Kategorizace předmětu > Umění
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ARTAPL Aplikovaná umění 28
detail ARTCOM Umění a masmédia 5
detail ARTFIN Výtvarná umění 82
detail ARTGEN Předměty obecného základu 46
detail ARTHIS Dějiny umění 38