PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ART Umění 197
detail BIO Biologie 1168
detail DEM Demografie 56
detail ECO Ekonomie 13
detail ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí 117
detail GEG Geografie 332
detail GEL Geologie 381
detail HLC Zdravotnické obory 327
detail CHE Chemie 446
detail INF Informatika 585
detail LAW Právo 213
detail MAT Matematika 1126
detail MED Lékařství 1697
detail PED Pedagogika 334
detail PHL Filologie 32
detail PHS Filosofie 216
detail PHY Fyzika 912
detail PLS Politologie 10
detail PMC Farmacie 47
detail PSY Psychologie 150
detail SOC Sociologie 13
detail SPO Sport 565
detail TEA Učitelství 2083
detail THE Teologie 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK