PředmětyPředměty(verze: 879)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ART Umění 199
detail BIO Biologie 1142
detail DEM Demografie 52
detail ECO Ekonomie 13
detail ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí 115
detail GEG Geografie 251
detail GEL Geologie 369
detail HLC Zdravotnické obory 331
detail CHE Chemie 441
detail INF Informatika 564
detail LAW Právo 185
detail MAT Matematika 1127
detail MED Lékařství 1667
detail PED Pedagogika 334
detail PHL Filologie 26
detail PHS Filosofie 215
detail PHY Fyzika 904
detail PLS Politologie 9
detail PMC Farmacie 46
detail PSY Psychologie 149
detail SOC Sociologie 13
detail SPO Sport 559
detail TEA Učitelství 2085
detail THE Teologie 5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK