PředmětyPředměty(verze: 855)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ART Umění 197
detail BIO Biologie 1168
detail DEM Demografie 55
detail ECO Ekonomie 13
detail ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí 117
detail GEG Geografie 332
detail GEL Geologie 377
detail HLC Zdravotnické obory 327
detail CHE Chemie 449
detail INF Informatika 583
detail LAW Právo 216
detail MAT Matematika 1111
detail MED Lékařství 1821
detail PED Pedagogika 334
detail PHL Filologie 40
detail PHS Filosofie 216
detail PHY Fyzika 911
detail PLS Politologie 10
detail PMC Farmacie 47
detail PSY Psychologie 152
detail SOC Sociologie 13
detail SPO Sport 574
detail TEA Učitelství 2082
detail THE Teologie 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK