biochemie zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:0/2 Z+Zk [HT]
12-HYG 11120
detail D0703007 Základy lékařské antropologie a pediatrické auxologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-350 11130
detail CRHBCH1 Základy lékařské chemie a biochemie zimní zimní s.:15/0 Z [HS]
letní s.:15/0 Z [HS]
12-HYG 11120
detail CPHCHE1 Základy lékařské chemie a biochemie zimní zimní s.:1/0 Z [HT]
letní s.:1/0 Z [HT]
12-BIOC 11120
detail CNSCH11 Základy lékařské chemie a biochemie (2009-2010) zimní zimní s.:1/0 Z [HT]
letní s.:1/0 Z [HT]
12-BIOC 11120
detail D1302261 Základy neurofyziologie letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail CNSNB1 Základy ošetřování I. zimní zimní s.:1/3 Z [HT]
letní s.:1/3 Z [HT]
12-UOS 11120
detail CNSNB2 Základy ošetřování II. zimní zimní s.:1/3 Z+Zk [HT] 12-UOS 11120
detail CPHPT2 Základy patologické anatomie zimní zimní s.:30/15 Z+Zk [HS] 12-PATO 11120
detail CRHBPA2 Základy patologické anatomie letní letní s.:30/15 Z [HS] 12-PATO 11120
detail CPHPF2 Základy patologické fyziologie letní letní s.:30/15 Z+Zk [HS] 12-UFYP 11120
detail CRHBPH2 Základy patologické fyziologie zimní zimní s.:20/25 Z [HS]
letní s.:20/25 Z+Zk [HS]
12-UFYP 11120
detail CPHPP2 Základy patologické fyziologie (z ak. roku 2011/2012) zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
12-UFYP 11120
detail CPHPT3 Základy potravinářských technologií zimní zimní s.:15/15 Z [HS] 12-HYG 11120
detail CRHBPS2 Základy psychologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 12-PCHO 11120
detail CRHBPS200 Základy psychologie (2011-2012) zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 12-PCHO 11120
detail GB104 Základy zdravotnictví zimní zimní s.:9/0 Z [HS] 16-16220 11160
detail GB055 Základy zdravotnictví zimní zimní s.:28/0 Z [HS] 16-16220 11160
detail CZVBAKPR Zdravotní vědy - bakalářská práce zimní zimní s.:0/0 Dipl [HT] 12-UOS 11120
detail CNSMR3 Zdravotnické právo letní letní s.:2/0 Z+Zk [HS] 12-KVZ 11120
detail CVOL0040 Zdravý životní styl letní letní s.:0/30 Z [HS] 12-UTVY 11120
detail CVOL0041 Zdravý životní styl letní letní s.:0/30 Z [TS] 12-UTVY 11120
detail CNSEH1 Zdravý životní styl zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 12-UOS 11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK