PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ART Umění 199
detail BIO Biologie 1143
detail DEM Demografie 53
detail ECO Ekonomie 13
detail ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí 115
detail GEG Geografie 252
detail GEL Geologie 370
detail HLC Zdravotnické obory 329
detail CHE Chemie 443
detail INF Informatika 564
detail LAW Právo 190
detail MAT Matematika 1126
detail MED Lékařství 1687
detail PED Pedagogika 334
detail PHL Filologie 25
detail PHS Filosofie 215
detail PHY Fyzika 904
detail PLS Politologie 9
detail PMC Farmacie 46
detail PSY Psychologie 150
detail SOC Sociologie 13
detail SPO Sport 557
detail TEA Učitelství 2083
detail THE Teologie 3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK