PředmětyPředměty(verze: 873)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ARTAPL Aplikovaná umění 28
detail ARTCOM Umění a masmédia 5
detail ARTFIN Výtvarná umění 82
detail ARTGEN Předměty obecného základu 46
detail ARTHIS Dějiny umění 37
detail ARTPER Múzická umění kromě hudby 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK