PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ARTAPL Aplikovaná umění 28
detail ARTCOM Umění a masmédia 4
detail ARTFIN Výtvarná umění 82
detail ARTGEN Předměty obecného základu 46
detail ARTHIS Dějiny umění 37
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK